TÜRK METAL MESS İLE ANLAŞTI

Metal sektöründeki işçi sendikaları ile patron sendikası MESS arasında, yaklaşık 4 aydır yürütülen, 2019-2021 dönemini kapsayan Toplu Sözleşme görüşmeleri, 29 Ocak’ta Türk Metal’in MESS ile masa başında yaptığı anlaşmayla yeni bir sürece girdi.
Daha önce MESS’e verdiği teklifinde, ücretlere yüzde 26.28 zam isteyen Türk Metal, bu sözleşme ile yüzde 17’lik zamma tamam dedi.
Türk Metal’in yaptığı açıklamaya göre, 27 Ocak günü başlayıp 29 Ocak sabah saatlerinde sona eren görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı.

SÖZLEŞMEDE NELER VAR?
Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak anlaşmanın ardından 29 Ocak’ta kamuoyuna yaptığı basın açıklamasında sözleşmenin detaylarını aktardı.
Buna göre;
1 Eylül 2019 tarihi itibariyle, 12 TL’nin altında olan saatlik ücretlere, 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak.
Tüm saat ücretlerine, sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 17 oranında zam yapılacak.
İkinci altı ay için yüzde 6 oranında artış yapılacak.
Enflasyon yüzde 6’nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 zam yapılacak. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacak.
Üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemlerde enflasyon oranında zam yapılacak.
Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış yapılacak.
Bütün bu artışların ilk altı aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18.49 olacak.
Sözleşme süresi 2 yıl olarak kalmaya devam edecek.
Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması bu sözleşme döneminde de devam edecek.
Pevrul Kavlak ayrıca; esnek çalışma, ikramiyelerin yıl sonunda ödenmesi, deneme süresinin uzatılması ve denkleştirme, istirahat izin ücretlerinin ödenmemesi gibi kazanılmış haklara yönelik taleplerin MESS tarafından geri çekildiğini söyledi.
Türk Metal daha önce yaptığı sözleşmelerde olduğu gibi bu sözleşmeyi de zafer olarak değerlendirdi. Türk Metal’in, üyeleri için en iyi sözleşmeyi imzalayan sendika olduğunu iddia eden Kavlak, son dönemde değişik iş kollarında bağıtlanan çeşitli sözleşmeleri örnek göstererek kendi sözleşmelerini daha önceki zaferlerinin taçlandırılması olarak niteledi.
Kavlak diğer sözleşmeleri tek tek sıralayarak ve ‘işyerlerinin (siz patronların diye okuyun!) içinde bulunduğu olumsuz koşullarda’ ancak bu kadar olur demek istedi.
Bu konuda söyledikleri şunlar: “Değerli arkadaşlarım ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, işyerlerimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar, başka işkollarında çift haneye bile ulaşamadan biten sözleşmeler dikkate alındığında, elde ettiğimiz kazanım, bizim için yeni bir zafer olmuştur. Bildiğiniz gibi ülkemizde; memurlar ve memur emeklileri yüzde 4+4, işçi emeklileri yüzde 5+5, kamu işçileri yüzde 8+4, tekstil grup sözleşmesi yüzde 8+enflasyon, Türk Hava Yolları sözleşmesi yıllık yüzde 12, Tüpraş gibi dev bir kuruluş, yüksek hakem kurulunda yüzde 6 oranında zam alırken, biz toplamda ilk altı ay için yüzde 18.49 oranında bir zaferin altına imza attık. İnanıyorum ki bu imza, geçen sefer elde ettiğimiz yüzyılın sözleşmesinin taçlandırılması olmuştur.”
Son derece ‘huzurlu ve gururlu’ (!) olduğunu belirten Kavlak, işçilere yürüttükleri mücadele nedeniyle teşekkür ederken bundan sonra işçilerden “daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma” bekliyor!
Anlaşılan emek sömürüsünün en yoğun olduğu sektörlerden biri olan metal sektöründeki sömürünün boyutları Kavlak’a yeterli gelmemiş olacak ki, işçilerin kendilerini daha fazla sömürtmelerini talep ediyor. Eminiz MESS patronları, Pevrul Kavlak’ın bu tavsiyelerinden son derece memnuniyet duyuyorlardır.
Türk Metal’in MESS ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından Birleşik Metal İşçileri Sendikası da aynı günün akşamı Merkez TİS Kurulunu topladı. Yapılan toplantı sonrasında sendika tarafından yapılan açıklamada 5 Şubat’ta greve çıkacaklarını ve bu konuda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı duyuruldu.
Birleşik Metal İş Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açılama şöyle:
“MESS'le Sendikamız arasında dün gece (28 Ocak 2020) geç saatlerde yapılan toplantıda MESS tarafından verilen yüzde 17 oranındaki ücret teklifini değerlendirmek üzere bugün (29 Ocak 2020) toplanan Merkez TİS Komisyonu MESS'in sefalet ücreti dayatmasını kabul etmedi.
Merkez TİS Komisyonumuzun önerisini değerlendiren Genel Yönetim Kurulumuz, daha önce 5 Şubat'ta uygulanmak üzere alınan grev kararını arkasında olduğunu bir kez daha vurguladı. Genel Yönetim Kurulumuz, 5 Şubat grevini etkili biçimde hayata geçirmek için çalışmaları yoğunlaştırma kararı aldı.
5 Şubat'ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisi greve çıkacak.
Metal işçileri daha önce defalarca yapılmaz denileni yaptı, olmazı oldurttu, tarih yazdı ve şimdi bir kez daha tarih yazma görevi, metal işçilerinin önünde durmaktadır. Metal işçilerinin uzlaşma çabalarına kulak tıkayan metal patronlarına, metal işçileri örgütlülükleri ile üretimden gelen güçlerini kullanarak en sert cevabı verecektir.
Eğer, grev ertelemeleri ile, baskı ile, tehdit ile, metal işçilerini korkutacaklarını sanıyorlarsa, onlara ne kadar yanıldıklarını açık bir şekilde göstereceğiz. Nesillerden, nesillere aktarılacak yeni bir destanın ilk adımı bugün atıldı.
Birleşik Metal İşçileri sendikası her zaman olduğu gibi bugün de, tüm metal işçilerinin, Türkiye işçi sınıfının, ekmek ve adalet mücadelesinin bayraktarlığı görevini gururla, onurla sürdürecektir. Metal işçileri 5 Şubat'ta bir kez daha tarih yazacak.
Biliyoruz ki, Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanında işçilerin gözü, kulağı ve dayanışması metal işçileriyle olacaktır. Tüm sınıf dostlarını ve tüm metal işçilerini bu destana ortak olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz.
Metal işçileri, sorumluluğunu taşıdığı binlerce metal işçisinin taleplerine sahip çıkacak, bu sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir.
Bugün tüm diğer günlerden daha güçlü, daha kararlıyız.
Tüm metal işçilerinin yolu açık olsun.
Haklıyız, kazanacağız.
Yaşasın Metal İşçilerinin Onurlu Mücadelesi"

METAL İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMAYA!
Türk Metal’in işçiye sormadan bağıtladığı sözleşme bir kez daha Türk Metal’in niteliğini ortaya koydu. 202 bin işçiyle Türkiye’nin en büyük sendikası olan Türk Metal’in başındaki bürokratlaşmış, işçiye yabancılaşmış, işçi ile herhangi bir bağı kalmamış, sermayenin çıkarlarını savunmayı işçi çıkarlarının üstünde tutan, gerici, şovenist yapı var olduğu sürece bu biçim ve yöntemlerle sözleşmelerin imzalanması kaçınılmazdır. Fakat her şeye rağmen yüzde 17 oranında zam alınabilmiş olması sendika ağalarının değil Türk Metal’e üye işçilerin bu süreçte yürüttükleri kararlı mücadele sonucudur.
Gerçekten işçilerin çıkarlarına olan gerçek sözleşmelerin yapılacağı günler gelecektir. Bunun için özellikle Türk Metal içerisindeki bilinçli, ileri işçilerin sürekliliği sağlanmış kararlı mücadelesi gereklidir. Elbette sendikaların başına çöreklenmiş bu satılmış bürokrat kesimin saltanatı sonsuza dek sürmez. Sendikaların gerçek sahipleri olan işçiler bir gün mutlaka bu yönetimleri de ele alacaklardır.
BMİS ise grev kararını astıktan sonra fabrika içi eylemlere devam ediyor. Önümüzdeki süreçte nasıl bir pratik izleyeceğini göreceğiz.
Bütün eksikliklerine rağmen metal işçisinin çıkarlarının savunulması bağlamında BMİS, Türk Metal’den daha ileri bir konumdadır. Bu nedenle bugün görev Birleşik Metal İş Sendikasının dayanışma çağrısına kulak verme, yanında durma, dolayısıyla metal işçisinin yanında durma günüdür.
Yaşasın Metal İşçilerinin Mücadelesi!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
30 Ocak 2020

 

Paylaş