Okumak İçin:

http://ydicagri.com/pdf/dergiler/isci/05-2020.pdf

Kapitalizm Yapay Virüstür!

Covid-19 vb. pandemileri engellemek için insan sağlığının en önemli değer olduğunu kavrayan ona göre siyaset belirleyen dünya çapında siyasi bir irade, bu iradenin arkasında duran bilinçli kitleler gerekir. Bunun en iyi örneği SSCB’dir. SSCB, Verem başta olmak üzere Çiçek vb. bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınmasında burjuva devletlerin dahi inkar edemeyecekleri büyük başarılara imza atmayı başarmıştır. Çoğu gerçekte çok uluslu olan “ulusal devlet”ler çatısı altında örgütlenmiş, maksimum kâr ilkesi temelinde, kendi “ulusal” çıkarlarını, yani kendi burjuvazisinin çıkarlarını merkeze koyarak, kendi “ulusal” mücadelelerini yürüten kapitalist devletler dünyasında bu mümkün değildir. Dünya çapında mutlak tecridi bir yana bırakalım, güncel Covid-19 krizinde, en baştan itibaren “tam tecrit” siyaseti izlemeye cesaret eden bir tek devlet, bir tek hükümet çıkmadı. Öyle ya uluslararası rekabette kısa vadede geri düşme tehlikesi olabilirdi. Kapitalist sistem aslında kendisi ile büyük benzerlikler gösteren bu bulaşıcı hastalığı kendi mantığı ve çıkarları doğrultusunda kullanıyor.

Nedir bu virüs ile kapitalizmin benzerlikleri: Kapitalizm de aynı bu virüs gibi asalaktır. Yaşaması için başka yaşamlara, yaşayan hücrelere yapışması ve onları öldüresiye sömürmesi gereklidir. Marx’ın da söylediği gibi; “Sermaye, ölü emektir ve ancak vampir gibi canlı emeği emmekle yaşayabilir, ve ne kadar çok emek emerse, o kadar çok yaşar." (3) Bu asalaklık onun en yüksek aşaması olan emperyalizmde çok daha belirgin hâle gelmiştir.  Lenin’in de söylediği gibi bu asalaklık artık sınırları aşmış ve “birkaç zengin devletin kapitalist asalaklığı adına, dünya ülkelerinin ve halklarının çoğunun emperyalist baskı ve sömürü altına girmesi”ne dönüşmüştür. (4) Sermayenin egemenliği aslında kullanılmış ve patron tarafından el konulmuş olan “ölü” emeğin, canlı emeğe, anda çalışan insan emeğine egemenliğidir. Ölümün hayata egemenliğidir. Bir farkı vardır virüsten: Virüs doğanın içinde evrimlenen ve doğa açısından belli bir fonksiyonu olan bir varlıktır. Kapitalizm ve onun en yüksek aşaması emperyalizm, insan toplumunun gelişme sürecinde kendi yarattığı bir sistemdir. Doğa açısından aslında insanı doğa ile karşı karşıya getiren, sadece insan emeğini değil aynı zamanda bütün doğal kaynakları da küçük bir azınlığın çıkarları doğrultusunda yok edici biçimde sömüren bir sistemdir. Bu sistem, onu çalışarak, kendini, emeğini sömürterek ayakta tutan büyük insanlığın ve doğanın en tehlikeli düşmanıdır Bunu görmek isteyenlere bir kez daha gösterdi Covid-19 pandemisi.

Ona karşı mücadele, kapitalizme karşı, yeni bir dünya için mücadele olarak yürütülmelidir!

3 Mayıs 2020

3.     Marx, İşgünü , Kapital, Cilt-I, s. 230, Yordam Kitap                                                                                

4.     Lenin, Sermaye İhracı, Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, s. 71, Sol Yayınları, On ikinci Baskı     

Paylaş