METALDE SALTANAT ÇÖKÜYOR

12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra,  işbirlikçi, faşist, sarı sendika Türk Metal ile MESS’in metal işkolunda kurduğu düzen sallanıyor.

SALLANTI BOSCH İLE BAŞLADI

İlk kıvılcımı Bosch işçileri çaktı. 2012 yılında Bursa Bosch işçilerinin büyük çoğunluğu Türk Metal’den istifa ederek Birleşik Metal İş Sendikası’na üye oldu. Bosch işçilerinin Türk Metal esaretinden kurtulma girişimi Türk Metal, MESS ve hükümetin saldırıları ve müdahaleleri nedeniyle başarıya ulaşmadı. Bosch’da işçiler baskı altına alındı, öncü işçiler işten atıldı. İşçiler uzun süre yetkisiz kaldı. Dolayısıyla TİS yapılamadı. Sonuçta Bosch’da bir dizi ayak oyunuyla yetkiyi Türk Metal aldı.

Metal işkolunda 2014-2016 Grup Toplu İş Sözleşmesini Türk Metal imzaladı. Sözleşme süresi 3 yıla çıkarıldı. Bosch’da ise Türk Metal, Grup Toplu İş Sözleşmesinin üzerinde ayrı bir sözleşme imzaladı.

RENAULT İŞÇİLERİ SAHNEDE!

İkinci kıvılcımı Reno işçileri çaktı. Reno işçileri Türk Metal’in Bosch’da imzaladığı sözleşmenin Reno’da da uygulanması, ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle eyleme geçti. Fabrikada yapılan eylemler Bursa Kent Meydanına taşındı. Oyak Reno yönetiminin cevabı işçileri işten atmak oldu. Reno işçileri üretimi durdurdu. Oyak Reno yönetimi işçileri geri almak zorunda kaldı. Reno  işçileri talepler formüle ederek, Oyak Reno yönetimine sundular.

Reno işçilerinin talepleri şöyle:

1- Ücretlerde iyileştirme yapılsın.

2- İşten atılma olmasın.

3- İşçilerin seçtiği temsilciler yönetim tarafından tanınsın.

4- Sahte sendika ve temsilcileri işyerlerine sokulmasın.

Oyak Reno yönetimi işçilerin taleplerini değerlendirmek için iki hafta süre istedi.

İstenilen süre dolmadan yönetim ve MESS işçilerin taleplerinin karşılanmayacağı açıklaması yaptılar. Bu açıklama üzerine işçiler yeniden eylemlere başladılar. Renault fabrikasında 14 Mayıs Perşembe günü, 16.00- 24.00 vardiyası işçileri üretimi durdurup fabrikayı boşaltmadı. Saat 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler ise işbaşı yapmayıp fabrika bahçesinde eyleme başladı. Gece başlayan üretimi durdurma eylemine sabah vardiyasına gelen işçiler de katıldı.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Reno işçilerinin çaktığı kıvılcım diğer fabrikalara da yayıldı. Tofaş, Çoşkunöz, Mako, Ototrim, Delphi işçileri de eylemlere başladı. Bursa Kent Meydanında metal işçileri ortak eylemler gerçekleştirdi. İşçilerin temel talebi ücretlerin iyileştirilmesi ve Türk Metal’in esaretinden kurtulmaktır.

Reno’da Türk Metal’den istifa etmek isteyen işçiler, taşeron sendika Türk Metal’in örgütlediği bir güruhun saldırısına uğradı. Yaralanan işçiler oldu.

Renault, Tofaş, Çoşkunöz, Mako, Ototrim, Delphi fabrikalarında MESS’in taşeron sendika Türk Metal ile birlikte kurdukları düzen çöküyor. Bu fabrikalarda işçiler Türk Metal’den istifa ediyorlar.

SÖZ VE KARAR İŞÇİLERİN OLMALI!

Ağır koşullarda çalışan, sürekli mesai yapmak zorunda bırakılan, düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilen metal işçileri ayakta! İşçilerin taşeron sendika Türk Metal’den istifa etmeleri, esaretten kurtulmak için mücadele etmeleri doğrudur. Desteklenmelidir.

Bir işletmede birden fazla sendika varsa ya da sendikal rekabet varsa, işçilerin hangi sendikaya üye olacaklarına, işçiler kendi özgür iradeleriyle karar vermelidir. Bunun yolu ise referandumdur. Her fabrikaya sandık konulmalı, işçiler hiçbir baskı altında kalmadan hangi sendikaya üye olacaklarına kendileri karar vermelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak ayında yayınladığı işkollarında işçi sayısı, sendikaların üye sayıları istatistiğine göre Metal İşkolunda çalışan işçi sayısı 1.144.331 Sendika sayısı ise 11

Metal işkolunda sendikalar ve üye sayıları şöyle:

Türk Metal: 177.125

Çelik İş: 28.823

Birleşik Metal İş: 25.595

Metsan İş: 24

Kalıp İş: 94

Çesen: 70

Tek Metal İş: 979

Bamis: 290

Tüm Metal İş: 29

Pak Metal İş: 184

Hür Metal İş: 5

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasasına göre bir sendikanın Toplu İş Sözleşmesi yapabilmesi için % 1 işkolu barajını aşması gerekiyor.

Biz her işkolunda bir sendika, bu sendikaların birliğinden oluşan bir konfederasyondan yanayız. Bunun bugünkü koşullarda mümkün olmadığı aşikardır. Gerçek sınıf sendikalarının inşa edildiği, yaratıldığı koşullarda, tek sendika, tek konfederasyon gerçeklik haline gelecektir. Sınıf sendikalarında söz ve karar sahibi işçiler olacaktır. Profesyonel sendikacıların imtiyazları olmayacaktır. Ücretleri kalifiye işçi ücreti olacaktır. En fazla iki dönem görev yapacaklardır vb.

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR!

Gün Reno işçileri ile ayağa kalkan metal işçileriyle dayanışma günüdür.

Metal işçilerinin Türk Metal esaretinden kurtulma mücadelesini destekleyelim!

Yaşasın işçilerin birliği!

Yaşasın sınıf dayanışması!

Yaşasın metal işçilerinin haklı mücadelesi!

Paylaş