“YEŞİL YOL”A HAYIR!

Karadeniz Bölgesi yeşiliyle, doğasıyla, yaylalarıyla önemli bir bölge. Bölge “Yeşil Yol” Projesi ve projeye karşı mücadele ile gündemde!

Bölgede insanların denizle bağlantısını kesen oto yol yapıldı. Taşocakları, çarpık yapılaşma ve neredeyse her vadiye yapılan HES’lerle (hidroelektrik santralı) bölgeye zarar verildi.  

Karadeniz bölgesi “turizmi geliştirme” adına, rant uğruna yeşil doğası yok edilmek isteniyor.

 

“Yeşil Yol” Projesi nedir?

“Yeşil Yol” Karadeniz bölgesinde Samsun, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Artvin’i içine alan sekiz ilin  yaylalarını,  2 bin 600 kilometrelik yolla birbirine bağlama projesidir. 

Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı çerçevesinde hazırlandı. Bakanlığa göre “Yeşil Yol”la yaylalar birbirine bağlanacak, ziyaretçiler yöredeki bütün yaylaları daha rahat gezme ve konaklama imkânı bulacak, turizm gelişecek ve bölgeye ekonomik katkı sağlanacak.

Çevre ve Ekoloji Hareketi’nin projeye yönelik çekinceleri şöyle:  

*Yeşil Yol hayata geçirilirken Çevre Kanunu gereğince çevresel etkilerin ve havzanın özellikleri, alanın orman vasfı, yörenin meteorolojik özellikleri, jeolojik olarak uygunluğu, heyelanlı sahalar ve bu sahalarda alınması gereken ek önlemler, sanat yapıları değerlendirilmedi.

*Bu yoldan çıkacak hafriyatın ne şekilde bertaraf edileceği, ağaç kesimi ve patlatmalarla ortaya çıkacak sorunlar, ormanlık alanına yapılacak müdahalenin orman ekosistemi üzerindeki etkileri, çalışma alanlarının yeniden ağaçlandırılmasının mümkün olup olmayacağı, Alpin çayırlık alanlarında yapılacak müdahalenin ortaya çıkaracağı sonuçlar ve rehabilite edilmesine dönük alınan tedbirler bakımından da değerlendirme yapılmadı.

*Valiliğin işlem ve beyanları ile bu yolun inşa edilmesindeki amacın yayla turizmini geliştirmek olduğu anlaşılıyor. Bu amacın söz konusu yolların inşa edilmesi ile ne şekilde gelişeceği, yayla turizmine olumlu ya da olumsuz etkileri bakımından yolun yapılmasının zaruri olup olmadığı soruları cevaplanmadı.

*Araçlarla günübirlik gezmelerin yerel ekonomiye ve yayla turizmine herhangi bir katkısı olmayacak. Gelenlerin yaylaları izlemesi yayla turizmi anlamına gelmiyor.

*Yöre insanının yaylalara ulaşmada herhangi bir ulaşım sorunu yok.  Ekoturizmin ekonomiye ciddi katkısı var, eski patika yolların yeniden kullanılmaya başlandı, araç trafiği ekoturizmi benimseyen halkın bu yönelimini de ortadan kaldıracak.

*Yapılacak yollar doğa koruma anlayışı ile hiç uyuşmayan kitle turizmine yol açacak. Yaylalar Uzungöl ve Avder Yaylası benzeri hızla yapılaşacak.

*Yerel halkan rekabet edemeyeceği lüks oteller ya da kaçak yapılar 2000-3000 metre kotlarında hızla yaygınlaşacak.

*Meralar parçalanacak, yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik zarar görecek. Doğu Karadeniz dağlarının bozayısı, vaşağı, karacaoğlanı, dağ keçilerinin hareket alanları, baraj gölleri ve HES inşaatları nedeniyle zaten yeterince daraldı. Yeşil Yol yapılırsa küçük küçük canlı grupları çok dar alanlara hapsolacak ve zamanla nesilleri tükenecek.

*Yola dair herhangi bir imar planı yok. Herhangi bir çevresel etki değerlendirmesi de içermiyor.

*2500 -3000 metre kotlarında Alpin çayırlar üzerinde piknikçiler atık ve denetimsizlik oluşturacak. (http://www.bianet.org/bianet/toplum/166020-10-maddede-yesil-yol-a-hayir)

 

“Yeşil Yol” rant projesidir!

Karadeniz bölgesi halkının yolun geçtiği her bölgede karşı çıktığı, mücadele ettiği proje gerçekte rant projesidir. Bölge halkı Karadeniz bölgesinin dokusunun değiştirilmesine haklı olarak karşı çıkmakta, mücadele etmektedir.

Patika yol yerine araçlar için yol yapılması, bölgeye uygun doğal ahşap evler yerine betonarme ev, otel yapılması, ağaçların kesilmesi vb. rant için yapılıyor.  Turizmi geliştireceğim derken, bölgenin doğal dokusu yok ediliyor.

Yaylaların açılacak yolla birbirine bağlanmasına gerek yok! Doğal yol, patika yollar bize yeter!

Kesilecek ağaçlar, açılacak yollar, bozulacak doğal doku ile oluşacak turizm sizin olsun. Bize ekoturizm yeter!

Betonarme oteller sizin olsun! Bize doğal evler yeter!

“Yeşil Yol” projesi iptal edilsin!

“Yeşil Yol” projesine karşı Karadeniz halkının verdiği haklı mücadeleyi destekleyelim!

15.07.2015

Paylaş