KIDEM TAZMİNATI VE FON…

DOĞRU TUTUM NE OLMALI?

Kıdem tazminatının fona devri yeniden gündemde!  
Kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi yeni bir durum değil. Patron örgütleri ve onların hükümetleri uzun yıllardan bu yana kıdem tazminatının bir fona devredilmesini istiyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatının Fona devredilmesi ile ilgili, 16 Mayıs günü yaptığı bir açıklamada şöyle diyor:

“Kıdem tazminatı yeni sistemde 4 ana kolu önemsiyoruz. Birincisi hak, ikincisi güvence, üçüncüsü şeffaflık, dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Bu dört başlıktan vazgeçmiyoruz. Bu ana parametreler çerçevesinde teknik ekipler çalışmalarını yaptı. İnşallah bugün veya önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız.

Mevcut sistemde kalmak isteyenler ben burada kalmak istiyorum diyerek kalabilir veya yeni sisteme geçmek istiyorsa işvereni ile anlaşıp geçebilir. Ancak yeni kıdem sistemi devreye girdikten sonra ilk defa işe girecek olanlar yeni sisteme dahil olacaklar.” (http://www.hurriyet.com.tr/kidem-tazminatinda-2-secenek-bakan-az-once-acikladi-40459870)

Müezzinoğlu yeni sistem konusunda bunları söylese de; yeni sistemin tam nasıl olacağı, nasıl işleyeceği,  mevcut kıdem tazminatı uygulamasının korunup korunmayacağı, işçilerin hak kaybına uğrayıp uğramayacağı, kıdemin kaç gün üzerinden yatırılacağı  vb. konularında tam bir netlik yoktur.MEVCUT UYGULAMA
Erkek işçiler askerlik hizmeti dolayısıyla, kadın işçiler evlendiklerinde kıdem tazminatını alabiliyor. Bir işçi 15 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 600 gün prim ödeme süresini doldurduğunda, emeklilik halinde kendi isteğiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alabiliyor.
Kayıt dışı çalıştırılma halinde, patronlar tazminat ödememek için işe giriş çıkış yaptırdıklarında, işçinin açacağı dava yolu ile kıdem tazminatını alma imkanı var.
Kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için 30 günlük işçinin brüt ücretidir.

KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANMA DURUMU
TUİK’in 2017 yılı Ocak dönemine ait işgücü verileri şöyledir:
İşgücü. 30 milyon 658 bin kişi.
İstihdam: 26 milyon 672 bin kişi.
Tarım: 4 milyon 893 bin kişi.
Tarım dışı: 21 milyon 780 bin kişi.
İşsiz: 3 milyon 985 bin kişi.

İstihdam edilenlerin %18,3’ü tarım, %19,8’i sanayi, %6,5’i inşaat, %55,4’ü ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır.
Ocak 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, %32,5’tir. Sayısal olarak yaklaşık 10 milyon kişi kayıt dışı çalışma durumundadır.
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24626)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz 2015 verilerine göre çalışan işçi sayısı 12.699.769’dur.
Kayıt dışı çalışan yaklaşık 10 milyon işçi yasal olarak kıdem tazminatı alma hakkından mahrumdur. Bunun nedeni bu işçilerin kayıtlı bir işte çalışmıyor olmalarıdır.
Kayıtlı bir işte çalışan, sigortalı çalışan işçiler yasal olarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu işçilerinde çok büyük çoğunluğu kıdem tazminatı alamamaktadır. Patronlar işçileri değişik nedenlerle, düzmece nedenlerle tazminatsız işten atmaktadır. İşçilerin büyük bölümü yasal haklarını bilmediği için, bu keyfi tutumlara karşı nasıl mücadele edeceklerini bilmedikleri için hak arama mücadelesi yürütmüyorlar. İşçilerin çok azı bu mücadeleyi vermektedir.
İşbirlikçi, sarı sendikaların önemli bir bölümü işten atılan üyelerine sahip çıkmamaktadır.
Bu nedenlerden dolayı kıdem tazminatı alan işçilerin sayısı gerçekte çok azdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı uygulamasından yararlanan işçilerin oranının % 20 olduğunu söylüyor. Bu oranın doğru olup olmadığından bağımsız olarak, işçilerin büyük çoğunluğunun kıdem tazminatı uygulamasından yararlanmadığı açıktır.

FON VE DOĞRU TUTUM
Mevcut uygulamada, kıdem tazminatının ödenip ödenmemesi tek tek patronların keyfine bırakılmıştır.

Kıdem tazminatları patronlardan kesilerek bir merkezi fonda toplanıp, ödeme merkezi fon üzerinden yapıldığında, işten çıkarılma veya işyerinin kapatılması durumunda işçilerin kazanılan haklarında hiçbir kayıp olmaması garanti altına alındığında, Kıdem Tazminatı Fonu mevcut uygulamaya göre ileri bir uygulamadır.

İşçilerin büyük bir bölümünün yararlanamadığı kıdem tazminatının olduğu gibi devam etmesini savunmak işçilerin çıkarına uygun değildir.

Hiçbir hak kaybına uğramadan, kazanılmış hakların korunarak, her işçinin yararlanacağı, devlet güvencesinde bir fon için mücadele etmeliyiz.
Kapitalist sistemde tazminat hakkının korunması, hak kaybı olmaksızın devlet garantisi altına alınması ile sağlanır.
Biz işçilerin kazanılmış haklarının daha iyi garanti altına alınması için mücadele etmeliyiz.
İşçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmek istenmesine karşı mücadele etmeliyiz.

 

MÜCADELE TALEPLERİMİZ:
Kıdem Tazminatı Fonu için şu taleplerle mücadele etmeliyiz:
*Kıdem Tazminatı Fonu devreye girmeden her işçinin hak ettiği kıdem tazminatı fonu kendilerine ödenmelidir.
*Her işçiye bir yıllık çalışma karşılığı bir aylık brüt ücret patronlar tarafından fona yatırılmalıdır.
*Aylık brüt ücret yanında kazanılmış olan ve değişik dilimlerle işçiye bir yıl içerisinde ödenen sosyal haklar da aylık brüt ücretin üzerine eklenerek fona aktarılmalıdır.
*İşçi fonda biriken tazminatını istediği zaman çekebilmelidir.
*Fonda biriken işçilerin paraları hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılmamalıdır.
Kıdem tazminatı, işgücünün değerinin onun kalifiye olmasına paralel olarak yükselmesinin, bir işyerinde aynı işte daha uzun süre çalışmanın daha fazla kalifiye olma anlamına gelmesinin kapitalizm şartlarındaki ifadesidir. Kapitalizm şartlarında artı değerin bir bölümü işçiye işini kaybetmesi halinde, bir süre hayatını sürdürebilmesi için “kıdem tazminatı” adı altında verilmektedir.
Sosyalist bir toplumda kıdem tazminatına gerek yoktur, çünkü iş haktır, çalışabilen herkese iş verilmektedir, çalışamayana toplumsal fonlar üzerinden insanca yaşayabileceği imkanlar sağlanmaktadır, işini kaybederek aç kalma korkusu vs. yoktur. Bu yüzden de daha fazla kalifiye olmanın karşılığını daha fazla ücreti anında işçi almaktır. Sosyalist bir toplumda bu yüzden Kıdem Tazminatı gereksizdir. Fakat kapitalizm şartlarında kıdem tazminatı işçiler açısından bir güvencedir.
Kazanılmış haklarımızı koruyarak mücadelemizi geliştirelim!


YENİ İŞÇİ DÜNYASI
18 Mayıs 2017

Paylaş