"PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ VE SOSYALİZM" PANELİ

KöZ ve YDİ Çağrı konusu “Sosyalizm ve Proletarya Diktatörlüğü” olan ortak tartışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı 8 Ocak Pazar günü Kadıköy’de KöZ bürosunda yapıldı. Toplantıya çoğu genç olmak üzere 70 kişi katıldı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen toplantıya katılımın yüksek olması sevindiricidir.

Toplantı üç bölüm olarak yapıldı.

Birinci bölümde KöZ ve YDİ Çağrı adına konuşmacılar 20’şer dakika konu hakkında görüşlerini anlattılar. 

İkinci bölümde dinleyiciler soru sordu, konu hakkında düşüncelerini ifade ettiler. KöZ ve YDİ Çağrı adına konuşmacılar kendilerine sorulan sorulara cevap verdiler.

Üçüncü bölümde dinleyicilerden kimisi soru sordu, kimisi görüşlerini ifade etti. KöZ ve YDİ Çağrı adına konuşan konuşmacılar tartışma bölümünde dile getirilen soru ve görüşlere tavır takındı.

 “Sosyalizm ve Proletarya Diktatörlüğü” toplantısında, KöZ ile yoğun olarak tartıştığımız esas olarak iki konu oldu.

Birincisi devrim aşamaları tartışması:

YDİ Çağrı: Rusya’da Bolşeviklerin parti programı asgari ve azami olmak üzere aşamalı devrim programıdır. Lenin İki Taktik eserinde demokratik devrim, sosyalist devrim stratejisini açık ve net olarak ifade eder. Bu iki devrim tipi ittifaklar, devrimin içeriği, iktidar biçimi açısından birbirinden nitelik olarak farklıdır.

KöZ: Lenin, Komünist Enternasyonal ilk dört kongresinde tek devrim stratejisini savunmuştur. Lenin’in İki Taktik’te ortaya koyduğu strateji ve Şubat devriminden sonra da gerçekleşen tek devrim stratejisidir. Proleter devrim stratejisini Bolşevikler savunmuştur. Komünist Enternasyonal 1928’de tek devrim stratejisini dörde çıkarmıştır.

İkincisi proletarya diktatörlüğü olmadan sosyalizm olur mu tartışması:

YDİ Çağrı: Proletarya diktatörlüğü olmadan sosyalizm olmaz. Sosyalizmin inşası için proletarya diktatörlüğünün varlığı mutlak gerekliliktir.  Proletarya diktatörlüğü, işçi sınıfının siyasi iktidarı sömürücü sınıfların hiçbiri ile paylaşmadığı iktidarın adıdır.

KöZ: Proletarya diktatörlüğü ile sosyalizm eşitlenemez. Proletarya diktatörlüğü olmadan da sosyalizm olur.  Proletarya diktatörlüğü bir geçiş devletidir. Devlet esas olarak karşı devrimi bastırmak için gereklidir, karşı devrim tehlikesi bertaraf edildiği oranda böyle bir devletleşmeye ihtiyaç kalmayacaktır.

Başka konularda da sorular sorulmasına, tartışma yürütülmesine rağmen; tartışma esas olarak bu iki konu etrafında yürüdü.

Toplam 4 saat süren toplantı canlı ve verimli geçti.

Bu tür tartışma toplantılarının yapılmasını olumlu buluyoruz.

KöZ ile çeşitli konularda ortak tartışma toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz.

9 Ocak 2017

Paylaş