ÜÇ SENDİKADAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

İnşaat işkolunda örgütlenme çalışması yürüten Devrimci Yapı İşçileri Sendikası, İnşaat İş Sendikası, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, 28 Eylül Cuma günü DİSK Genel Merkez binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Sendikalar tutuklanan işçi ve sendikacıların serbest bırakılmasını, taleplerinin kabul edilmesini talep etti. 

Basın toplantısında, inşaat işkolunda örgütlenme çalışması yürüten sendikaların, emekten, işçi sınıfı mücadelesinden yana olan aydınlar, meslek ve demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin havalimanı işçileriyle dayanışmak amacıyla imzaya açtıkları ortak metin okundu.
“3.Havalimanı’nda iş cinayetlerine, kölece çalışmaya, insanlık dışı barınma-beslenme-ulaşım koşullarına, ücretlerin ödenmemesine, sigorta primlerinin eksik yatırılmasına, aşağılanma ve horlanmaya karşı biriken öfkelerini, direnme haklarını kullanarak ifade eden arkadaşlarımızın 600’den fazlası gözaltına alındı. Günlerce gözaltında tutuldu, şiddete, baskı ve sindirme yöntemlerine maruz kaldıktan sonra önemli bir kısmı serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan ve aralarında dört İnşaat İş yöneticinsin de bulunduğu 24 işçi arkadaşımız tutuklanarak önce Metris Cezaevi’ne oradan da Silivri’ye götürüldü.”

“Biz imzacı sendikalar olarak işçi arkadaşlarımızın tutuklanmasını, işçilerin haklı taleplerine ve örgütlenme hakkına yapılmış bir saldırı olarak görüyor, tutuklanan işçilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

3.Havalimanı’nda inşaat işçilerine dayatılan kölelik koşullarını reddediyor, barınma, ulaşım, güvenli ve güvenceli çalışma taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz.”
Sendika temsilcileri, 3.Havalimanı'nda yaşanılan gelişmeler üzerine bilgi verdi.

3. Havalimanı inşaatında yağmur altında beklerken servis gelmediği için tepki gösterip gözaltına alınan 4 işçiden 3’ü tutuklandı. Tutuklu işçi sayısı 27 kişi. 

Gözaltına alınan 600'ü aşkın işçinin hepsi işten atıldı.

Havalimanında bütün baskılara rağmen, işçilerin ıslık çalma, alkışlama şeklinde eylemleri devam ediyor.

Yeni İşçi Dünyası olarak 3.Havalimanı işçilerinin haklı mücadelesini destekliyor, ortak metne imzacı oluyor, tutuklanan işçilerin, sendikacıların serbest bırakılmasını, taleplerinin kabul edilmesini talep ediyoruz.
Köle değil işçiyiz!

28 Eylül 2018

 

Paylaş