RENAULT’TA DİRENİŞ KAZANIMLA SONA ERDİ

Bursa’da Kurulu bulunan Oyak Renault fabrikasında, Türk Metal’in gitmesi, işçi temsilcilerinin işçiler tarafından seçilmesi, ücretlerin Bosch sözleşmesi çerçevesinde yenilenmesi talepleriyle,

işçilerin 15 Mayıs'ta üretimi durdurarak başlattıkları direniş/grev sona erdi. 27 Mayıs Çarşamba günü sabah vardiyası işbaşı yaptı.
Renault temsilcileriyle işçi temsilcileri arasında yapılan görüşme sonucunda 9 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlandı.
Anlaşmaya varılan protokol maddeleri şöyle:
1- Kimse işten atılmayacak.
2- İşçiler aleyhine yapılan şikayetten vazgeçilecek.
3- Tüm çalışanların sendikal özgürlükleri tanınacak.
4- Son toplu iş sözleşmeleri ve çalışanların konuyla ilgili talepleri ile kıdem ve saat ücretleri dikkate alınarak bir ay içinde iyileştirme amacıyla analiz yapılacaktır. Düşük aylık ücret alanlara daha yüksek ve yüksek aylık ücret alanlara daha düşük prim olmak üzere ayrıştırılma yapılacaktır ve iç kategorizasyon sistemindeki geçişleri hızlandırma üzerine çalışılacaktır.
5- 4 No’lu madde kapsamında yapılacak iyileştirmelere mahsuben 1 hafta içerisinde tüm çalışanlara bin lira avans ödemesi yapılacak.
6- Her yıl sonunda çalışanlara kalite iş güvenliği ve üretim adetleri hedeflerine bağlı olarak performans primi verilecek olup prim miktarı asgari net 600 TL olacaktır.
7- İşyerinde çalışan ancak mevcut toplu iş sözleşmesinde dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanan sendikasız işçilerin serbestçe sözcü seçmeleri halinde, yasal mevzuat çerçevesinde seçilen sözcüler, işçi-işveren arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla muhatap kabul edilecekler ve mevcut sözcüler seçime kadar işçi-işveren arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla muhatap olacaklardır.
8- Banka maaş ödemeleri promosyonu olarak çalışanlara net 480 TL prim ödenecek
9- Oyak Renault süreç içerisinde yaşadığı zararla ilgili çalışanlardan hiçbir talepte bulunmayacak. Aynı şekilde çalışanlar da süreçle ilgili Oyak Renault’dan şikayetçi olmayacak. (evrensel)
Renault işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlanmıştır. 
İşçilerin üç talebinden ikisi olan eylemlere katılan işçilerin işten atılmaması, Türk Metal’in gitmesi, işçilerin kendi temsilcilerini kendilerinin seçmesi talepleri kabul ettirilmiştir. 
Üçüncü talep olan ücretlerin “Bosch sözleşmesi çerçevesinde yenilenmesi” talebi tam anlamıyla kabul ettirilememiştir. Bir hafta içinde 1000 TL avans, yıl sonunda 600 TL prim, banka maaş ödemesi promosyonu   480 TL primin işçilere ödeneceği kararı, söz konusu talebin tam karşılığı olmamasına rağmen, ekonomik olarak işçilerin alacakları bağlamında bir iyileştirmedir.   Ayrıca bir ay içinde saat ücretlerinin iyileştirilmesi için analiz yapılacağı konusu karara bağlanmıştır. 
Renault’ta işçilerin kendiliğinden harekete geçerek, mücadeleyi ellerine almaları ve seçtikleri temsilcilerle patronlarla masaya oturması Renault direnişinin en önemli kazanımıdır. Taleplerin önemli bölümü patrona kabul ettirilmiştir. Sadece bir talepte kısmi kazanım sağlanmıştır.
13 gün süren direnişte, Reno işçileri üretimden gelen güçlerini gördüler. Deneyim elde ettiler. Reno işçilerinin deneyimleri gelecekte ki büyük mücadelelerinde yol gösterici olacaktır. 

Yaşasın sınıf dayanışması!
Yaşasın metal işçilerinin haklı mücadelesi!

 

Renault işçilerinden açıklama:

“Arkadaşlar bizler 13 günlük direnişimizi bu sabah 9 maddelik protokol ile sonuçlandırdık.
Gece üzerinde konuşulan protokolü kendi aramızda tartışmaya başladık yöntem olarak önce üet'e sözcüleri öncülüğünde üet'lerin görüşlerini aldık orada bir eğilim ortaya çıkarmaya çalıştık.
sonra bazı arkadaşların önerisi ile sandık kurma kararı aldık niyetimiz evet diyenlerle hayır diyenler arasında bir ayrışmaya neden olmamaktı.Sandıkkonusu bizleri birleştirme konusunda en iyi yöntemken bunuda iyi anlatamadık ve sandık oylaması yerine 08-16 vardiyasının genel eğilimi olarak protokolü kabul etme ve içeri girme biçimimde ortay çıktı ve sabah iş başı yapıldı.
Sonuçta 5 bin kişilik fabrikada daha iyisi olabilirdi diyenler olduğu gibi bu protokol kabul edilsin diyenlerde oldu.
Açıklanan protokol bizim direnişimiz sonucu eksikleri olsada kabul edilen en iyi belge oldu.
Bu protokol MESS ve ihanetçi TM sendikasına rağmen kabul edilmiştir.ve bir çok sendikanın yapamadığı maddeleri içermektedir.
Buna göre, 
1-TM sendikasına Allah rahmet eylesin bu fabrikada bittiğinin ilanı olmuştur.artık kendi sözcülerimizle (seçimle yeni sözcülerde seçilebilir ve mevcut temsilciler buna katılarak güven tazeleyebilirler) haklarımızı aramaya devam edeceğiz.
2- İçeride 3 ekipte eylemi değerlendirecektir. Önemli olan aramızdaki birliği bozmadan daha güçlü olarak protokolde yazılı ücret ve diğer maddelerin takipçisi ve uygulayıcısı olmalıyız.Bunu sağlayamadığımız anda herkes bilmeli ki asıl o zaman TM yine başımızda boza pişirmeye devam edecek.
3- Başından beri ortaya koyduğumuz 3 talep dahada genişletilerek 9 maddeye çıkarılmış üzerinde anlaşamadığımız tek konu saat ücretlerine yapılması gereken maddenin ucu açık ve henüz belirsiz olmasıdır.
Sözcülerimizin muhatap kabul edilmesi sağlandığına göre bütün ekiplerde hızlı bir biçimde bu maddeyi lehimize dönüştürmek için hazırlık yapmalıyız. O zaman bu konudaki kazanımlarımızı dahada artırmış olacağız.
Burukluk içerisinde olan ve daha iyisi olabilirdi diyen arkadaşlarımıza hak vermiyor değiliz.Ancak kendi aramızda bazı kararları almak ve uygulamak konusunda eksiklerimiz oldu.
Bütün Metal işçilerinin gözü bizim üzerimizde kimse bizim 13 gün önceki noktada olduğumuzu söyleyemez.
Dişimiz tırnağımızla bu noktaya geldik daha fazlasını mücadele ederek kazanacağız.
Oyak Renault İşçileri”

Renault direnişi önemli kazanımlarla bitirildi. Renault işçilerinin açıklamalarında vurguladığı gibi, “üzerinde anlaşamadığımız tek konu saat ücretlerine yapılması gereken maddenin ucu açık ve henüz belirsiz olmasıdır”, saat ücreti konusu diğer konulardaki kazanımları ortadan kaldırmamaktadır. Mücadele edeninin kazanabileceğini bir kez daha Renault işçileri gösterdi.
İşbirlikçi, sarı sendika Türk Metal’i Renault’ta gömen işçilerin mücadelesini selamlıyoruz.

27.05.2015

Paylaş