“SAVAŞ BARIŞ VE KOMÜNİST TAVIR” PANELİ

Avrora Kolektifi, KöZ, Söz ve Eylem, Yeni Dünya için Çağrı tarafından ortak düzenlenen, “Savaş barış ve komünist tavır” konulu panel 14 Eylül Cumartesi günü Taksim Divriği Kültür Derneği’nde yapıldı.
2 Bölümden oluşan panel, devrim ve sosyalizm mücadelesinde toprağa düşen devrimciler, komünistler için yapılan saygı duruşu ile başladı.
I.Bölümde paneli düzenleyen kurumlar adına konuşmacılar, belirlenen süre içerisinde konu hakkında tavırlarını aktardılar.

Konuşmalardan vurgular:

Avrora Kolektifi: Türkiye Suriye’de, Libya’da yürüyen paylaşım savaşında öncü rol oynuyor. Türk emperyalizmi büyük emperyalist güç değil, emperyalistleşmeye çalışan bir güçtür.

KöZ: AKP 2015 yılında iç savaşı başlattı. Bugün de iç savaş sürüyor. İç savaş rejim kriziyle atbaşı gidiyor.

Tarihte komünistler barış talebini savunmadılar. Pasifist barış talebiyle engellenen savaş yoktur.

Söz ve Eylem: Savaş konusu iki enternasyonali de yok etti. İkinci Dünya Savaşında hiçbir komünist partisi kendi burjuvazisine karşı savaşmadı. Faşizme karşı kendi burjuvazisiyle birlikte mücadele etti.

YDİ Çağrı: Sıçramalı ve eşitsiz gelişme yasası, emperyalist güç dengelerinin değişmesini beraberinde getirir. Güç dengelerinin değişmesi paylaşım savaşına neden olur. Bugün de güç dengeleri değişmiştir. Üçüncü emperyalist paylaşım savaşı tehlikesi   giderek artmaktadır.
Verilen aranın ardından panelin II. Bölümüne geçildi. Bu bölümde dinleyici arkadaşlar konuşmacılara soru sordu, konu hakkında görüşlerini ifade ettiler.
Konuşmacıların kendilerine sorulan sorulara cevap vermelerinin ardından panel sonlandırıldı.
Panel toplam 3,5 saat sürdü.
Panelde verimli, canlı tartışmalar yürütüldü.
Panelde, Kuzey Kürdistan’da yürüyen savaşın sonlandırılması konusunda tutum, Türkiye’de burjuvazinin niteliğinin değerlendirilmesi, barış konusunda tavır, iki dünya savaşı hakkında komünistlerin takındıkları tavırların değerlendirilmesi, üçüncü dünya savaşı tehlikesi vb. konuları tartışmaların yoğunlaştığı konular oldu.
Siyasi çizgileri itibariyle aralarında çeşitli noktalarda ilkesel görüş ayrılıkları olan dört grubun yan yana gelmesi, eylem birliği yapması, ortak panel düzenlemesini çok olumlu buluyor ve önemsiyoruz. Bundan sonrası için de bu olumluluğun sürdürülmesi için, gücümüz ölçüsünde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

15 Eylül 2019

 

Paylaş