LİBYA SAVAŞ TEZKERESİ MECLİSTEN GEÇTİ

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi mecliste kabul edildi.
Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresi bir yıl olarak belirlendi. Libya’ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı, askerin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Libya’da yürüyen iç savaşa katılmak, paylaşımda doğrudan yer almak, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne her türlü desteği vermek, savaşa asker göndererek doğrudan katılmak vb. burjuvaziyi, burjuvazinin siyasi temsilcilerini bölmüş görünüyor. Gerçekte bu bölünme suni bir bölünmedir. Burjuva muhalefet AKP, MHP oyları ile tezkerenin rahatlıkla kabul edileceğini gayet iyi biliyor. Türk tekelci burjuvazisinin bu somutta kendi oylarına ihtiyacı olmadığını gayet iyi biliyorlar. Ola ki Libya savaşında işler ters giderse, AKP zayıflarsa, oy kaybederse, oylarını artırmayı, iktidar dalaşında güçlenmeyi planlıyorlar.
Libya iç savaşına doğrudan katılmak, sadece “Saray”ın siyaseti değil, emperyalistleşme yolunda ilerleyen tekelci burjuvazinin siyasetidir. Bu siyaseti izleyen anda devleti yöneten egemen sınıf temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan gitse de bu siyasette özde bir değişiklik olmayacaktır.
Türk burjuvazisi, sömürgeci devlet yürüyen paylaşım savaşında doğrudan yer almak için Libya'ya asker gönderiyor.
Egemen sınıfların, devletin, tekelci burjuvazinin çıkarları için yürütülen Libya savaşına hayır!
Bu savaş bizim savaşımız değil!
Bu savaş yürüyen paylaşım savaşında pay kapmak isteyen Türk burjuvazisinin savaşıdır.
Emperyalist, gerici savaşa hayır!
Türk devleti Libya’daki bütün güçlerini geri çekmelidir!
Türk askeri bütün işgal bölgelerinden derhal geri çekilmelidir!
Bütün yabancı güçler Libya’dan defolun!

2 Ocak 2019

 
 

Paylaş