BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 19. GENEL KURULU

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMİS) 19. Olağan Genel Kurulu, 26-27 Aralık tarihlerinde Kartal Titanik Otelde yapıldı. Genel Kurul’a 9 şubeden 263 delege  katıldı.

Genel Kurul Tiyatro Akis’in bir fabrikada grev mücadelesini anlatan tiyatro oyunu ile başladı.

“Terinin aktığı toprağa düşenler” adlı slayt gösterisinde; BMİS’nın tarihi, gelişmesi, mücadelesi anlatıldı.

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu açılış konuşması yaptı. Serdaroğlu uzun konuşmasında; sendika içi sorunlara, sosyal medyada dile getirilen iddialara değinmedi.

Genel Yönetim Kuruluna yeniden aday olmayan Selçuk Göktaş, Erdoğan Özer ve sendikanın en büyük şubelerinden biri haline gelen İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek’e DİSK plaketi verildi.

Mehmet Karaca’nın divan başkanı olduğu divan seçiminin ardından konukların konuşması bölümüne geçildi.

Bu bölümde; DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Kemal Özkan, Yakut Aktay (CHP İstanbul Milletvekili) Kıbrıs DİSF’dan Hasan Felek, Süleyman Çelebi DİSK eski Genel Başkanı, Halit Erdem (eski sendikacı) Vatan Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk, Fransa SCT Sendikasından Nail Yalçın, DİP’ten Levent Dölek, Belçika’dan bir sendikacı, EGO Çorlu işçilerinden Hilal Bayraktar ve Reno işçileri adına bir konuşma yapıldı. Reno işçilerin sloganlar atarak kürsüye yürümesi ve bir işçinin konuşma yapması Genel Kurul’a renk kattı.

Konukların konuşması bölümünde Yeni İşçi Dünyası adına konuşma talebimiz “sol dergilere söz hakkı” verilmeyeceği gerekçesiyle kabul edilmedi.

Genel Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu, Disiplin Kurulu raporu üzerine tartışma bölümünde delegeler konuştu. Bu bölümde 11 delege konuştu.

Anadolu Şubesinden bir delege konuşmasında çeşitli öneriler getirdi. Genel Kurul’un iki yılda bir yapılmasını, işçi kurullarının oluşturulmasını talep ederek, Genel Kurul’a MİB’nin alınmamasını, “bir kişinin darp edilmesini” kınadı. 

Delegelerin bir bölümü yapılanın doğru olduğunu MİB’nin Genel Kurulu karıştırmak istediğini buna izin verilmemesinin doğru olduğunu savundular. Anadolu delegesi ile sendikanın tavrını doğru bulanlar arasında gerginlik yaşandı. Araya girilmesi ile gerginlik yatıştırıldı.

Delegelerin bir bölümü ad vermeden sosyal medyada sendika hakkında getirilen iddialara tavır takındı. İddiaların asılsız olduğu, amacın sendikayı karalamak olduğu belirtildi. Sadece bir delege Mehmet Beşeli adını vererek getirilen iddiaların düzmece olduğu tavrını takındı.

Delegelerin konuşmalarından sonra çalışma raporları oylandı. Genel Yönetim Kurulu aklandı.

Aidatların düşürülmesi önergesi oyçokluğuyla reddedildi.

***

Sabah erkenden Genel Kurul’a katılmak üzere Titanik Otel önüne gittiğimizde, sendika görevlileri “Genel Yönetim Kurulu’nun kararı olduğunu, grupları alamayacaklarını, grup içinden bir kişinin basın olarak içeri girebileceğini” söylediler. Biz bu kararın yanlış olduğunu, Genel Kurulu izlemeye geldiğimizi söyledik. Tartışmanın bir yararının olmayacağını düşündüğümüz için bir yoldaşımız gazeteci olarak içeri girdi. Dışarıda kalan yoldaşlarımız özel olarak Genel Kurul’a yönelik olarak çıkardığımız, BİRLEŞİK “METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 19. OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRİYOR… SINIF SENDİKACILIĞI, DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR SENDİKAL YAPI İÇİN NE YAPMALI?” başlıklı bildiriyi dağıtmaya başladı.

Bir süre sonra MİB’den bir grup otel önüne geldi. MİB’li grup içeri girmek isteyince sendika görevlileri ile grup arasında arbede yaşandı. Dışarıda kalan yoldaşlarımız MİB’li arkadaşlarla sendika görevlileri arasına girerek ortamı yatıştırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Bir süre itişme, yumruklaşma, tartışma şeklinde süren arbede MİB’li arkadaşların otel önünden ayrılmasıyla son buldu.

BMİS Genel Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a “grupları almama” kararını yanlış buluyoruz. Bu karar anti demokratik bir karardır. Genel Kurul salonuna girmek, seyretmek yasaklanmamalıdır. Diğer yandan salona zorla girme tutumunu da doğru bulmuyoruz. Yasakçı tavır ve bu tavır karşısında zorla girme tutumu, işçilerle devrimcilerin karşı karşıya gelmelerine neden olmakta, sendika bürokrasisinin ekmeğine yağ sürmektedir. Bu tür yasakçı tavırlara karşı tutulacak yol sendikal bürokrasiyi, yasakçı tavırları teşhir etmekten geçer….

19. Genel Kurul Reno işçilerinin salona girmesi, salondan ayrılmaları sırasında attıkları sloganlarla canlandı. “Her yer Reno her yer direniş!, Zafer direnen işçinin olacak!, Direne Direne kazanacağız!” sloganları atıldı.

Genel Kurul’da coşku havası yoktu. “Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!” arada atılan sloganlar durumu değiştirmedi.

Genel Kurul’un ikinci gününde seçimler yapıldı. Tek liste ile seçime gidildi.

Yeni Genel Yönetim Kurulu şöyle:

Genel Başkan: Adnan Serdaroğlu.

Genel Sekreter: Özkan Atar.

Örgütlenme Sekreteri: Hami Baltacı.

Eğitim Sekreteri: Seyfettin Gülengül.

Mali Sekreter: Ali Gündüz.

 

27.12.2015

Paylaş