TEZ KOOP İŞ SENDİKASI İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE GENEL KURULU:

KADINLAR SENDİKA YÖNETİMİNE!

Tez Koop İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube’nin 21. Olağan Genel Kurulu, 12 Mayıs’ta Altunizade Petrol İş Sendikası konferans salonunda yapıldı. İki listenin yarıştığı Genel Kurul yoğun tartışmalar altında tamamlandı.

Yapılan tartışmalar sonucunda mevcut Şube Başkanı Nejla Önder’in listesi ve mevcut Şube İdari Sekreteri Özcan Kopal’ın listesi ile seçime gidildi. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçim sonucunda, Nejla Önder’in listesi 70, Özcan Kopal’ın listesi 37 oy aldı.

Genel Kurul açılış konuşmasında Nejla Önder, Ortadoğu’da yaşanılan savaşlara değinerek, “Emperyalistlerin çıkarları için insanlar ölmemeli, öldürmemeli. Savaştan işçilerin çıkarı yoktur. İşçiler savaşa karşı çıkmalı, barışı savunmalıdır” dedi. OHAL uygulamalarını eleştiren Önder, kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi, özelleştirme, zorunlu arabulucuk sistemi ve taşeron işçilere kadro konularında hükümetin politikalarını eleştirdi.

Özel olarak kadın sorunu üzerinde duran, evde, sokakta işyerinde, sendikalarda kadınların sorunlarına değinen Önder şöyle devam etti:  “7 Nisan’da yapılan Tüzük Kurultayı ile de sendikanın ana tüzüğüne kadın erkek eşitliğine yönelik maddeler eklenirken, sendikamız toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıklara karşı mücadeleyi de ana tüzüğüne ekledi. Ayrıca kadın kurulları da tüzükle sendikanın resmi organları olarak tanımlanmaya başlandı. Bunlar sendika içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi ve inşası konusunda atılan ciddi adımlardır.”

Bu adımların önemli olduğunu vurgulayan Önder şöyle devam etti:

“Her gün şiddetin, tacizin yoğun olarak yaşandığı yerde, sendikamızda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkeleri uygulanmalıdır. Tacize uğrayan kadının beyanı esastır ilkesi tüzüğe konulmalı, kadına şiddet uygulayan erkek üyelerimiz cezasız bırakılmamalı, sendikamızdan ihraç edilmelidir. Şube olarak Genel Merkez Genel kurulunda bu değişiklikleri ifade eden bir önergeyi vereceğiz.”

Nejla Önder’in konuşması sırasında delegelerin önemli bir bölümü, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!, Birleşen işçiler asla yenilmez!, İş ekmek yoksa barışta yok!, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganları attı.

Genel Kurul’da sendika başkanı Haydar Özdemiroğlu’da bir konuşma yaptı. Özdemiroğlu hükümetin sağlık, çalışma yaşamı, özelleştirme, komşularla ilişkiler, savaş, OHAL, yargının bağımsızlığı vb. konularında politikalarını eleştirdi. H&M, Vatan Bilgisayar, Mapp, LC Waikiki,  A 101’de   örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemiroğlu, kadın dergisi çıkarmaya başladıklarını, gençlik dergisi çıkarma hazırlığı yaptıklarını, çocuk dergisi çıkarma planları olduğunu söyledi. Kadın ve genç üyesi fazla olan bir sendika olduklarını belirten Özdemiroğlu; “kadınlara, gençlere değer vermeyen sendika er geç biter. Kadınların ve gençlerin olmadığı bir hareket başarıya ulaşamaz” dedi.

Delegelerin konuşması bölümünde 3’ü kadın olmak üzere 7 delege konuştu. Delegelerin bir bölümü şube yönetiminin çalışmalarını eleştirdi. Kadın delegeler işyerinde kadın olarak yaşadıkları zorlukları anlattılar.

Mevcut Şube İdari Sekreteri, yeni dönem için başkan adayı olan Özcan Kopal yaptığı konuşmada şube yönetiminin çalışmalarını eleştirirken, mevcut Şube Başkanı, yeni dönem için başkan adayı olan Nejla Önder şube yönetimine getirilen eleştirilere cevap verdi.

Genel Kurul’dan notlar:

*Delegelerin büyük çoğunluğu Petrol İş binası yakınında toplandı. Delegeler, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!, İnadına sendika inadına Tez Koop!, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!, İş, ekmek yoksa, barışta yok!” sloganları ata ata Genel Kurul salonuna girdi.

*Delegelerin konuşması sırasında, başkan adaylarının konuşması sırasında, salondan sataşmalar, söz kesmeler, müdahaleler yaşandı. Müdahaleler yer yer ortamın gerilmesine sebep oldu. Divan’ın müdahalesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

*Real işçilerinin durumu Genel Kurul’da eleştiri konusu oldu. Şube yönetimine muhalif delegeler Real işçilerinin mağdur olmasının nedeninin şube yönetiminin basiretsizliği sonucu olduğunu savunurken; eleştiriye cevap veren şube başkanı bu konuda elinden geleni yaptığını, bir eksiklik varsa; bu eksikliğin sorumlusunun genel merkez olduğunu söyledi.

Şube Örgütlenme Sekreteri Nurettin Karaman yaptığı konuşmada Real işçileri hakkında şubenin yaptığı çalışmaları anlattı.

*Şube başkanı ve kadın delegelerin konuşmalarında kadın sorununa özel vurgu yapıldı. Talepler dile getirildi. Kadınların sendika organlarında temsil düzeyinin yükseltilmesi için mücadele edilmesi gerektiği  vurgulandı.

*21.Olağan Genel Kurul, bol tartışmaların yapıldığı, eleştirilerin getirildiği, iki listenin yarıştığı, canlı bir Genel Kurul oldu.

12 Mayıs 2018

Yeni İşçi Dünyası/İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş