KATALONYA REFERANDUMU ÜZERİNE

Eylül ayı başında Katalonya’da bağımsızlık için referandum kararı alındı. Katalonya Özerk Yönetim  Parlamentosu’nda  “Referandum Yasası” onaylandı.  Katalan Hükümeti, bu yasaya dayanarak 1 Ekim 2017‘de referanduma gitme kararı aldı. 712 belediye yönetimi, referanduma gitme kararını desteklediklerini belirten ortak bir deklarasyon yayınladı. 2014 Kasım‘ında da referandum kararı alınmış, ancak İspanyol Hükümeti referandumun yapılmasını engellemişti.
Katalonya’nın referandum kararı almasının ardından İspanya Hükümeti, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, referandum kararını geçersiz sayarak, Katalonya Özerk Meclisi’nin referandum kararını “Anayasa’ya aykırı” buldu! Savcılık,  referanduma destek veren 712 belediye yönetimine karşı soruşturma açtı. Belediye başkanları ifade vermeye çağrıldı. Katalan Meclis Başkanı, başkanlık divanı üyeleri ve Katalan resmi televizyonu hakkında da soruşturma başlatıldı. İspanya Hükümeti, referandum için para harcatmayız gerekçesiyle Katalonya’nın yerel bütçesine el koydu. Tüm yerel kamu harcamalarının (eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, memur maaşları vb.) İspanyol maliyesinden karşılanacağı ilan edildi! Referandum öncesinde  Katalonya‘da referanduma destek veren çok sayıda resmi yetkili gözaltına alındı, yerel hükümet binaları basılarak aramalar yapıldı, oy sandıklarına, pusulalara, mühürlere el konuldu. 

Faşist Terör Devrede!
Referandumun yapıldığı gün oy verme işlemini engellemek için İspanya polisi okullarda sandıklara el koydu. Oy kullanmak için sandıklara giden seçmenlere saldırdı. İspanya polisi, seçme  hakkını kullanmak için sandık başına giden Katalanlara karşı faşist terör uyguladı. 844 kişi yaralandı. Katalanların kanlı yüzleri, polis vahşeti yansıdı basına. Gerici burjuva demokrasisinin ne olduğu, 1 Ekim’de İspanya’da görüldü. Yüzlerine “demokrat” maskesi takanların maskesi düştü. “Demokrat” geçinenler, “gerektiğinde!” faşist teröre başvuracaklarını birkez daha gösterdiler. İspanya Hükümeti, Avrupa Birliği’nin desteğini de arkasına alarak Katalanlara karşı faşist terör uyguladı. Katalonya’nın bağımsızlık referandumu yapmasına Avrupa Birliğinin efendileri karşı çıktı. Böylece “demokrat”, “Avrupa Birliği” değerlerinin ne olduğu bir kez daha çıktı ortaya. İspanya Hükümeti’nin tüm engellemelerine rağmen 1 Ekim 2017’de,  İspanya polisinin tüm engelleme ve estirilen faşist teröre rağmen bağımsızlık referandumu yapıldı. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti,% 42,3 civarında katılımın olduğu  bağımsızlık referandumunda %90.2 evet sonucu çıktığını duyurdu. 
“Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, referandumda 2,3 milyon geçerli oy kullanıldığını ve halkın yüzde 90,09'unun bağımsızlığa destek verdiğini açıkladı. Referandumda 'hayır' oylarının oranı ise yüzde 7,87 oldu. Katalonya'da yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen bulunuyor. Böylece katılım oranı da yüzde 42,3 olarak gerçekleşti.” (http://www.bbc.com/turkce)

Ayrılma haktır!
Katalonya, İspanya’ya bağlı özerk bir bölge. Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona özerk bölgenin başlıca şehirleri.  
Günümüz dünyasında “güç”lüler  egemenliğini sürdürüyor. Barbarlığın bir başka yüzü de ırkçılık ve şovenizmdir. Egemenliklerini sürdürmek için ırk “üstünlüğü” teorilerini yarattılar! Etnik farklılıkları ve milli çelişmeleri, işçileri/emekçileri birbirlerine karşı kışkırtmak için kullandılar, kullanıyorlar. Barbarlar, ezilen halkları, sömürülenleri “bölerek” yönetiyor. Barbarlar, kendi ulusunu diğer uluslardan üstün görüyor! Diğer ulusları aşağılıyorlar. Güney Kürdistan’da yapılan referanduma karşı takınılan tavırlar,  Katalonya’da yapılan referandum için de takınıldı! 
Şövenizmin, ırkçılığın ne olduğunu ülkelerimiz somutunda her gün yaşıyoruz. Türk faşizmi, yalnızca devlet kurma imtiyazını Türklere tanınmasını sorgulayanlara karşı savaş yürütüyor. Kürt ulusu, her gün kendi somut pratiğinde, jandarma, özel tim, ordu ve polis dipçiği altında ırkçı/şovenist saldırılara maruz kalıyor. Hâkim, ezen ulus şovenizmi, her yanda, ulusal baskıya başkaldıran halkların mücadelesini ezmeye çalışıyor. Irkçılık ve şovenizm kapitalizmin ayrılmaz yol arkadaşıdır.
Katalonlar bir ulustur. Kendilerine özgü bir dili, tarihi, toprak birliği ve kültürü vardır. Katalonya özerk bir bölgedir, yerel meclisi vardır. 7,5 milyon ile Katalonlar, İspanya nüfusunun yüzde 16'sını oluşturuyor. Yüksek sanayi ve turizm geliri sayesinde İspanya bütçesine her yıl 12 milyar dolar katkı sağlayan Katalonya, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 19'unu oluşturuyor.  Katalonya’nın kendi kaderini belirlemek için referanduma gitmesi doğrudur. Nasıl yaşayacağına karar verme hakkı Katalan ulusuna aittir. Katalonya, özerk bölge olarak da kalabilir. İspanya’dan ayrılıp kendi devletini de kurabilir. Katalonya özerk bölgesinde seçilmiş yöneticiler   referandumda, bağımsızlık isteyip istemediğini halka sormuştur. Açıklanan ilk sonuçlara göre, Katalan ulusunun referanduma katılabilen kesiminin  ezici çoğunluğu ayrılıktan yana tavır takınmıştır. Referandum Katalan ulusunun önemli bir bölümünün bütün baskılara rağmen ayrılıktan yana olduğunu göstermiştir. Bu bir irade beyanıdır.  Avrupa Birliği, İspanya Hükümeti, bu  irade beyanına saygı göstermelidir. Katalan ulusunun referanduma gitmesi, ayrılıp ayrı devletini kurmak istemesi demokratik bir haktır. Bu demokratik hakkın engellenmesine karşı mücadele meşrudur. 

Ulusal Sorunun Gerçek Çözümü Devrimde!
Katalan ulusu ayrılıp ayrı devletini kursa bile gerçek anlamda bağımsız olmayacaktır. Çünkü Katalan hâkim sınıfları anti-emperyalist değildir. Katalan ulusunun ayrılıp ayrı devletini kurması, bugünkü mevcut yapıdan bir adım ileri olacaktır. Kalıcı çözüm, İspanya’da sosyalist bir devrimi gerektirir. İspanya’da zoraki birliğin parçalanması, uluslar arasında tam hak eşitliğinin sağlanması için sosyalist devrim gerekli ve zorunludur. Sosyalist devrimsiz çözümler geçici çözümlerdir. Katalan ulusunun geçici çözümlere değil, kalıcı çözümlere ihtiyacı vardır. İspanya çok uluslu bir ülkedir. İspanya’da yaşayan ulusların nasıl yaşayacaklarına karar vermesi için demokratik bir ortamın oluşması gereklidir. İspanya devleti sosyalist bir devrimle yıkılmadan kalıcı bir demokratik ortamın yaratılması mümkün değildir. “Demokrat” geçinen İspanya Hükümeti’nin Katalonya’da uyguladığı faşist terörü dünya halkları gördü. İspanya halklarına gerekli olan demokrasi, İspanya Hükümeti’nin uyguladığı “demokrasi” değildir. İspanya’da halklar hapishanesine son vermenin yolu İspanya gerici devletinin yıkılmasıdır. Görev, İspanya’da Bolşevik tipte bir partinin inşa edilmesi ve sosyalist devrim için mücadeledir.
2 Ekim 2017

Paylaş