H&M’DE TİS İMZALANDI

H&M’de örgütlü sendika Koop-İş Sendikası ile H&M arasında sürdürülen TİS görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış, Koop-İş 20-21 Eylül tarihlerinde mağazalarda grev kararlarını asacağını ve 4 Ekim günü tüm mağazalarda greve çıkacağını duyurmuştu.

Buna rağmen Koop-İş H&M Türkiye müdürüyle görüşmelerini sürdürdü. Bu görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşma 19 Eylül’de saat 23.00 de imzalandı.

Koop-İş’in “H&M Türkiye’de verdiğimiz mücadele zaferle sonuçlandı” başlığıyla duyurduğu TİS sözleşmesi şöyle:

*TİS süresi iki yıl. TİS 01.06.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında yürürlükte kalacak.

*Tüm çalışanlara haftada iki gün izin hakkı elde edildi. Marketlerde, giyim mağazalarında haftalık izin hakkının bir gün olduğu bilindiğinde, iki gün izin hakkı ileri bir adım.

*Kısmi süreli çalışanların çalışma takvimleri en geç bir ay öncesinden belirlenmiş ve duyurulmuş olması gerektiği düzenlendi.  

*Ücret Zammı:

Ücretler en geç ayın beşinci işgününde ödenecek.

01.06.2019 tarihi itibariyle ücretlere, 2019 yılında ücretlere yapılan zamma ilave olarak yüzde 3 oranında zam yapılacak.

01.01.2020 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücrete gelen artış uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak. 01.01.2020 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 8 oranında zam yapılacak.

01.01.2021 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücret zammı uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak. 01.01.2021 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 9 oranında zam yapılacak.

*Yemek yardımı:

Tüm  çalışanlar için;

01.09.2019 tarihinden itibaren net 27 TL,

01.01.2020 tarihinden itibaren net 29,16 TL,

01.01.2021 tarihinden itibaren net 31,78 TL, olması hükme bağlandı.

*İkramiye:

Tüm işçilere;

İlk 7 aylık bölümünde (01.06.2019-31.12.2019) 30 günlük,

2020 yılında 35 günlük,

2021 yılında da 40 günlük ücret tutarında ikramiye aralık ayı ücreti ile beraber verilecek.

*Sosyal yardım:

Sözleşmeyle ilk defa part-time çalışanlar dahil olmak üzere herkese;

01.06.2019 tarihinden itibaren aylık 120 TL,

01.01.2020 tarihinden itibaren aylık 130 TL,

01.01.2021 tarihinden itibaren aylık 140 TL sosyal yardım ödemesi yapılacak.

TİS detayları için sendikanın web sitesine bakılabilir:

https://www.koopis.org.tr/haber/h-m-de-verdigimiz-muecadele-zaferle-sonuclandi/283

 

Koop İş’in H&M’de ilk defa imzaladığı TİS, H&M de çalışan işçiler yararına, TİS öncesi dönem ile karşılaştırıldığında  olumlu, ileri kazanımlar içeriyor. Bu da işçilerin örgütlü olmasının sonucudur. H&M işçileri Koop İş’de örgütlenmekle yetinmediler. Ayrıca TİS taleplerini formüle ettiler. Taleplerinin kabul edilmesi için mücadele ettiler. Bütün talepleri –örneğin yılda iki ikramiye- gerçekleşmemiş olsa da, bu durum TİS içinde olumlu kazanımlar olduğu olgusunu ortadan kaldırmıyor.

Koop İş sendikası patronlar ile “sosyal diyalog ilkesini” temel alan işbirlikçi, sarı bir sendikadır.

Sendikanın açıklamasında yer alan aşağıya aktardığımız açıklama bu tespitimizi doğruluyor.

“Bundan sonraki süreçte Sendikamız H&M’de çalışan tüm üyeleriyle birlikte işyerinde verimliliğin artması, çalışma barışının sağlanması ve bu büyük kuruluşun marka değerinin korunması için elinden gelen çabayı ortaya koyacaktır. Pastayı büyütecek ve bu büyüyen pastadan hakça payımızı alacağız. Adaletli bir gelir paylaşımı için uğraşacağız.

Koop-İş Sendikası olarak, sosyal diyalog ve uzlaşma kültürüne uygun davranan, masada iyi niyetini ortaya koyan H&M Türkiye yöneticilerine, Sendikamızın bu haklı ve meşru mücadelesinde bizlere desteğini hiç eksiltmeyen H&M çalışanı üyelerimize, mücadelemize destek veren emek dostlarına ve sesimizin kamuoyuna duyurulmasına aracı olan değerli basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.”

(https://www.koopis.org.tr/haber/h-m-de-verdigimiz-muecadele-zaferle-sonuclandi/283)

İşçiler sendika bürokratlarına güvenmemeli, mağazalarda kendi komitelerini oluşturmalı,   mücadeleyi elden bırakmamalıdırlar.

21 Eylül 2019

 

Paylaş