KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMEK İSTENİYOR…

İŞÇİLERİN TUTUMU NE OLMALI?

AKP hükümetinin 2016 eylem planında yer alan, hükümetin yapacağını ilan ettiği bir dizi düzenleme, işçi sınıfına bir dizi saldırıyı içeriyor. 

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, istihdam büroları, esnek çalışma biçiminin yaygınlaştırılmak istenmesi bu saldırılardan bazılarıdır.

Kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi yeni değil. Patron örgütleri ve onların hükümetleri uzun yıllardan bu yana kıdem tazminatının bir fona devredilmesini istiyorlar.

 

MEVCUT UYGULAMADA KIDEM TAZMİNATI

Erkek işçiler askerlik hizmeti dolayısıyla, kadın işçiler evlendiklerinde kıdem tazminatını alabiliyor. Bir işçi 15 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 600 gün prim ödeme süresini doldurduğunda, emeklilik halinde kendi isteğiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alabiliyor.

Kayıt dışı çalıştırılma halinde, patronlar tazminat ödememek için işe giriş çıkış yaptırdıklarında, işçinin açacağı dava yolu ile kıdem tazminatını alma imkanı var.

Kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için 30 günlük işçinin brüt ücretidir. 

 

KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANMA DURUMU

TUİK’in 2015 yılı Temmuz dönemine ait işgücü verileri şöyledir:

İşgücü              30 milyon 311 kişi

İstihdam           27 milyon 342 kişi

Tarım                6 milyon 018 kişi

Tarım dışı         21 milyon 323

İşsiz                 2 milyon 970

İstihdam edilenlerin %22’si tarım, %19,5’i sanayi, %7,4’ü inşaat, %51,1’i ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır.

Temmuz 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı,   %35’tir.  Sayısal olarak yaklaşık 10 milyon kişi kayıt dışı çalışma durumundadır.

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18642)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz 2015 verilerine göre çalışan işçi sayısı 12.744.685’dir.

Kayıt dışı çalışan yaklaşık 10 milyon işçi yasal olarak kıdem tazminatı alma hakkından mahrumdur. Bunun nedeni bu işçilerin kayıtlı bir işte çalışmıyor olmalarıdır.

Kayıtlı bir işte çalışan, sigortalı çalışan işçiler yasal olarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu işçilerinde çok büyük çoğunluğu kıdem tazminatı alamamaktadır. Patronlar işçileri değişik nedenlerle, düzmece nedenlerle tazminatsız  işten atmaktadır. İşçilerin büyük bölümü yasal haklarını bilmediği için, bu keyfi tutumlara karşı nasıl mücadele edeceklerini bilmedikleri için hak arama mücadelesi yürütmüyorlar. İşçilerin çok azı bu mücadeleyi vermektedir.

İşbirlikçi, sarı sendikaların önemli bir bölümü işten atılan üyelerine sahip çıkmamaktadır.

Bu nedenlerden dolayı kıdem tazminatı alan işçilerin sayısı gerçekte çok azdır.


DOĞRU TUTUM

Kıdem tazminatları patronlardan kesilerek bir merkezi fonda toplanıp, ödeme merkezi fon üzerinden yapıldığında, işten çıkarılma veya işyerinin kapatılması durumunda işçilerin kazanılan haklarında hiçbir kayıp olmaması garanti altına alındığında, Kıdem Tazminatı Fonu mevcut uygulamaya göre ileri bir uygulamadır.

Hiçbir hak kaybına uğramadan, her işçinin yararlanacağı, devlet güvencesinde bir fon için mücadele etmeliyiz.

Kapitalist sistemde tazminat hakkının korunması, hak kaybı olmaksızın devlet garantisi altına alınması ile sağlanır.

Biz işçilerin kazanılmış haklarının daha iyi garanti altına alınması için mücadele etmeliyiz.

İşçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmek istenmesine karşı mücadele etmeliyiz.

TALEPLERİMİZ

Kıdem Tazminatı Fonu  için şu taleplerle mücadele etmeliyiz:

*Kıdem Tazminatı Fonu devreye girmeden her işçinin hak ettiği kıdem tazminatı fonu kendilerine ödenmelidir.

*Her işçiye bir yıllık çalışma karşılığı bir aylık brüt ücret patronlar tarafından fona yatırılmalıdır.

*Aylık brüt ücret yanında kazanılmış olan ve değişik dilimlerle işçiye bir yıl içerisinde ödenen sosyal haklar da aylık brüt ücretin üzerine eklenerek fona aktarılmalıdır.

*İşçi fonda biriken tazminatını istediği zaman çekebilmelidir.

*Fonda biriken işçilerin paraları hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılmamalıdır.

Mevcut uygulamada, kıdem tazminatının ödenip ödenmemesi tek tek patronların keyfine bırakılmıştır.

İşçilerin büyük bir bölümünün yararlanamadığı kıdem tazminatının olduğu gibi devam etmesini savunmak işçilerin çıkarına uygun değildir.

Kıdem tazminatı, işgücünün değerinin onun kalifiye olmasına paralel olarak yükselmesinin, bir işyerinde aynı işte daha uzun süre çalışmanın daha fazla kalifiye olma anlamına gelmesinin kapitalizm şartlarındaki ifadesidir. Kapitalizm şartlarında artı değerin bir bölümü işçiye işini kaybetmesi halinde, bir süre hayatını sürdürebilmesi için “kıdem tazminatı” adı altında verilmektedir.

Sosyalist bir toplumda kıdem tazminatına gerek yoktur, çünkü iş haktır, çalışabilen herkese iş verilmektedir, çalışamayana toplumsal fonlar üzerinden insanca yaşayabileceği imkanlar sağlanmaktadır, işini kaybederek aç kalma korkusu vs. yoktur. Bu yüzden de daha fazla kalifiye olmanın karşılığını daha fazla ücreti anında işçi almaktır. Sosyalist bir toplumda bu yüzden Kıdem Tazminatı gereksizdir. Fakat kapitalizm şartlarında kıdem tazminatı işçiler açısından bir güvencedir.   

Kazanılmış haklarımızı koruyarak mücadelemizi büyütelim!

YENİ İŞÇİ DÜNYASI

31.01.2016

Paylaş