Aynı gemide değiliz!

Türkiye’de ekonomik kriz var. Ekonomik krizin yükü işçilerin, emekçilerin sırtına yükleniyor. Yoksullaşma, işsizlik, açlık giderek artıyor. Egemenler sefalarını sürdürmeye devam ediyor. Devrevi ekonomik krizler kapitalist sistemin ayrılmaz yol arkadaşıdır. Ekonomik krizler, işçi sınıfı ve emekçilerin yaşam şartlarını kötüleştirmede büyük rol oynar. Bu yüzden kapitalizme karşı isyan için şartları olgunlaştırma işlevine de sahiptir. Fakat her ekonomik krizde “kapitalizm çöktü, çöküyor” beklentisi yanlıştır.

Kapitalizmin gelişmesi açısından bu krizler, eğer proletarya önderliğinde devrimlerin çıkış noktası olmazsa, sabit (değişmeyen) sermayenin, yani sermayenin üretim araçlarına yatırılan kesiminin kitlesel bir yenilenmesi ile aşılır.

Krizin yükünü işçi ve emekçilerin sırtlarına bindiren büyük patronların ve onların devletinin siyasetine karşı mücadele etmeliyiz. Ücretlerimize, kazanılmış haklarımıza, yaşam koşullarımıza yönelik her somut saldırıya karşı mücadele etmeliyiz. Ne var ki, kapitalizm var olduğu sürece gittikçe yeniden krizlerle karşı karşıya geleceğimizi de unutmamalıyız.

Okumak için:

http://ydicagri.com/pdf/dergiler/isci/10-2019.pdf

Paylaş