SAVAŞ VE MİLİTARİZM EN ÇOK KADINLARI VURUYOR!

Barışa, demokrasiye ve özgürlüklere hasretimizin her geçen gün daha da arttığı bir coğrafyada yaşıyor ve  her geçen gün egemenlerin yeni saldırılarıyla uyanıyoruz!

Savaş tamtamları hiç susmuyor! "Vatan-millet-beka" safsatalarıyla bizim olmayan savaşlara, halkların birbirine düşman edilmesinden başka bir şeye hizmet etmeyecek olan işgallere alet edilmek isteniyoruz! Militarizm ile birlikte zaten toplumda tavan yapmış olan erkek şiddeti ve saldırganlık daha da kışkırtılıyor. Ve biz biliyoruz ki, bütün bunlardan en fazla etkilenenler her daim olduğu gibi kadınlar ve çocuklar oluyor! Göç yollarına düşenler, çocuklarını açlıktan ve sefaletten korumak için çırpınanlar kadınlar oluyor. Savaş ve işgal, kadınlar için öncelikle korku demek, yaşam korkusu demek, çocuklarını ve özellikle de kızlarını taciz ve tecavüzden koruyamama korkusu demektir...

Rojava'daki kadınlar için işgal –bütün bunların ötesinde– bir de, yeni kavuştukları hak ve özgürlüklerin tehdit altında olması anlamına gelmektedir. Onlar ki, asırlardan beri ulusal baskılar gölgesinde yürürlükte olan aşiretler iktidarında "kölelerin kölesi" durumunda iken, bir nebze olsun özgürleşme ve kendi mücadelelerini kendi ellerine alma yönünde adım atmış bulunmaktalar. İlk kez özyönetimlerde söz sahibi olma şansına kavuşmuş,  "kadın meclisleri"nde kadınların hak ve özgürlüklerini gündeme getirerek özgüven ve farkındalık yaratılmasında kazanımlar elde etmiş durumdalar. En köhne erkek egemen töre ve zihniyetlerin geriletilmesi anlamına gelen bu kazanımlar henüz filizlenme aşamasındayken, savaşla, işgalle tepelenme tehditiyle karşı karşıya.  

Biz, devrimci ve komünist kadınlar savaşa, işgale, militarizme, faşizme ve erkek egemenliğine karşıyız!

Biz devrimci ve komünist kadınlar T.C. devletinin işgaline karşıyız!

Faşizm ve erkek egemenliği ancak ve ancak bütün ezilenlerin, ezilenler içinde de en fazla ezilen işçi ve emekçi kadınların direnişi ve dayanışmasıyla aşılabilecektir.

Dayanışmamız ulusal baskı ve kölelik zincirlerinden kurtulmak için mücadele eden Rojavalı kadınlarladır!

Biji azadi - bimre koleti!

4 Kasım 2019

 

 

 

Paylaş