Okumak İçin:

http://ydicagri.com/pdf/dergiler/isci/03-2020.pdf

 

SAVAŞA KARŞI ÇIKALIM!

İdlib savaşı iki taraflı haksız gerici bir savaştır. Bu savaşta desteklenecek bir taraf/yan yoktur.

Bir savaşta önce kimin saldırdığı, kimin kendisini savunduğu önemli değildir. Önemli olan savaşın ne için yapıldığı, hangi sınıflar önderliğinde, hangi amaçlarla, hangi siyasetin ürünü olarak yürütüldüğüdür.

Suriye’de yıllardır yürüyen bir paylaşım ve egemenlik savaşı var. Türk devleti bu savaşın bir aktörüdür. Kendi emperyalist çıkarları için Suriye’de işgalci güç olarak bulunuyor.

Esad rejimi  faşist bir rejimdir.   Esad’ın yürüttüğü savaşsavunma savaşı olsa da, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin emperyalizme karşı haklı savaşı değil, faşist, Arap ırkçısı Esad’ın Suriye’de hâkimiyet savaşıdır.  

Rusya ve İran da kendi çıkarları için Suriye’de bulunuyor, Esad rejimine destek veriyor.

İdlib savaşı işçilerin, emekçilerin, halkların savaşı değil. Bu savaş İdlib’de yaşayan halklar için yıkım demektir. Kan, gözyaşı, yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmak, göç yollarına düşmek demektir. Bu savaş Türk devletinin emperyalist yayılmacı siyasetinin ürünü olan, sermayenin çıkarları için yürütülen bir savaştır. Bu savaştan işçilerin, emekçilerin hiçbir çıkarı yoktur. Savaştan çıkarı olan sömürgeci Türk devleti, kar peşinde koşan tekelci burjuvazidir.

İdlib savaşına karşı çıkalım. Burjuvazinin ve onun devletinin çıkarları için yürütülen savaş bizim savaşımız değil.

Ezilenlerin ezenlere, işçilerin burjuvaziye, ezilen halkların sömürgeciliğe, emperyalizme karşı savaşları haklı savaşlardır. Bizim desteklememiz gereken savaşlar bunlardır.

Türk devleti elini Suriye’den çek!

Tüm emperyalist ve yabancı güçler Suriye’den defolun!

Suriye’nin geleceğine Suriye halkları karar vermelidir!

2 Mart 2020

 

Paylaş