SAVAŞ KAPIDA!

Savaş tezkeresi meclisten geçti!
Türk ordusu eğittiği, donattığı, silahlandırdığı ÖSO ile birlikte Rojava’yı işgal savaşına hazırlanıyor.
Sömürgeci Türk devletinin Ortadoğu’da yürüyen paylaşım savaşında pay kapmak, kurtlar sofrasında yer almak için yürüttüğü, yürüteceği savaş, halkların, ezilenlerin, işçilerin, emekçilerin savaşı değildir! Bu savaş bizim savaşımız değil! Kürt ulusunun Rojava’da elde ettiği kazanımları ortadan kaldırmak, bölgenin demografik yapısını değiştirmek için yapılacak savaş bizim savaşımız değil!
İşçilerin, emekçilerin düşmanı başka uluslar değil. Düşman ne Araplar, ne Kürtler, ne Ermeniler, ne de Yunanlılar değildir.
Düşman işçileri, emekçileri sömüren, ezen, onları ulusal, dinsel temelde bölen, onları birbirine düşman eden kapitalist sömürü düzenidir.
İşsizlik, yoksulluk artıyor. Zam üstüne zam yapılıyor. Enflasyon yükseliyor. Hak arama eylemleri faşist terör ile bastırılıyor. Eziliyoruz, sömürülüyoruz. Hakkımız olanı alamıyoruz. Bu durumdaysak, bunun sorumlusu Rojava’daki Kürtler değil. Bu durumda olmamızın sorumlusu, sömürgeci Türk devletidir. Kapitalist sömürü düzenidir. AKP ve Erdoğan’ın iktidarıdır.
Düşman dışarıda değil içeride! 
Asıl düşmana karşı örgütlenelim, mücadele edelim.
Emperyalizme, faşizme, sömürgeciliğe, her türden gericiliğe yönelen savaşlar haklı savaşlardır. Ezilenlerin ezenlere, işçilerin, emekçilerin kapitalistlere, ezilen ulusların sömürgeciliğe karşı verdikleri, verecekleri savaşlar haklı savaşlardır. 
Yanında yer almamız gereken, desteklememiz gereken savaşlar bunlardır.
Egemenlerin, faşist devletin, tekelci burjuvazinin çıkarları için yapılan/yapılacak savaş bizim savaşımız değildir.
Hazırlığı yapılan Rojava’yı işgal savaşına karşı çıkalım! 
Mücadele edelim!
İşgal savaşının askeri olmayacağız!
Rojava işgal savaşına hayır!

9 Ekim 2019

 

Paylaş