"GÖRÜNMEYEN EMEK" AYAĞA KALK!

Bir 8 Mart daha geliyor! Ülkelerimizde işçi ve emekçi kadınların durumunda değişen bir şey yok! Bol bol eşitsizlik, ayrımcılık, kadına yönelik şiddet vs. vs. Olumsuzluklar var gücüye sürüyor... YOKlar da! 
İşçi ve emekçi kadınlar için ülkelerimizde NELER YOK?!
– Çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği yok! İşçi sınıfının yüzde 71'ini erkekler ve sadece yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor! (1)
– Çalışan kadınların çoğunluğunun sigortası ve gelecek güvencesi yok! SGK istatistiklerine göre (Kasım 2017) toplam sigortalı çalışan işçiler içinde erkeklerin oranı yüzde 71,9 iken kadınların oranı yüzde 28,1’dir. 
– Ücretlerde eşitlik yok! Çalışan kadınların aynı iş alanındaki erkeklerden daha az ücret alması nerdeyse kuraldır! Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) güzelleştirilmiş rakamları dahi bu farkı yüzde 7,6 olarak göstermektedir. Gerçek eşitsizlik çok daha büyüktür! 
– Kadınların önemli bir bölümünün sosyal sigortaları yok! Kayıt dışı çalışanların çoğunluğu kadınlar: Yüzde 33,6'dan yüzde 21'i kadın. 
– Düzenli ve güvenli işleri yok! Geçici, kısa süreli işlerde kadınların yüzde 12, erkeklerin ise yüzde 10 oranında çalıştığı görülüyor. 
– Çalışma yıllarındaki eşitsizlik ilerde emeklilik yıllarında da sürüyor. Kadınların ortalama çalışma yılları 7,9 olarak tespit edilirken... Erkeklerde kıdem yılı 10,9 olarak sabitleniyor. Burdaki eşitsizlik ve haksızlık çok daha vahim. Çünkü, kadınlar çocuk doğurma ve büyütme, yaşlılara bakma vb. gibi aile sorumlulukları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalıyorlar... Bunlar ama toplumsal iş olarak hâlâ önemli ölçüde "görünmez" olduğundan kadınlar "çalışmamış" görünüyorlar. ÇALIŞMADILAR DA SANKİ AYLAKLIK YAPTILAR! 
– Eğitim, meslek içi eğitim ve iş yerinde terfiler konusunda eşitlik yok! Kadınların eğitim durumları orta ve lise ve yüksek eğitimde erkeklerden daha iyi olmasına karşın, iş yerlerindeki sorumlu ve yönetici kademelerde ezici çoğunluk erkekler olmaktadır. Terfi ve atamalarda kadınlar dikkate alınmamaktadır. İş yerlerinde aile ve genel olarak toplumda olan "adet" sürmektedir: Karar mekanizmalarında yer almayan kadınlar, karar alma aşamalarında dikkate dahi alınmamakta, sözleri dinlenmemektedir. 
– Kadınların sırtına yıkılan çocuk bakımı ve ev işlerinin toplumsal çözümü hâlâ yoktur! Çocuk kreş ve yuvaları yetersiz ve pahalıdır. Kadınlar çalışmak zorunda olduğunda ya da istediğinde eline geçen üç kuruş ücreti oralara yatırmak zorunda kalmaktadır. 
– Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitsizliği her yönüyle ortadayken, bunu değiştirmek için mücadele etmesi gereken sendikalardan da kadınlara hayır yoktur! Sendikalarda çoğunlukla erkekler örgütlüdür. Sendikalarda örgütlü işçilerin yüzde 12,20'si kadın, yüzde 14,10'u erkektir. Sendika yönetimlerinde ise kadınlar parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Dolayısıyla, toplu sözleşmelerde ve grev mücadelelerinde işçi ve emekçi kadınların yaşamını değiştirecek talepler hiç gündeme gelememektedir! 
Ve olmaması gerektiği halde HÂLÂ NELER VAR?!
– İşten çıkartmalarda ilk olarak kadınların kapı önüne konulması var! 
– İş yerinde ve çalışma hayatının tüm alanlarında erkeğe öncelik veren ayrımcılık var! 
– Erkek yönetici ve iş arkadaşları tarafından bol bol cinsel içerikli sözel ve fiziki tacizi var! 
– Evde koca dayağı, taciz ve tecavüz var! 
– Kadın cinayetleri var! 
– Ev işleri, aile ve çocuk bakım sorumluluklarından oluşan ekstra yükler var! Kadının emeğine düpedüz karşılıksız el koyma var! "Görünmeyen Emek!" ("Ev işleri de iş mi yani?" misali... )
– Toplumsal yaşamın her alanında baskı, şiddet ve ötelenmişlik var!

BİZ İSTERSEK DEĞİŞİR! 
Bütün bunlar kader değildir, değişmez değildir! Değişmesi yine sadece ve sadece bize, örgütlü mücadelemize bağlıdır. Biz kadınlar hayatın her alanında –işyerinde, sendikada, okul ve üniversitede, ofiste ve tüm kurumlarda örgütlenerek sesimizi yükseltebilir– bizi "görünmez kılma"ya çalışan baskı mekanizmalarını bertaraf edebiliriz. 
Unutmayalım: Yer yerinden oynar, KADINLAR BİRLİK OLURSA! 
Şubat 2017 
(1): Bütün veriler DİSK-AR'ın yaptığı araştırmaya dayanan internet makalesinden (sendika62.org/…/isci-sinifinin-kadin-hali-ergun-iseri-4771…/) alınmıştır.

Paylaş