METAL PATRONLARI KAZANILMIŞ HAKLARA SALDIRIYOR!

Yeni İşçi Dünyası’nın Eylül sayısında, MESS ile (Metal İşverenleri Sendikası) metal sektöründe örgütlü üç sendika arasında başlayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini, Türk Metal ve Birleşik Metal İşçileri Sendikasının teklif taslakları hakkında bilgi vermiştik.

21 Kasım 2019 itibariyle MESS ile üç sendika arasında toplu sözleşme görüşmelerinin dördüncüsü gerçekleşti.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın yürütülen görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, gelinen aşamada değişiklik teklifi verilmeyen bazı maddelerin kabul edildiğini, fakat özellikle çalışma süreleri, esnek çalışma, telafi çalışması ve denkleştirme konularında MESS patronlarının karşı teklifle geldikleri bilgisi veriliyor.

MESS’in aynı zamanda, ücret teklifinin revize edilmesi konusunda talepte bulunduğu, fakat bu konuda bir geri adımın söz konusu olamayacağı belirtiliyor.

MESS’in karşı teklif ile geldiği maddeler şunlar:

• 2 ay olan deneme süresinin 4 aya çıkarılması,

• İkramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ve aylık yerine yıl sonunda ödenmesi,

• 4 aylık süreyle denkleştirme yapılması,

• Telafi çalışması yapılması,

• Hafta tatilinde yapılan fazla mesai ödemelerinde yüzde 100’den daha yüksek oranda ödeme yapan işyerlerinde 1 Eylül 2019’dan sonra işe girenlere yüzde 100 ödenmesi,

• Rapor alımlarında kaç günlük rapor alınırsa alınsın, SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün hiçbir biçimde işveren tarafından da ödenmemesi,

• Hafif işlerde çalışabilir raporu alan işçilerin teklif edilen uygun işi kabul etmemesi durumunda almakta olduğu ihbar tazminatının ödenmemesi.

Bu maddeler karşısında Birleşik Metal İş; “Sendikamız ilkesel olarak kazanılmış hakları geriye götüren maddeleri tartışma konusu yapmayacağını, müzakere etmeyeceğini, esneklik içeren maddeleri de kabul etmesinin mümkün olmadığını açıklıkla belirtmiştir” açıklaması yaptı.

Türk Metal Sendikası, MESS ile 4. oturumunu 19 Kasım’da gerçekleştirdi.

Türk Metal ile yapılan görüşmede de MESS, yukarıda sıraladığımız aynı konularda karşı teklif ile geldi. Türk Metal Sendikası bu teklifleri reddettiklerini açıkladı. Dini bayram ve arife günlerinde yapılan fazla mesailerin %200 olmasına yönelik talepleri olduğunu, fakat bunun da MESS tarafından reddedildiği belirtildi.

Yürütülen görüşmeler ile ilgili Tük Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Hürriyete yaptığı açıklamada; "Çalışanların 'Allah sendikamdan razı olsun.' diyeceği bir toplu sözleşme imzalayacağımızı düşünüyorum. Grev ertelemenin olacağını tahmin etmiyorum. Grev erteleme olursa geçmişte ertelendi ama yine çalışmadık" ifadelerini kullandı.

Aynı tarihlerde Özçelik-İş Sendikası da MESS ile 4.oturumunu gerçekleştirdi. Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada detaylara ilişkin herhangi bir bilgi verilmiyor. Sadece 9 idari madde üzerinde anlaşıldığı ve bir sonraki oturumun 5 Aralık 2019 tarihine ertelendiği belirtiliyor.

Bu kısacık açıklamanın devamında “Toplantının ardından MESS Genel Sekreteri Barut, Genel Başkan Yardımcımız Altun’a yeni genel merkez binasına taşınmamızdan dolayı hediye takdiminde bulundu” denilerek görünen o ki bu konu görüşmenin detaylarından daha önemli Özçelik-İş Sendikası açısından.

UYUŞMAZLIK TUTANAĞI TUTULDU

MESS ile sendikaların beşinci görüşmesi 4-5 Aralık’ta gerçekleşti. Bu görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine yasal prosedür gereği 60 günlük müzakere süreci sonunda uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Görüşmelerde MESS hep yeniden gündeme getirdiği 3 yıllık sözleşme talebini bir kez daha gündeme getirdi. İki yıllık sözleşmelerde bile gerçek enflasyon karşısında işçi ücretlerinin her geçen gün daha da eridiği bilindiğinde üç yıllık sözleşmeyi dayatmak,  ücretlerin daha da düşmesi, satın alma gücünün daha da zayıflaması ve sonuç olarak metal işçilerini daha fazla yoksulluğa mahkum etmektir.

Görüşme sonrası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası yaptığı yazılı açıklamada, kendi sözleşme taslaklarının toplam 93 madde ve 3 yönetmelikten oluştuğunu, şimdiye kadar yapılan beş toplantıda 36 madde kabul edilirken, 66 madde ve 2 yönetmeliğin kabul edilmediğini ve bu maddeler için Uyuşmazlık Tutanağı tutulduğunu açıkladı.

BMİS’in ücret bazında yüzde 34’lük zam teklifine karşılık, -ki bu talebin para karşılığı ikramiyeler dahil 1150 TL’dir – MESS ilk altı aylık dönem için yüzde 6,05 zam öneriyor. Bu oran, BMİS’in verdiği bilgiye göre ikramiyeler dahil 204 T’dir! Diğer altışar aylarda ise MESS’in önerdiği enflasyon oranında zamdır.

Sosyal haklarda ilave teklif kabul etmeyeceğini belirten MESS bu haklar için yüzde 15,01 oranında zam öneriyor. Buna karşılık BMİS’in sosyal haklar için talebi yüzde 55.

MESS ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortasınında kaldırılmasını istiyor!

BMİS açıklamasında, bu teklifin metal işçileriyle alay etmek olduğu ve metal işçilerinin bunu asla kabul etmeyeceği belirtildi. Patronların ekonomide yaşanan kısmi sorunları fırsata çevirmek istediklerini, insanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşullarının hak olduğunu ve bunun için mücadeleden geri durmayacaklarını, kısa süre içerisinde Merkez Toplu Sözleşme Komisyonunun toplanacağını ve gelişmeleri değerlendirerek mücadele kararları alacaklarını açıkladı.

Türk Metal Sendikası ise yaptığı açıklamada bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 44 maddenin kabul edildiğini, 64 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Türk Metal;“bugüne kadar olduğu gibi, bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışını terk etmemiş, çalışma barışını tehdit eden uzlaşmaz bir tavır ortaya koymamış ve sözleşmenin masada sonuçlanması için elinden gelen çabayı göstermiştir” dedikten sonra MESS’in işçi hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak kabul edilemeyecek ücret teklifi ile geldiğini belirtti.

Türk Metal Sendikasının ücret teklifi yüzde 26,28’dir. Türk Metal kendilerinin gece çalışma tazminatının yüzde 15’e yükseltilmesi talebini de MESS’in kabul etmediğini ve bu oranın yüzde 10’da kalmasını istediği belirtiliyor.

Üç yıllık sözleşmeyi asla (!) kabul etmeyeceklerini belirten Türk Metal, “sözleşme masasını terk ederek”uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlattıklarını belirtiyor. Türk Metal bu keskin laflarla aslında ne kadar mücadeleci olduğunu göstermeye çalışıyor. Fakat içine düştüğü durum komik olmaktan öteye gitmiyor. Çünkü Türk Metalin ‘masayı terk ederek arabulucu sürecini başlatıyoruz’ dediği süreç zaten yasal olarak başlatılması gereken zorunlu bir süreçtir! Yoksa sendikanın yetkisini kaybetme tehlikesi vardır.

Türk Metal açıklamasının devamında; “ülkemizin son derece hassas bir dönemden geçtiğinin, devletimizin uluslararası alanda birçok baskının altında kaldığının, ülkemizin bir terör tehdidi yaşadığının bilincinde olan Sendikamız, böyle bir dönemde çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşıma karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur” denmektedir.

Türk Metal, eylem planı olarak ise yasal ve meşru (!) eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğini söylüyor.

MESS ile yürütülen Toplu Sözleşme görüşmelerinin detaylarına bakıldığında MESS, sendikaların istediği talepler bir yana, ciddi mücadeleler sonucu elde edilen önemli kazanımlara da saldırarak bu kazanımları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Bu tehlikeli gelişme karşısında ne yazık ki metal işçilerinin, en azından örgütlü kesiminin yeterli bir tepkisi yok. Bu tepkisizlikte işçilerin tepkisini belli bir seviyede tutmaya çalışan, bu saldırılara karşı ciddi bir karşı duruş örgütleme konusunda son derece isteksiz davranan, mücadele yerine uzlaşmayı seçen sendika yönetimlerinin de önemli bir payı vardır.

MESS’in karşı teklifleri konusunda sendikaların ‘asla kabul etmeyiz’ tavrı hoş da olsa bu pratiğege çirilmediği yerde içi boş bir tavır olarak kalacaktır.

Bu saldırılar, bürokratlaşmış, uzlaşmacı, sarı sendika yöneticilerine değil, metal işçisinedir! Saldırıları geriye püskürtmenin tek yolu da metal işçilerinin ortak mücadelesinin örgütlenmesidir. Bu başarılamadığı takdirde var olan hakların geri alınması kaçınılmazdır.

Henüz geç değildir! Metal işçileri, MESS ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesini sadece sendika yönetimlerine bırakmadan harekete geçerek daha militan bir mücadeleyi örgütlediğinde kazanılmış hakların geriye götürülmesi mümkün olmayacaktır.

5 Aralık 2019

 

 

Paylaş