MAPP İŞÇİLERİNİN SENDİKALAŞMA MÜCADELESİ

Tez-Koop-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan MAPP işçileri için İstanbul’daki MAPP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya işten çıkarılan MAPP işçileri ile Tez-Koop-İş Sendikası üyeleri katıldı. Türk-İş İstanbul Bölge temsilcisi Adnan Uyar da eyleme destek verdi.

MAPP işyerinin bulunduğu Ataşehir Genel merkezi önünde yapılan basın açıklaması; Tez-Koop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar tarafından yapıldı. Coca Cola, Doğadan, Samsung, Shell gibi dünya çapında tanınmış markaların projelerine hizmet veren MAPP Merchandising Group Şirketi bünyesinde çalışan işçilerin, insan onuruna yakışır çalışma koşulları ve yaşanabilir bir ücret düzeyine erişebilmek için sendikalaşmak istediği belirtildi.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın, MAPP işyerinde örgütlenme çalışmalarına başladığını ve Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Trabzon bölgelerinin tamamında örgütlenme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği sırada MAPP işçilerinin sendika üyeliklerinin işveren tarafından sorgulanmaya başladığını belirten Duyar, “MAPP işvereni sendikalaşmanın önüne geçmek için çalışanlara yönelik baskıları arttırmış bölge Müdürleri ve Supervisiorlar vasıtasıyla işçilerden e-devlet şifreleri istenerek işçilerin sendika üyelik durumları sorgulanmış ve üyelerimizi sendikamızdan istifaya zorlayan girişimlerde bulunulmuştur” dedi.

Örgütlenme faaliyetlerinin devam ettiği sırada farklı illerde çalışan Tez-Koop-İş üyesi 38 MAPP işçisinin haksız ve hukuksuz gerekçelerle işten çıkarıldığını ifade eden Duyar şunları söyledi:

“Dünya çapında tanınmış markalara hizmet veren MAPP Merchandising Group Şirketinin İç Anadolu Bölge Müdürü Bülent Yaman ve İç Anadolu Bölge Müdür Yardımcısı Orhun Daban’ın talimatı ile 14 Şubat Çarşamba günü mesai bitiminde yaklaşık 20 MAPP çalışanı arkadaşımız Ankara MAPP ofisine çağırılarak çeşitli bahaneler ileri sürülüp iş akitleri tek taraflı feshedilmiştir. Yine bu şirkete bağlı olarak İstanbul’da çalışan 10, Antalya’da ve Isparta’da çalışan 6, Adana ve Mersin'de çalışan 2, toplamda yaklaşık 40 MAPP çalışanı üyelerimiz de aynı bahanelerle işten çıkarılmıştır. Daha sonra ise Ankara Bölgesi’nden yaklaşık 15 işçi işten çıkarılmaya zorlanarak 'MAPP işvereninden hiçbir hak talep etmeyeceğim' diye zorla bir metin imzalatılarak iş akitleri feshedilmiştir.”

İşten çıkarmaların temel gerekçesi işçilerin sendikalaşması ve toplu iş sözleşmesi haklarını kullanmak istemelerinin olduğunu dile getiren Duyar, "OHAL işverenler tarafından fırsata çevrilmekte, birçok farklı iş kolundaki işyerlerinde işçilerin en demokratik eylem ve etkinlikleri engellenmektedir. İşverenler işçilerin sendikalaşmalarını engellemekte ve işten çıkarmalarda daha cüretkar davranmaktadır. Ancak başta MAPP işvereni olmak üzere bütün işverenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Türkiye’nin dört bir yanında sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçiler, işleri ve ekmekleri için direnmektedir. MAPP işvereni de OHAL’i fırsata çevirmiştir. İşveren vekilleri MAPP çalışanlarına ‘Nasıl olsa OHAL var, sendika herhangi bir şey yapamaz’ diyerek, sendikal mücadeleyi etkisizleştirmeye çalışmıştır. Ancak MAPP işçileri ve sendikamız bu hukuksuzluğa sessiz kalmamış ve kalmayacaktır. Ayrıca işten çıkarılan arkadaşlarımız için sendikamız avukatları hukuki süreci başlatmış ve takibini gerçekleştirmektedir” diye konuştu.

 

COCA COLA DA SORUMLU!

MAPP işçilerinin sendikalaştıkları için işten çıkarılmasından MAPP kadar Coca Cola'nın da sorumlu olduğuna dikkat çeken Duyar şöyle devam etti:

“Dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketi olmakla övünen Coca Cola’nın tanıtım ve dağıtımını MAPP işçileri yapmaktadır. Bu nedenle Coca Cola üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınmaları konusunda aktif rol üstlenmelidir. Ayrıca MAPP Merchandising Group, Avrupa’nın sahada pazarlama lideri olan Combera Group’un Türkiye’deki ortağıdır. Sendikamız örgütlendikleri için işten çıkarılan MAPP işçilerinin bu sorununu ve MAPP’ın işçi düşmanı tavrını uluslararası üst örgütümüz olan UNİ’ye bildirmiştir. Uluslararası üst örgütümüz UNİ örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkımıza saygı duyulması için gereken uluslararası baskıyı Combera Group’a yapacaktır.”

Basın açıklaması sırasında, “Sendika hakkımız engellenemez! Direne direne kazanacağız! MAPP işçisi yalnız değildir! Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları atıldı.  

İşçilerin anayasal hak olan sendikalaşma hakkını kullandıkları için işten atılmaları, baskıya uğramaları ve temel demokratik haklarını kullanmak istemelerinden dolayı uğradıkları haksızlıklara karşı verdikleri mücadelede yanlarındayız ve mücadelelerini destekliyoruz.  

YAŞASIN MAPP İŞÇİLERİNİN SENDİKALAŞMA MÜCADELESİ!

Nisan 2018

Yeni İşçi Dünyası okuru

 

Paylaş