OHAL, BU HAL, HER HALDE, FAŞİZME KARŞI MÜCADELE…

Olağanüstü Hal süresinin (OHAL) 18 Temmuz’da dolmasının ardından, AKP tarafından Meclis’e sunulan, 25 Temmuz’da Meclis’te kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OHAL kağıt üzerinde var olan “demokratik” hakların askıya alınması,  buna karşı itiraz yolunun kapalı olması demektir. OHAL iki yıl boyunca uygulandı. OHAL bir anlamda faşizmin koyu bir biçimde uygulanması demektir.

7145 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un uygulama süresi üç yıl. Yasaya kısaca bakalım:

*7145 sayılı yasa ile valiler, "kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde", 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek. Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

*’Önleme araması’ adı altında askeri birlik komutanının veya amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası aranabilecek. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.

*Açık yerlerdeki toplantı ve yürüyüşler “gece vaktinin başlamasıyla” dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar saat 24.00’e kadar yapılabilir.

“Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gece vaktinin başlamasından sonra devam edeceği hususu, geçerli neden gösterilerek bildirilmiş ise vatandaşların huzur ve sükûnet içinde istirahatini aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmamak ve kamu düzeni ve genel asayişin bozulmasına neden olmamak şartıyla, açık yerlerde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati mahallin en büyük mülki amirinin kararıyla en geç saat 24.00’e kadar uzatılabilir.”

*Gözaltı süresi bireysel suçlarda iki gün, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün. Gözaltı süresi en fazla iki defa Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hâkim tarafından verilir.

*Kamu’dan üç yıl boyunca ihraçlar devam edecek.  

 “Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.”  

Kamu’dan ihraç edilenlerin, itirazının sonucunun ne olacağından bağımsız olarak, ihraca karşı itiraz etme hakkı var. 

7145 sayılı yasa, OHAL’in kimi uygulamalarını kalıcı hale, olağan hale getiriyor.  

OHAL döneminde ve 7145 sayılı yasa ile kalıcı hale getirilen kimi uygulamalar ile artık OHAL öncesi dönem ve uygulamalar söz konusu değildir. Burjuva anlamda demokratik haklarda geriye gidiş söz konusudur. Burjuva demokratik haklar OHAL ile ortadan kaldırılmış, 7145 sayılı yasa ile OHAL’in kimi uygulamaları kalıcı hale getirilmiştir.  

Gelişmeler, yasal değişiklikler, uygulamalar doğru değerlendirilmeli, doğru sonuçlar çıkarılmalı, kitlelere doğru bilinç verilmelidir. 
İçi boş, kuru ajitasyondan kaçınmalıyız. Olgu ne ise o! Abartılı, genel değerlendirmelerden kaçınmalıyız.
Gelişmeleri olduğu gibi ele almalı, olgu ne ise somut tespit etmeliyiz.
7145 sayılı yasa OHAL’in kimi uygulamalarını olağan hale getiren bir yasadır.
OHAL, bu hal, her halde, faşizme karşı mücadeleye devam….

01 Ağustos 2018

Paylaş