KAYYUM’A HAYIR!

Diyarbakır, Van, Mardin büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı. Yerlerine kayyum atandı.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, “seçiminizi beğenmedim” demektir. Bu uygulamanın olmayan hukuk ile de bir ilgisi yoktur. Ağızlarından düşürmedikleri ‘seçmen iradesi’ ile bir ilgisi yoktur.

Türkiye’de faşizm hüküm sürmektedir. Kayyum uygulaması faşist bir uygulamadır.

Kayyum uygulaması Türkiye’de yapılan seçimlerin sahtekarlık olduğunu, bir kandırmaca olduğunu açıkça göstermektedir.

Burjuvazinin egemenliği şartlarında yapılan tüm seçimlerin esas işlevi, iktidara halkoyuna dayanan meşruiyet kazandırmaktır. Seçimlerde istemedikleri bir sonuç çıkarsa, sonucu istedikleri gibi değiştiriyorlar.

Kayyuma karşı mücadele, devlete karşı mücadele olarak kavranmalı ve yürütülmelidir.  Neden?

Dışta yürütülen  işgal savaşları, saldırgan siyaset, emperyalist güç olma hedefi; içeride koyu faşizm uygulaması, sömürgeci faşist Türk devletinin, tekelci burjuvazinin siyasetidir. Bu siyaset şu veya bu partinin hükümet olmasıyla değişecek bir siyaset değildir. ‘Demokrasi gücü’ olarak görülen CHP’de iktidara gelirse uygulayacağı siyaset, bugün AKP/MHP ittifakının uyguladığı siyaset olacaktır.

Günün en acil görevi faşizme karşı mücadeledir. Bu mücadelede, bugün muhalefet konumunda olan, iktidar mücadelesi yürüten, düzen partilerinin “demokrasi” söylemlerine kanılmamalıdır. Onların demokrasiden anladığı, kendileri için demokrasidir. Kendilerinin yönetime gelmesidir. Kendilerinin sömürü pastasından daha fazla pay almasıdır. Devleti kendilerinin yönetmesidir.

Faşizme karşı mücadelede, egemen sınıf partileri, düzen partileri, sermaye partileri müttefikimiz değildir.

Faşizme karşı mücadele, iktidarda olan AKP’ye karşı ya da bugün koyu faşizm uygulayan AKP/MHP koalisyonuna karşı değil, bir bütün olarak faşist Türk devletine karşı, antifaşist halk iktidarı perspektifiyle yürütülmelidir.

Çağrımızı yineliyoruz:

Devrimci grupları, antifaşist güçleri burjuva muhalefetin kuyruğundan ayrılmaya, gerçek antifaşist cephe oluşturmak için eylem birliğine davet ediyoruz.

Kayyum’a hayır! Belediye başkanları görevlerine iade edilsin!

25 Ağustos 2019

 

 

Paylaş