“NE CUMHUR İTTİFAKI NE MİLLET İTTİFAKI TEK YOL DEVRİM!”

“Cumhur İttifakı” ile “Millet İttifakı” arasındaki iktidar dalaşında, Sol’un önemli bir bölümünün “Millet İttifakı”nı “Cumhur İttifakı”na karşı alternatif gördüğü, “Millet İttifakı”nın kuyruğuna takıldığı bir dönemde, “Ne Cumhur İttifakı Ne Millet İttifakı Tek Yol Devrim” şiarı altında bir araya gelmek, eylem birliği yapmak, bağımsız sınıf mücadelesinde, devrim mücadelesinde ısrar etmek devrim, sosyalizm iddiası olanların görevidir.1 Mayıs’a kısa bir süre kala, egemenler arasındaki iktidar dalaşının 1 Mayıs gösterilerine yansımasına, içeriğinin boşaltılmasına, CHP’nin sol üzerindeki etkisine, CHP’nin kuyruğuna takınılmasına  karşı ortak tutum almak için KöZ ile birlikte devrimci gruplara ortak çağrı yaptık.

Ortak çağrı şöyle:

“Tarihi günlerden geçiyoruz. Devrim ve sosyalizm davası için mücadele eden devrimci hareket bir yol ayrımı ile karşı karşıya. AKP, Erdoğan iktidarını geriletme adına burjuva, şoven Millet İttifakı’nın peşine takılmak mı, bağımsız sınıf mücadelesi yürütmek mi? Yol ayrımı bize göre budur.

31 Mart yerel seçimleri HDP’nin, solun, önemli bir bölümünün öyle ya da böyle CHP’nin onunla beraber MHP artığı İP’nin peşine takılmasıyla sonuçlandı. Şoven, burjuva Millet İttifakı solun desteği sayesinde AKP’nin elinden birçok belediyeyi almayı başardıysa da, Cumhur İttifakı oy bazında, güç bazında gerilemedi. AKP açık ara hala birinci parti. Cumhur İttifakı oy bazında hala çoğunluğu oluşturuyor.

Her ne kadar CHP ve İP bu sonuçtan bir zafer kazanmış gibi hareket etseler de Erdoğan’ın iktidarını zayıflatabilmiş değiller. Asıl becerdikleri solun önemli bir bölümünü sistem içine çekmiş olmalarıdır.

AKP’nin yerini almaya heveslenen bu gerici, şoven ittifakın asıl işi bitmiş değil. “AKP’yi geriletmek” uğruna solun muhtelif bileşenlerini seçimlerde peşlerine taktıkları gibi önümüzdeki süreçte de onları peşinde sürükleme sevdasındalar. Zira Millet İttifakının hedefi kitleleri yanına çekerek, Erdoğan’ı iktidardan indirip iktidara gelmektir.  Ama hala devrim ve sosyalizm davasına bağlı devrimcileri de bu plana bağlamak istiyorlar. Böylelikle emekçilerin ve ezilenlerin kurtuluş mücadelesini de köreltmek istiyorlar.

CHP 1 Mayıs’ı seçim kutlamasının yapıldığı bir şenliğe dönüştürmek isteyecek, bu şenliği toplumun normalleşmesini isteyen demokrasi güçlerinin buluşması olarak niteleyecektir. Solun geniş kesimlerinin dünden razı olduğu bu bayram tablosunun bir parçası olmamak elbette kendini devrimci gören tüm güçlerin ortak görevi olmalıdır.

Bu şartlarda komünistlerin ve devrimcilerin görevi bu oyuna ortak olmamak işçileri, emekçilerive ezilenleri uyarma görevini el birliği ile yerine getirmektir.

Yaklaşan 1 Mayıs bunun için önemli ve elverişli bir dönemeç olacak. Bu bakımdan devrim ve sosyalizm davasına bağlı olan devrimcilerin güçbirliği yaparak 1 Mayıs 2019’un CHP eliyle uysallaştırılmasına, içeriğinin boşaltılmasına, kendi iktidar dalaşına heba edilmesine karşı tutum alma görevi vardır.

Dolayısıyla CHP güdümündeki demokrasi şöleninin bir parçası olmak istemeyen güçleri 1 Mayıs’ta; parlamenter hayallere kapılmamaya,  Erdoğan ve Cumhur ittifakından kurtulmak için çözüm başka bir gerici ittifakta değil devrimde diyen devrimci grupları ortak bir duruş almaya çağırıyoruz.

Ortak duruşu somutlamak ve planlamak üzere sizi 27 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de Yeni Dünya İçin Çağrı dergisi bürosunda  yapacağımız toplantıya davet ediyoruz.”

Ortak çağrıya, çağrı yaptığımız devrimci grupların hiçbirisi olumlu yanıt vermedi.

Bu nedenle KöZ ile “Ne Cumhur İttifakı Ne Millet İttifakı Tek Yol Devrim” ortak pankartı ile 1 Mayıs’ta birlikte yürüme kararı aldık.

Aldığımız karar gereği Bakırköy Dikilitaş kolunda yürüdük. En önde “Ne Cumhur İttifakı Ne Millet İttifakı Tek Yol Devrim!”, Yeni Dünya İçin Çağrı, KöZ  imzalı ortak pankart taşındı. Ortak pankartın arkasında iki grubun flamalarını, kızıl bayrak taşıyan genç arkadaşlar yürüdü. YDİ Çağrı kortejinin arkasında KöZ korteji yürüdü. Her kortej kendi sloganlarını, kendi propaganda ve ajitasyonunu yapmasının yanı sıra önceden belirlenen ortak sloganlar da sık sık atıldı.

Toplanma alanında KöZ kortejine gelen genç işçiler, kendi hazırladıkları dövizleri açtılar. “Rabia Naz’ın davasının takipçisiyiz! Çocuk Emeğinin Sömürüsüne Son! Tayyib’in Sarayda Çocukların Fabrikada İşi Ne?, Biji Yek Gulan Azadiya Kurdistan!”   yazılı dövizlerde Tayyip ve Kürdistan ifadeleri yazılı olduğu gerekçesiyle bir işçi arkadaş gözaltına alındı.  Avukatların ilgilenmesi sonucu gözaltına alınan işçi  gün içinde serbest bırakıldı.

Önümüzdeki dönemde “Ne Cumhur İttifakı Ne Millet İttifakı Tek Yol Devrim” şiarı doğrultusunda devrimci grupların ortaklaşması, eylem birliği yapması yönündeki çabamızı, mücadelemizi sürdüreceğiz.

2 Mayıs 2019

Paylaş