MÜCADELEYİ ELLERİNE ALAN METAL İŞÇİLERİNİN ONURLU DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!

METAL İŞÇİLERİ TARİH YAZIYOR!

Ağır koşullarda çalışan, sürekli mesai yapmak zorunda bırakılan, düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilen metal işçileri, taşeron sendika

Türk Metal’in esaretinden kurtulma mücadelenizi selamlıyor ve destekliyoruz.

SALTANAT ÇÖKÜYOR!

12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra,  işbirlikçi, sarı sendika Türk Metal ile MESS’in metal işkolunda birlikte kurdukları düzen çöküyor. Bunu sağlayan sizsiniz!

Uzun yıllar düşük ücretlere imza atan, patronlarla elele çalışan, sizi masa başında satan, son olarak sözleşme süresini 3 yıla çıkaran işbirlikçi Türk Metal’e karşı verdiğiniz mücadele haklıdır. Bu mücadelenizi destekliyoruz.

Metal işkolunda 2014-2016 Grup Toplu İş Sözleşmesini imzalayan Türk Metal sözleşme süresini 3 yıla çıkardı. Bosch’da ise Grup Toplu İş Sözleşmesinin üzerinde ayrı bir sözleşme imzaladı. Saat ücretlerine % 60’a varan zam yapıldı.

Renault işçilerinin ve diğer metal fabrikalarındaki işçilerin Bosch’ta ki gibi yeni sözleşme yapılması, ücretlerin iyileştirilmesi talebi Türk Metal tarafından kaale alınmadı. Sizlere bunun “yasal olarak mümkün olmadığı, yeni sözleşmeyi beklemeniz” gerektiğini söylediler.

SÖZ VE KARAR İŞÇİLERİN OLMALI!

Bir işletmede birden fazla sendika varsa ya da sendikalar arasında rekabet varsa, işçilerin hangi sendikaya üye olacaklarına, işçiler kendi özgür iradeleriyle karar vermelidir. Bunu sağlamanın yolu ise referandumdur. Her fabrikaya sandık konulmalı, işçiler hiçbir baskı altında kalmadan hangi sendikaya üye olacaklarına ya da yeni sendika kurup kurmayacaklarına kendileri karar vermelidir.

Biz her işkolunda bir sendika, bu sendikaların birliğinden oluşan bir konfederasyondan yanayız. Bu bugünkü koşullarda mümkün değildir.İşçilerin karar ve söz sahibi olmadığı, masa başında satıldıkları, koltuk kavgalarının egemen olduğu, sendikal bürokrasinin egemen olduğu sendikal yapı yerine gerçek sınıf sendikalarını yaratmalıyız.

Gerçek sınıf sendikalarının inşa edildiği, yaratıldığı koşullarda, tek sendika, tek konfederasyon gerçeklik haline gelecektir. Sınıf sendikalarında söz ve karar sahibi işçiler olacaktır. Profesyonel sendikacıların imtiyazları olmayacaktır. Ücretleri kalifiye işçi ücreti olacaktır. En fazla iki dönem görev yapacaklardır vb.

GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR!

Gün Reno, Tofaş, Çoşkunöz, Mako, Ototrim, Delphi ve diğer metal fabrikalarındaki işçileri ile dayanışma günüdür! Gün ayağa kalkan, üretimi durduran metal işçileriyle dayanışma günüdür.

Metal işçilerinin Türk Metal esaretinden kurtulma mücadelesini destekleyelim!

Yaşasın işçilerin birliği!

Yaşasın sınıf dayanışması!

Yaşasın metal işçilerinin haklı mücadelesi!

15 Mayıs 2015

Paylaş