METAL İŞÇİLERİ  MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR!

Birleşik Metal İşçileri Sendikası MESS ile 2014 yılının ikinci yarısından itibaren başlattığı Grup TİS görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 30 Ocak 2015’te greve gitmişti. Grev bir gün sonra Bakanlar Kurulu kararı ile “milli güvenliği ve genel sağlığı tehdit”ettiği gerekçesiyle yasaklandı.  Grevin yasaklanması mücadelenin bittiği anlamına gelmiyordu. MESS’e bağlı işyerlerinde örgütlü işçiler, haklarını almak için müadeleye devam ettiler. Birleşik Metal İş Sendikası’nda örgütlü olan bir çok işyeri MESS’in dayattığı sözleşmeyi kabul etmeyerek işverenlerle imzalanan ek protokollerle talep ettikleri haklarının bir kısmını elde edebildiler.  Bu süreç aynı zamanda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) içerisinde de  bir bölünmeye neden oldu. Özellikle enerji ve elektrik alanında faaliyet gösteren, MESS’e bağlı bazı işyerleri MESS’den ayrılarak münferit sözleşme imzalamak zorunda kaldılar.  Bu gelişme metal işçisi açısından önemli bir gelişme idi.

Sermaya sınıfı işçiler karşısında örgütlü olmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor olmalı ki çok geçmeden MESS’den ayrılan işverenlerin önemli bir kısmı biraraya gelerek ayrı bir işverenler sendikası kurdu. Böylelikle Schneider Elektrik, ABB, GRİD Solutions ve Schneider Enerji işletmelerinden oluşan Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) Mart 2016’da kuruluşunu ilan etti.

Metal patronlarının bu yeni sendikası EMİS, yeni bir toplu sözleşme için Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile 8 Eylül’de TİS görüşmelerine başladı.  Yaklaşık iki ay süren görüşmeler, EMİS’in işçilerin taleplerinin kabul edilmesi noktasında olumlu hiçbir adım atmaması üzerine 2 Kasım 2016 tarihinde anlaşmazlıkla sonuçlandı.  Bundan sonraki hukuki süreç arabulucu ile devam edecek.

EMİS’e bağlı işyerlerinde toplam 2200 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinin sona ermesinin ardından Birleşik Metal İşçileri Sendikası yaptığı açıklamada; toplam 83 maddeden oluşan tekliflerinin esas olarak idari maddelerden oluşan 34 tanesinin kabul edildiğini, 49 madde de uyuşmazlık tulduğunu, görüşmenin başından itibaren işveren sendikasının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini ve kazanılmış hakları bile geriye götürmeye çalıştıkları vurgulandı. Bunlara örnek olarak EMİS, toplu sözleşmedeki idari maddelerin bile yasa düzeyine geriletilmesini, güvencesiz çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasını ve esnek çalışma düzenini teklif ettiği bilgisi veriliyor.

Uzun tartışmalar sonucu işçilerin katılımıyla hazırlanan teklifte taleplerinin gerçekçi talepler olduğunu belirten Birleşik Metal İş Sendikası, ücret konusunda şunları istiyor:

“İnsanca yaşamak için asgari düzeyde yaşayacak ücret istiyoruz. Teklifimiz, seyyanen 2,00 TL artış yapıldıktan sonra yüzde 12 oranında zam yapılmasıdır. Bu teklif ortalamada net 700 TL anlamına gelmektedir. Ayrıca, ücretlerin oldukça düşük olduğu fabrikalar için de iyileştirme talebimiz var.

İşverenler, birinci altı ay için yüzde altı, diğer altışar aylık dönemler için de yüzde dört ücret zammı teklif ettiler. Bu teklif ortalamada ikramiye dahil net 145 TL ücret artışı demektir. Bu teklif işçilerle alay etmektir. Bu teklifin kabul edilebilir hiçbir yanı olmayacağı açıktır. İşverenler sosyal haklarda ise, yüzde 10 artış teklif etti.”

Ücret ile ilgili bu taleplerin yanısıra çalışma sürelerinin kısaltılması, ağır çalışma koşullarının hafifletilmesi, çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi teklif edilen talepler arasında.

Bunun dışında vergi kesintilerinin yüzde 15 ile sabitlenmesi, kiralık işçilik ve sözleşmeli işçilik uygulamasının kaldırılması ve fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesi metal işçilerin mücadele ettiği diğer talepler.

Görüşmelerin uyuşmazlıkla sona ermesinin ardından metal işçileri yeni bir mücadele sürecini örmek için harekete geçti. EMİS’e bağlı işyerlerinde işçi temsilcileri tarafından,  işçilere vardiyalar halinde, süreç hakkında bilgi veriliyor, grev eğitimleri yapılıyor ve eylem planları hazırlanıyor.

Bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için sadece Birleşik Metal İş Sendikası’nın EMİS’e bağlı işyerleri değil tüm fabrikalarda ve tüm metal işçilerinin ciddi şekilde desteğine ihtiyacı var. EMİS ile bağıtlanacak toplu sözleşmenin sadece Birleşik Metal İş’te örgütlü olan işçileri değil, aynı zamanda Türk Metal’e üye olan metal işçileri için de oldukça önemlidir. Çünkü EMİS ile yapılacak iyi bir sözleşme MESS’i ve Türk Metal’i zor durumda bırakacak, işçilerin taleplerini daha yüksek sesle dile getirmelerine ve harekete geçmelerine önemli bir zemin hazırlamış olacaktır. Bir anlamda tüm metal işçilerinin gözü ve kulağı bu sürecin nasıl sona ereceğindedir.

Herbiri ciddi oranda kar payına sahip bu uluslararası şirketlerin sözkonusu olanın işçilerin ücret ve sosyal hakları olunca komik zam oranlarıyla işçilerin karşısına çıkmaktan çekinmiyorlar. Çekinmiyorlar çünkü işçi sınıfının bugün içinde bulunduğu sessizlik ve sindirilmişliğe güveniyorlar. 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte işçilerin eylemliliklerinin ve örgütlülüğünün daha da gerilemiş olmasına güveniyorlar.

Sermaye sınıfının bu güvenini boşa çıkarmak için metal işçilerinin birleşik, ortak mücadelesine ihtiyaç vardır. Bu ortak mücadeleyi örebilmek için işçi sınıfından yana olan tüm kesimlerin bu mücaeleye omuz vermesi gerekiyor.

Metal işçilerinin bu haklı mücadelesi tüm işçi sınıfının mücadelesidir!

Devrimci, demokrat ve işçi sınıfının mücadelesinin yanında olan tüm kesimleri metal işçileri ile dayanışmaya çağırıyoruz!

04.11.2016

Paylaş