“LEYLA GÜVEN HAKLIDIR, TECRİT KALKMALIDIR!”

Bileşeni olduğumuz HDK'nin çağrısıyla kurulan "Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kalkmalıdır İnisiyatifi" 18 Şubat Pazartesi günü  Taksim Hill Otelde basın  toplantısı düzenledi.

Leyla Güven, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebi ile başladığı açlık grevinin 103. gününde. Aynı talep ile 54 hapishanede 300’ü aşkın tutsağın açlık grevi 65. gününde.

HDK Eş Sözcüsü ve HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit basın toplantısı açış konuşması yaptı.

Koçyiğit, “5 Nisan 2015’ten beri Sayın Öcalan ve birlikte kaldığı üç kişiye mutlak tecrit süreci var. 5 Nisan 2015 Türkiye’de siyasetin bir dönüm noktası aynı zamanda. 7 Haziran seçim sürecine giderken barış ikliminden yeniden şiddetin hakim olduğu, çözüm sürecinin buzdolabına kaldırıldığı sürece geçildi. O günden bu güne savaş ve şiddet arttı, kutuplaşma arttı, bir arada yaşama iradesine dönük ciddi saldırılar gerçekleşti. Bu anlamda tecridi sadece Sayın Öcalan’a yönelik değerlendirmek yetersizdir. Tecride yeni rejimin kodları açısından bakmak lazım. Tecrit siyasal rejimden farklı düşünülemez” dedi.

"Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kalkmalıdır İnisiyatifi" basın açıklaması okundu.

İnisiyatif bileşenlerinin yaptığı konuşmalar ardından basın toplantısı sona erdi.

"Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kalkmalıdır İnisiyatifi" içine yer alan kurumlar:

Alınteri, Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi, ESP, SYKP, Yeşiller ve Sol Gelecek, SODAP, Politika Gazetesi, KÖZ, Kaldıraç, Devrimci Parti, DBP, EMEP, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Yeni Dünya İçin Çağrı, 78’liler Girişimi, TÖP, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu, İşçi Sözü, Teori ve Politika, Demokratik Alevi Dernekleri, Çağdaş Hukukçular Derneği.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit, T.C devletinin yasalarına aykırıdır. Öcalan somutunda yasa uygulanmamaktadır. Ailesi ve Avukatları ile görüşmesine izin verilmemektedir. Aile ve Avukatlar ile görüşmek insani bir haktır. Bu insani hakkın uygulanması için onlarca insanın bedenini açlığa yatırması, mücadele etmesi görmemezlikten gelinemez.

Talep haklı, mücadele haklıdır!

Abdullah Öcalan üzerindeki tecride son verilsin!

Açlık grevcilerinin talepleri kabul edilsin!

18 Şubat 2019

 

İnisiyatifin basın açıklaması şöyle:

LEYLA GÜVEN HAKLIDIR, TECRİT KALKMALIDIR!

Tanzim satış kuyruklarında etrafımıza dizilen bariyerler bizi nelerden ayırır?

İş-kur önlerinde bekleşen binlerce işsizi diğerlerinden ayıran nedir?

Çocuğuna bir parça ekmek için çırpınan anneleri, atanamayan öğretmenleri, yaşa takıldığı için emekli olamayanları, fabrikanın dört duvarı ile evin dört duvarı arasında gidip gelenleri birbirinden ayıran nedir ya da?

Grev çadırında işini ve ekmeğini isteyenleri, mesela bir yıla yakın bir zamandır Flormar önüne kurduğu çadırda direnen işçileri duvarın öte yanındaki arkadaşlarından ayıran ya da kadınların her tarafı saran erkek egemen kültürün yarattığı şiddet, taciz ve tecavüz tehdidiyle  yaşam alanlarını daraltan şey nedir peki?

Birbirileriyle hiçbir sorunu olmayan halkları ve emekçileri, milliyetçiliği ve mezhepçiliği kışkırtarak birbirinden ayıran, birbirine düşman eden, yerel ve bölgesel savaşların girdabına çeken şey ne?

Köşe başlarında bekleyen panzerler, dilini konuştuğu için dışlanan Kürt, inancını yaşadığı için yok sayılan Alevi, fikrini savunduğu için kovuşturmaya uğrayan ya da cezalandırılan muhalifler hangi gerçeği anlatır bize?

Görünür-görünmez duvarlarla çevrili bir açık hapishanenin tutsakları değil miyiz hepimiz?

Yani hepimiz aynı gerçeğin parçası olsak da muktedirlerin etrafımıza ördüğü duvarlarla  parçalanarak güçsüz ve çaresiz bırakılmak istenmiyor muyuz? Ve bu aslında tecrit değil de nedir?

İşte Leyla Güven başta gelmek üzere yüzlerce insan bu sorulara yaşamları pahasına yanıt veriyorlar açlık greviyle. “Bu tecrit hepimize” diyor ve bedenlerini açlığa yatırarak canları pahasına insanlık onurunu ayağa kaldırmak ve etrafımıza örülen görünür görünmez tüm duvarları yıkmak için direniyorlar. Aramızdaki sınırları kaldırmak ve biz olmak için yapıyorlar bunu. Halklarımızı birbirinden koparan bu insanlık dışı yaşama karşı yeni yaşamı savunmak, barışın, kardeşliğin adaletin, eşitliğin hüküm sürdüğü bir yaşamı savunmak için tarihsel bir sorumluluk üstleniyorlar. Onlar İmralı'dan başlayarak özgürlüğümüz ve geleceğimiz önünde dikilen tüm duvarları kaldırmak ve tecrite son vermek mücadele ediyorlar.

Bunun için “Talepleri talebimizdir”, bunun için “Mücadeleleri mücadelemizdir”, bunun için “İradeleri geleceğimizdir” diyoruz.

Seslerine ses veriyor ve artık yeter diyen herkesi “biz” olmak için çağrımıza yanıt vermeye çağırıyoruz.

LEYLA GÜVEN HAKLIDIR TECRİT KALKMALIDIR İNİSİYATİFİ!

 

 

 

 

 

Paylaş