ICOR’UN 2020 ULUSLARARASI KADINLAR GÜNÜNE ÇAĞRI ÖNERİSİ 


Uluslararası Kadınlar Günü, enternasyonal devrimci ve mücadeleci kadın ve işçi hareketinin ortak mücadele günüdür! 110 yıl önce Kopenhag’da kadın-erkek sosyalistlerin bu çağrısı kadın-erkek işçileri, köylüleri ve kadınların kitlelerini emperyalist savaş kışkırtıcılığına, açlık ve sefalete karşı mücadelede birleştirdi ve dünyanın devrimci partileri tarafından desteklendi. ICOR (Devrimci Örgüt ve Partilerin Uluslararası Koordinasyonu) kendi ülke ve partileri içinde kadının kurtuluşunun bu komünist özgürlük idealini bayrağına yazdığı şu ilke ile gururla taşır: “Başkasını ezen biri, kendisi de özgür olamaz!”

ICOR bu yıl şu çağrıyı yapıyor: 

Bu 8 Mart’ta -Clara Zetkin’in ve tüm öncülerin ruhuyla sokaklara!

ICOR-örgütleri -bu yılın 8 Mart’ında tüm dünyadan kadın örgütlerini anti-emperyalist ve anti-faşist birleşik cephesinde saf tutmaya özellikle teşvik edin. ICOR (1) ve ILPS’in (2) bununla ilgili çağrısı – ve bununla birlikte tüm dünyadan neredeyse 500 örgütün çağrısı – 1 Ocak 2020’de başladı. Bu Birleşik Cephenin temel düşüncesi şudur:

“Emperyalist yağmalamaya, devlet terörizmine, faşistleşmeye, faşizme, yabancı askeri müdahaleye, yıkıcılığa ve saldırı savaşlarına karşı uluslararası anti-emperyalist birleşik cepheyi inşa edelim! Ulusal ve sosyal kurtuluş, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm için!

Çağrı dünya kadınları ile ilgili olarak şunu vurguluyor: 

Milyarlarca özellikle ezilen kadınlar hak eşitliği için, toplumların ataerkil-feodal bir şekilde yapısına karşı, kadının kurtuluşu için mücadelelerini anti-emperyalist mücadeleyle ve işçi-ve devrimci hareketle birleştirmek zorundadır.

 Bu 8 Mart’ı kadın örgütlerinin kendilerini dünya çapındaki bu hareketin katılımcıları olarak açıklamaları ve kaydetmeleri için kullanın! (3) Dünya çapında işbirliği gereklidir, çünkü:

Kadın hareketi tarihi meydan okuyuşlarla karşı karşıyadır! 

Dünya çapında son yılda kadın bilinci daha da gelişti. Kadınlar, dünya çapında gelişen kitlesel mücadele ve isyan hareketlerinde, örn., İran, Irak, Lübnan veya Şili’de olduğu gibi,  özgüvenli ve güçlü bir rol oynamaktadırlar. Latin Amerika’da yüz binlerce kadın Şili, Arjantin, Meksika, Kolombiya ve diğer ülkelerde kadınlara şiddete karşı, kendi bedenleri ve kendilerinin yaşamları üzerinde kendilerinin belirleyici olmaları için protesto yürüyüşlerine katıldı. 

‘Fridays for Future’ [Gelecek İçin Cumalar]-Hareketiyle “system chance not climate chance” [İklim değişikliği değil, sistem değişikliği] şiarıyla uluslararası bir gençlik hareketi doğdu ve bu harekete genç kadınlar ve kızlar damgasını vurmakta. İran’da Molla-rejimine karşı ayaklanmalarda kadınlar işçilerle omuz omuza durmakta, örtünme zorunluluğuna karşı kendi protestolarını geliştirdiler. Irak’ta kadın ve erkeklerin ortaklaşa gösterileri yasaklandı – ama buna karşı derhal mücadele edilerek pratikte gerçekleştirildi: “Bana dokunma, beni tehdit etme!” Kadınlar ve kızlar Avrupa’da Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinde, Doğu Avrupa’daki protestolarda, özellikle bakım ve eğitim alanında aktifler. Bangladeş’teki kadın tekstil işçileri, kadınlar olarak kendi mücadeleleri ve artan özgüvenleriyle  ülkedeki toplumsal değişikliklerde motor rol oynamaktadır. Afrika’da kadınlar yiyici hükümetlere karşı, demokratik haklar için ve beslenmenin ve başlıca yaşam gereksinimlerinin güvence altına alınması için mücadelelerde ön saflarda bulunmaktadırlar. 

Bütün bunlar acilen de gereklidir! Çünkü dünya çapında faşist eğilimli, faşist ve ırkçı parti ve hükümetlerin güçlenmesi kadın haklarına cepheden bir saldırıyla her zaman bağlantılıdır. Seksizm ile, kadın düşmanı propaganda veya anti komünist mobbing ile aktif kadınlara kara çalınmakta ve hatta kriminalize edilmektedirler.
Yaşasın Uluslararası Kadınlar Günü! Kadının Kurtuluşuyla Birlikte İleri!    

2.3.2020

--------------     

(1) Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu

(2) Halk Mücadelelerinin Uluslararası Birliği

(3) Bu çağrı ICOR’un internet sitesi, www.icor.info’da bulunuyor; bu hareketin parçası olmak için şuraya formüler yollanabilir:

coordinationint@yahoo.co.uk. Veya ILPS’in internet sitesi (https://ilps.info)’ya doğrudan kayıt olunabilir.           

Paylaş