METAL DİRENİŞİ ÖĞRETİYOR

14 Mayıs’ta Renault işçilerinin çaktığı kıvılcım, diğer metal fabrikalarına sıçradı. Coşkunöz, Tofaş, Mako, Ford, Ototrim de işçiler üretimi durdurdu.

20 bine yakın metal işçisi grev yapıyor. Metal işçileri ayakta. Devlet grevi bitirmek, kırmak için MESS, fabrika patronları ve taşeron sendika Türk Metal ile ortak çalışıyor. İşçiler üzerinde baskılar artırıldı. Grev kırılmaya çalışılıyor. Çoşkunöz’de direniş 6. günde kırıldı. İşçiler işbaşı yapmak zorunda kaldı.

İşçilerin talepleri ortak ve net:

*İşten atmama garantisi verilsin.

*Türk Metal’in tabelası sökülsün. İşyeri temsilciliğine işçilerin sözcüleri otursun.

*Ücretler Bosch sözleşmesi çerçevesinde yenilensin. 

Metal grevi zengin derslerle doludur. Kimi dersleri şöyle özetleyebiliriz:

1-Metal direnişi kendiliğinden başlayan bir direniştir. Metal işçileri içinde örgütlü devrimci öncü bir güç yok. Dolayısıyla grevin önderliğini devrimciler yapmıyor.

2-Fabrikalarda işçiler tarafından seçilen temsilciler var. Greve önderlik eden bu seçilmiş temsilciler. Devlet, MESS, patronlar seçilen temsilcileri muhatap almak zorunda kaldı. Grevi bitirmek için bu temsilcilerle görüşüyor. Türk Metal devreden çıkmış durumda.

Fabrikalar arası temsilciler kurulu var.  Bu kurul fabrikalarda işçiler tarafından seçilen temsilcilerden oluşuyor.

3-Temsilciler yaptıkları görüşmeler hakkında işçilere bilgi veriyor. Kararlar işçilerin onayı ile alınıyor.

4-Metal grevi mücadele yasal sınırlar içinde kaldıkça, mücadelenin başarılı olamayacağını gösteriyor. Yasal çerçeve mücadeleyi ellerine alan işçiler tarafından parçalanıyor.

5- Metal grevi yıllardır bilinen bir gerçeği bir kez daha gösterdi; işçi sınıfı hareketi ile sosyalist hareket ayrı ayrı kulvarlarda yürüyor. İşçiler sendikal anlamda bile örgütlü değil. İşçi sınıfının bilinç ve örgütlenme düzeyi çok geri düzeyde.

6-Metal grevi komünistlere fabrikaları temel almaya, işçi sınıfı çalışmasını temel almaya çağrıdır.

7-Metal grevi işçilerin mücadeleyi ellerine almanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

8-Grevin talepleri ekonomik talepler. Devletin devreye girmesi, grevi kırmak için zora başvurması; grevin politikleşmesine yol açabilir.

Metal işçileri mücadele içinde öğreniyor, öğretiyor.

Bu mücadele sadece metal işçilerinin değil işçi sınıfının mücadelesi olmalıdır.

Metal işçilerinin haklı mücadelesini destekleyelim!

21.05.2015

Paylaş