METAL İŞÇİLERİ MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR!

Birleşik Metal İşçileri Sendikası 11 Eylül’de, çok sayıda metal işçisinin katıldığı basın toplantısında 2019-2021 MESS Toplu İş Sözleşmesi teklifini açıkladı. 
Açıklamayı yapan Genel Başkan Adnan Serdaroğlu teklifini 9 Eylül’de MESS’e (Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası) verdiklerini ve görüşmelerin Ekim ayının ilk haftasında başlayacağını belirtti.

TİS teklifinde neler var?
Bu dönem MESS ile yapılacak toplu pazarlık, 195 işletme veya işyerinden yaklaşık 126 bin işçiyi ilgilendiriyor. Birleşik Metal İş Sendikasının adına masaya oturacağı işçi sayısı ise 40 fabrikadan yaklaşık 14 bin işçi.
Teklif 80 ana madde, çok sayıda geçici ve ek maddeden oluşuyor. Bu maddelerin 36’sı önceki dönem toplu sözleşmesiyle aynı kalmış, 44 maddesinde ise yeni teklifler oluşturulmuş. 
BMİS teklifini iki yıllık olarak açıkladı. Yapılan basın açıklamasında üzerinde en fazla hassasiyet gösterilen konunun bu olduğu belirtildi. 
İki bölümden oluşan ücret teklifi ise şöyle: 
İlk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 15 oranında arttırılması,
halihazırda çalışanlara öncelikle yüzde 10 zam, ardından da saat ücretlerine 3,80 TL eklenmesi. Bu teklifin parasal karşılığı, ortalamada ilk 6 aylık dönem için yüzde 34,2 olacak. TL olarak karşılığı ise ilk 6 aylık dönem için ikramiye dahil net 1.152 TL.
Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse, ikinci ve dördüncü altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan, üçüncü altı aylık döneme enflasyon oranına 5 puan eklenmesi teklif ediliyor. 
Yoksulluğun ve reel ücret kaybının giderek arttığı bir ortamda bu zam teklifinin yüksek olmadığı vurgulanan açıklamada metal sanayinin şu anda karlılık oranlarının son 8 yılın en üst seviyesinde olduğu belirtildi.
Serdaroğlu, somut bir işyerinden yola çıkarak yaptıkları hesaplamada, bu işyerinde bir işçinin 2015’de ortalama 42 araç üretiyorken, bu oranın 2016’de 44, 2018’de 46 olduğunu, 2015 ile 2018 arasında araç başına işçilik maliyetinin yüzde 22,72 düştüğünü, iş gücü verimliliğinin 2018 yılında yüzde 31 oranında artığını dile getirdi. Bunun da işçi sömürüsünün hangi boyutlarda olduğunu görmek açısından önemli olduğunu vurguladı.
Açıklamanın devamında sosyal ödemelerde büyük bir adaletsizliğin yaşandığını, bu adaletsizliğin giderilmesi için sosyal haklarda ortalama yüzde 55 oranında artış, Kurban Bayramı için ayrımsız tüm metal işçilerine 1.600 TL’lik kurban parası, sosyal hakların ikinci yılı için ise enflasyon artı 5 puan artış talep ettiklerini belirtti. 
Ayrıca işçilere yılbaşından ve Ramazan Bayramından önce net 500 TL’lik erzak yardımı yapılması talepler arasında. 
Birleşik Metal İşçiler Sendikasının TİS taslağına koyduğu diğer maddelerin bir kısmı ise şunlar:
Haftalık 45 saat çalışma sürelerinin 37,5 saate düşürülmesi, Özel İstihdam Büroları aracılığıyla geçici işçi alımların durdurulması, hafta tatillerinde mesaiye bırakılan işçilere yüzde 150, bayramlarda bu oranın yüzde 200’e (4 yevmiye) çıkarılması, günlük 2 defa 15’er dakikalık dinlenme süresi, yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin işveren tarafından üstlenilmesi, hastalık durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilk 2 günün ücretinin işverence ödenmesi ve Ayrıca işyeri hekimlerinin verdiği istirahatlarin de ücretli sayılması, devam primi ve banka promosyonlarının işçiye ödenmesi, 3 Aralık Dünya Engelliler gününün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olması, TİS taslağında yer alan diğer maddeler.
Teklif taslağında kadın işçilerin haklarına da yer verilmiş. 8 Mart’ın ücretli izin günü olması talebi dışında - ki BMİS’in bazı işyerlerinde TİS maddesi olarak uygulanmaktadır – “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu” kurulmasını ve “bu kurulun işyerinde kadına yönelik şiddete, cinsel taciz (sözlü veya fiziksel), ve mobbinge dair şikayetleri incelemesini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olan işyerindeki faktörleri belirlemek amacıyla detaylı bir risk değerlendirmesi yapılmasını, bu eşitsizlikleri oluşturan ortamın ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütmesini, önermektedir” denmektedir.
Görüldüğü gibi Birleşik Metal İşçilerinin TİS teklifi oldukça kapsamlıdır. 
Bu taleplerin kabul ettirilmesi halinde metal işçisi önemli kazanımlar elde edecektir. Bunu belirleyecek olan da elbette metal işçilerinin sendika ayrımı gözetmeksizin ortak militan mücadelesi ve diğer sektörlerde çalışan işçi ve emekçilerin dayanışmasıdır. Metal işçilerin yanında olmak, taleplerini yaygınlaştırmak hepimizin görevidir. Elde edilecek kazanımlar tüm işçi sınıfının kazanımı olacaktır… 
Yaşasın Metal İşçilerin Ortak Mücadelesi!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!
12 Ağustos 2019

 

Paylaş