SOSYALİZMDEN "GERİ DÖNÜŞ" SORUNU KİTABI ÇIKTI

SOSYALİZMDE “GERİ DÖNÜŞ” SORUNU KİTABI ÇIKTI.. “Sosyalizmde “geri dönüş” sorunu” kitabı Dönüşüm Yayınlarından çıktı. Konunun öneminden dolayı kitabın önsöz bölümünü yayınlıyoruz. “Önsöz: Sosyalist–komünist hareket içinde uzun yıllardır tartışılan bir sorun var: Başta açık revizyonistler olmak üzere birçoklarının “reel sosyalizm”, “yaşayan sosyalizm” adını verdikleri, 1990’lı yılların başlarında çöken ekonomik sistem gerçekten sosyalist mi idi? Çöken, burjuvazinin propagandistlerinin ...


DİNİNİ KİTABINI İYİ TANI

 ÖNSÖZ Asırlardır din üzerine çok şeyler söylendi, yazıldı. Hâlâ yazılıyor ve daha çok şeyler yazılacak. Biz bu araştırma ile din sorununu Marksist açıdan irdeleme­ye çalışacağız. Sosyalizmin geçici yenilgisi, milliyetçilik ve dine yönelişi artır­dı. Nerdeyse hayatın her alanında bu sorun ile yüz yüze kalmaktayız. Bir taraf­tan açlık, yoksulluk ve sefalet artarken, diğer taraftan bundan çıkış yolu olarak sömürü sistemleri insanların bu gerçek dünyanın nimetlerine duyduğu ihtiya­cı başka hayal...


TROÇKİ/ZM ÜZERİNE YAZILAR

TROÇKİ/ZM ÜZERİNE YAZILAR TROÇKİ/ZM ÜZERİNE YAZILAR DÖNÜŞÜM YAYINLARINDAN ÇIKTI... KİTAPÇILARDA... Kitabın önsözünü yayınlıyoruz: Önsöz Marksizm’i savunma adına konuşan oportünist akımlardan biri olan Troçkizm ile ideolojik mücadelenin tarihi, Troçki’nin de üyesi olduğu Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) içinde  1900’lü yılların başlarına kadar uzanmaktadır. Başta Lenin olmak üzere Rusyalı Bolşevikler, Menşevizme ve her türlü anti-marksist akımlara ve düşüncelere karşı ideolo...


İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI ÖRGÜTLENMESİ

İşçi Sınıfının Uluslararası Örgütlenmesi Kitabı Dönüşüm yayınlarından Çıktı.    “İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI ÖRGÜTLENMESİ” KİTABI DÖNÜŞÜM YAYINLARINDAN ÇIKTI ÖNSÖZ İşçi sınıfının mücadelesi hakkında, işçi sınıfı biliminin kuru­cuları Marx ve Engels, ilk program açıklaması olan Komünist Manifesto’da, onun burjuvaziye karşı savaşımının biçim olarak “ulusal” olsa da, öz olarak enternasyonal olduğunu ortaya   koydular. Onların “Manifesto”su: “Proleterlerin zincirlerinden başka kayb...


YILMAZ GÜNEY VE DEVRİMİN SORUNLARI

YILMAZ GÜNEY VE DEVRİMİN SORUNLARI YILMAZ GÜNEY VE ARKADAŞLARI DEVRİMİN SORUNLARI (BİR TARTIŞMA TUTANAĞI) Kitabı çıktı…. 1983 yılının 6-7 Şubat tarihlerinde, Yılmaz Güney ve çevresindeki bir grup devrimci, Paris’te iki gün boyunca Kürdistan-Türkiye devriminin temel sorunlarını demokratik bir ortamda tartışırlar. Elinizdeki kitap o toplantının tutanağıdır. Toplantıya katılan devrimciler, daha önce Yılmaz Güney öncülüğünde yayınlanmış Güney, Yurtsever Devrimci Demokrat ve Demokra...


ERMENİ SORUNUNDA TAVIR KİTABI ÇIKTI

ERMENİ SORUNUNDA TAVIR KİTABI ÇIKTI Derleyen: H. Yeşil Önsöz 24 Nisan 1915. Bu tarih, başta Türk ve Ermeni ulusları olmak üze­re Ortadoğu’da yaşayan bütün uluslar açısından “ulusal bellek”lere kazınmış bir tarih. Ermeni ulusu açısından bu tarih, onlar tarafından “Büyük Fela­ket” olarak da adlandırılan ve Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde yaşayan Ermeni nüfusun, Türk ırkçısı İttihat ve Terakki hü­kümetinin aldığı bir siyasi karar temelinde hemen hemen tümüyle yok edilmesinin, ...


Paylaş