İŞÇİ İTTİFAKI’NDAN 1 MAYIS ÇAĞRISI

İşçi İttifakı 21 Nisan Pazar günü Beyazıt Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.  İşçileri kendi talepleriyle 1 Mayıs’ta alanlara çağırdı.

“Dünyanın bütün işçileri ve ezilen halkları birleşin!”  ozalitinin açıldığı eylemde, işçilerin taleplerinin yazılı olduğu dövizler taşındı.

Basın açıklaması okunmadan önce çeşitli sektörlerden işçiler konuşma yaptı. Konuşan işçiler yaşadıkları sorunları anlattı.

Basın açıklamasının bir bölümü şöyle:

“Tabandan komiteler oluşturarak örgütlenmeye çalışan, farklı inanış ve görüşlerden işçiler olarak, ulusal, dinsel farklılıklarımızın bizi bölmesine izin vermeyen, eşit söz hakkına sahip, demokratik merkeziyetçilik ilkesine göre hareket eden işçiler olarak bizler İşçi İttifakı'nı oluşturma görevini önümüze koyduk. 

İşçi İttifakı patronların talep ve ihtiyaçlarını daha iyi uygulamak için birbirleriyle yarışan, her seçim öncesi TÜSİAD'dan icazet alan "Cumhur" ve "Millet" ittifakına karşı, biz işçilerin haklı talep ve çıkarlarını savunacak bağımsız bir işçi cephesidir. 

Biz işçileri politika dışında tutan, yaşadığımız sorunlarla hiçbir ilgisi olmayan sahte ve sanal gündemlerini bize dayatan, bizleri sağlı "sollu" patron partilerinin peşine takan anlayıştan kurtulup haklı taleplerimizi öne çıkarmanın, asıl gündemimizi dayatmamızın zamanı gelmiştir.  

Sağlı "sollu" patron partileri, kendi aralarında kavga etseler de, iktidar kavgasında kozlarını paylaşsalar da biz işçilerin taleplerine karşı düşmanca tutumlarında aynı safta yer almaktadırlar. Ne "Cumhur İttifakı" ne de "Millet İttifakı" biz işçilerin gerçek talepleri ve ihtiyaçlarını savunmaz. Kendi talep ve ihtiyaçlarımızı savunmak için işçilerin kendi ittifakını oluşturması gerekir. 

İşçilerin kurtuluşu yine kendi eserleri olacaktır. Üreten bizsek, yöneten de biz olmalıyız. 

İşçi ittifakı olarak, işçi sınıfının ortak mirası olan 1 Mayıs'ı işçi sınıfın birlikte mücadelesinde bir köşe taşı olarak görür. İşçi sınıfının gövdesini oluşturan tüm işçileri, sözünü, eylemini ve geleceğini örgütlemeye 1 MAYIS'ta alanlara davet ediyoruz.

İşçi ittifakı olarak, patronların yaşadığımız coğrafyada işçileri şovenizmle, ırkçılıkla zehirleyerek sınıf mücadelesinin bölünmesine karşı tüm işçileri birlikte mücadeleye çağırıyor, tüm işçileri şovenizme karşı işçilerin birlikte mücadelesini büyütmek için 1 Mayıs alanlarına çağırıyoruz.

İşçi ittifakı, olarak toplumun yarısını oluşturan, emeği, kimliği ve bedeni sermaye ve patronlar tarafından çok yönlü sömürülen kadınları örgütlü mücadeleye, sermaye düzenine, patronlara ve erkek egemen ideolojiye karşı 1 Mayıs alanlarında mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

İşçi ittifakı olarak, içinde geçtiğimiz ekonomik krize, kıdem hakkının gaspına, iş cinayetlerine, ucuz ve düşük ücret politikalarına, uzun çalışma saatlerine, çocuk işçiliğine, göçmen işçilerin sömürüsüne, kadınların çok yönlü sömürüsüne, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı tüm işçileri örgütlü mücadeleye, 1 Mayıs'a alanlara çağırıyoruz.” 

Basın açıklaması sırasında, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!, Yaşasın sınıf dayanışması!, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!, Yaşasın 1 Mayıs!” sloganları atıldı.

Yeni İşçi Dünyası okurlarının da katıldığı eylemde, Yeni İşçi Dünyası’nın Nisan sayısı dağıtıldı.

22 Nisan 2019

 

 

 

Paylaş