HDK 6. GENEL KURUL HAZIRLIK BELGELERİ 

HDK 6. GENEL KURUL HAZIRLIK BELGELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİMİZ

Okumak için

http://ydicagri.com/pdf/brosurler/hdkbrosur.pdf

Değerli okur:

Halkların Demokratik Kongresi 16 Ocak Cumartesi Ankara’da HDK Konferansı, 23 Ocak Cumartesi   HDK 6.Kongresini gerçekleştirecektir.

HDK, “işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların, halkların, kadınların, LGBTİ’lerin ve bütün ezilen toplumsal kesimlerin öz iradeleriyle ortak mücadeleyi büyüttükleri temel zemin olma” iddiasındadır. Bu iddianın gerçeklik haline dönüşmesi, başarıya ulaşması için HDK’nin işlevi, geleceği, HDP ile HDK ilişkisi, HDK çalışmasında karşılaşılan zorluklar vb. üzerine 6. Genel Kurul’da tartışılmalıdır.

Bir süre önce bileşeni olduğumuz HDK Kongre’ye giderken, Kongre hazırlık belgeleri üzerine tavır takındığımız yazıları yayınlıyoruz.

Bu yazılar şunlar:

Program değişikliği önerilerimiz.

Tüzük değişikliği önerilerimiz.

“HDK’nin işlevi ve örgütlenmesi üzerine” görüşlerimiz.

“HDP’nin HDK ile ilişkisi üzerine çerçeve metin” üzerine tavrımız.

Bu yazıların, yazıların tavır takındığı HDK belgeleriyle karşılaştırma içinde okunmasını, incelenmesini, tartışılmasını öneriyoruz.

Okurları eleştiri ve önerilerini bize iletmeye çağırıyoruz.

“Kongre, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylerin, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin; aydın, yazar, sanatçı ve bilim insanları ile bütün bu kesimlerle mücadele yürüten güçlerin her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam kurmak üzere bir araya geldiği ortak bir dayanışma ve mücadele zeminidir. (HDK Tüzük Madde 2: Kongrenin Tanımı)”

Kongrenin ortak dayanışma ve mücadele zeminini güçlendirmek, geliştirmek için Yeni Dünya İçin Çağrı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

09.01.2016

Paylaş