LİBYA SAVAŞ TEZKERESİNE, LİBYA’YA ASKER GÖNDERİLMESİNE HAYIR!

Sömürgeci, faşist Türk devleti Libya’ya asker göndermeye hazırlanıyor.

Ocak ayının ilk haftasında tatilde olan Meclisin olağanüstü toplanması ve Libya savaş tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Libya uzun bir süre Osmanlı devletinin işgali altında kalmıştı.

Libya’da yürüyen iç savaşta, Türk devletinin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti zor günler geçiriyor. Türk devleti doğrudan asker göndererek savaşın içinde yer almak istiyor.

2011 yılında Tunus’tan başlayarak, Magrip, Arap coğrafyasına yayılan, demokrasi, özgürlük talep eden halkların haklı isyanlarının etkisi Libya’ya da yansıdı. Kaddafi’den kurtulmak emperyalistler Kaddafi iktidarına karşı başlayan halkın isyanını iyi kullandı.   

Sonuçta  Kaddafi batılı emperyalistlerin işbirlikçileri tarafından linç edilerek öldürüldü.

Şubat 2011’de başlayan Libya iç savaşı, Kaddafi iktidarının tasfiyesinden bu yana devam ediyor. Bu iç savaşta, emperyalistler, gerici faşist devletler çıkarlarına uygun olarak kendi işbirlikçilerini destekledi, silahlandırdı. Libya’da süreç içinde iki farklı yönetim ortaya çıktı. 2014’te yapılan seçimlerin ardından Libya ikiye bölündü. Libya’nın doğusunda, merkezi Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti. Libya’nın doğusunda, ülkenin  büyük bölümünde gerçek iktidar sahibi, Kaddafi’ye karşı isyan başladığında saf değiştiren Kaddafi ordusunun generallerinden Halife Hafter’dir. Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin başında Fays es Serrac bulunmaktadır. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor. Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ve General Hafter ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve ABD tarafından destekleniyor. Rusya ise ikili oynuyor.

Libya iç savaşında taraf olan sömürgeci Türk devleti Libya’ya asker göndermeye hazırlanıyor. Ortadoğu, Suriye, Doğu Akdeniz’den sonra, Libya’da yürüyen paylaşım savaşında Türk burjuvazisi, Türk devleti de yer alıyor. Amaç paylaşım savaşından pay kapmaktır. Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne her türlü desteği veriyor.  

Türk devleti emperyalist çıkar ve hedeflerini, Libya somutunda “Libya halklarına yardım etme, istikrarı ve güvenliği sağlama” maskesi ile örtmeye çalışıyor. Devletin, burjuvazinin emperyal çıkarları için yürüttükleri işgal savaşlarından işçilerin, emekçilerin hiçbir çıkarı yoktur.  Libya’da Türk askerinin işgalci güçlere katılması, Libya halklarına karşı savaş yürütmesi, Libya halklarına yardım etmeyi, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasını değil, çatışmaların daha da artmasını, yoğunlaşmasını birlikte getirecektir. Daha fazla işgalci gücün varlığı, halk için daha fazla baskı, zulüm demektir. Bu işgalci güçler daha fazla baskıyla kendilerine karşı olan güçleri bastırsalar da, uzun vadede işgale karşı mücadeleyi engelleyemeyeceklerdir.

Kuzey Kürdistan/Türkiye’de işçiler, emekçiler, ezilenler, Libya halkına yardım adına girişilmesi gündemde olan sömürgeci işgal savaşına karşı çıkmalı, işgal savaşını engellemek için mücadele etmelidirler.

Libya’ya emperyalistlerin,  bölge devletlerinin her türlü dış müdahalesinin karşısında olmalıyız!

Emperyalistlerin ağızlarında geveledikleri “demokrasi ve özgürlük mücadelesinin desteklenmesi”, “sivil halkın katliamlardan korunması” “insan hakları” vs. hedefleri çıkarlarının üzerini örtmek için kullandıkları maskeden başka bir şey değildir. Emperyalistlerin getirdiği demokrasi ve özgürlüğün ne biçim bir şey olduğunu Irak, Afganistan, Suriye örneklerinden biliyoruz.  

Burjuva muhalefet, CHP’de Libya’ya asker gönderilmesine karşı çıkıyor. Gerekçeleri, Libya savaşının Erdoğan’ın kendi çıkarları için yürüttüğü bir savaş olacağı, savaşın sarayın savaşı olduğu iddiasıdır! Libya  savaşı Erdoğan’ın kişisel savaşı değil, yürüyen paylaşım savaşında pay kapmak isteyen Türk burjuvazisinin savaşıdır.

Bu savaşa burjuva muhalefetin karşı çıkması  sahtekârlıktan başka bir şey değildir. Meclise gelecek savaş tezkeresine karşı çıkıp onay vermeseler de, karşı oy kullansalar da, AKP/MHP ortaklığının savaş tezkeresini onaylamak için yeterli çoğunluğa sahip olduğunu gayet iyi biliyorlar. Burjuvazinin işini zora sokmayacaklarını iyi biliyorlar.

Burjuva muhalefetin göstermelik savaş karşıtlığına da karşıyız.

Türk devletinin emperyalist çıkarları için paylaşım savaşında yer almasına karşı çıkmalıyız.   

Libya’ya asker gönderilmesine hayır diyelim!

Baş düşman Libya’da değil içeride!

İşçileri, emekçileri, ezilenleri ezen, sömüren, baskı altında tutan; egemen sınıflar ve onların devletidir.

Asıl düşmana karşı mücadele edelim!

Türk devleti Libya’daki bütün güçlerini geri çekmelidir!

Bütün yabancı güçler Libya’dan defolun!

Türk askeri bütün işgal bölgelerinden derhal geri çekilmelidir!

30 Aralık 2019


 

 

Paylaş