Ne yapmalıyız?

Krize karşı, onun kapitalizmin ayrılmaz yol arkadaşı olduğunun bilincinde bir mücadele yürütmeliyiz.

Sorunumuz, kapitalizmin krizi değil, krizin üreticisi olan kapitalist sistemin kendisi.

Bunu kavramamız gerekiyor. Bunu kavramadığımızda, kapitalizmin krizini şu veya bu siyasetçinin, şu veya bu hükümetin siyasetinin sonucu olarak görüp,  krize karşı mücadeleyi salt andaki hükümete, o hükümetin siyasetine karşı mücadele olarak yürütürsek, en iyi halde  o hükümet gider, bir başkası gelir, kapitalist sistem yerinde kalır, kaldığı yerden yoluna devam eder. Bizim mücadelemiz, egemen sınıfların iktidar dalaşında, anda muhalif olan kanadın iktidara gelmesinde kullandığı bir araç olur.

Kendimizi araçsallaştırmayalım!

Sınıfa karşı sınıf mücadelesinin neferleri olarak, kapitalizme karşı devrim, halk demokrasisi ve sosyalizm bayrağını yükseltelim!

Öğrenelim! Örgütlenelim! Kendi iktidarımız, işçilerin, tüm emekçilerin iktidarı için örgütlü mücadele bayrağına sarılalım!

“Bunalımlar kapitalist üretim tarzının kaçınılmaz yol arkadaşıdır. Bunalımları ortadan kaldırmak için kapitalizmi ortadan kaldırmak gerekir.” (Politik Ekonomi Ders Kitabı, cilt 1, sayfa 297, İnter Yayınları, 1992 İstanbul)

Okumak İçin:

http://ydicagri.com/pdf/dergiler/isci/05-07-2019.pdf

Paylaş