PATRONLARA KIYAK, İŞÇİLERE AÇLIK PAKETİ

Hükümet patronlar yararına paket açmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele önlemleri kapsamında yeni ekonomik önlem paketi, AKP, MHP oylarıyla mecliste kabul edildi.  Sermayeye kıyak geçen yeni önlem paketi şunları içeriyor:

 *Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira, aylık en fazla 1.177 TL ödenecek. 

*Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle uzatılacak.

*İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek. 

*Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde yapılan başvurular, uygunluk tespitleri hariç, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

*Hazine ve belediye taşınmazları ile Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.

*Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce 3 ay süreyle ertelenebilecek.

Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020'ye kadar 2019 yılı net dönem karlarının yalnızca yüzde 25'ine kadarını dağıtabilecek.

*30 Eylül 2020'ye kadar el konulan ancak henüz tasfiyelik hale gelmemiş tıbbi malzemeler, kurumlara tahsis edilebilecek.

*Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

*Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020'den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek.  (www.evrensel.net)

Yeni önlem paketi yasası, gerçekte sermayeye yararına olan bir yasadır. Patronlara maddi bir yük getirmiyor.

İşçilerden kesilen paradan oluşan İşsizlik Sigortası Fonu patronlara peşkeş çekilirken, işçilere düşen kendi ödedikleri paradan günlük 39,24 lira. Günlük 39,24  lira işçinin ve ailesinin hangi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecektir? Patronlara kepçe ile veriliyor, işçilere ise çay kaşığı ile…

Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler esas olarak patronlar için alınıyor.  İşçiler, emekçiler, toplumun yardıma en muhtaç kesimleri için öngörülen yardımlar, sermaye için öngörülen yardımların yanında devede kulak kalmaktadır.

Biz işçiler, emekçiler şunun için mücadele etmeliyiz:

Kamuda ve özel sektörde çalışma hayatı –zorunlu işler dışında- durdurulmalı, salgın sona erene kadar çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işten atılmalar gerçekten yasaklanmalıdır.

16 Nisan 2020

Paylaş