FRANZ STROBL' SONSUZLUĞA UĞURLADIK

 

AVUSTURYA MARKSİST-LENİNİST PARTİSİ (AMLP)‘NİN KURUCUSU VE MERKEZİ SEKRETERİ

       FRANZ STROBL YOLDAŞIMIZ ARTIK YAŞAMIYOR…

                        YOLDAŞLARI OLARAK ONU SONSUZLUĞA UĞURLADIK…

                       

 Uzun zamandır hasta olan Franz Strobl 15.06.2016 tarihinde belli bir süreden beri kaldığı huzurevinde gözlerini hayata yumdu. Uzun süreden beri onunla yakın bir şekilde ilgilenen KOMAk-ML (Komünist Eylem-Marksist-Leninist)’li yoldaşlar onun cenaze ve defin töreni için her türlü bürokratik işlemleri yerine getirerek bunun yerine getirilmesi hazırlıkları için RKP(Aİ) [Devrimci Komünist Partisi (İnşa İnisiyatifi) ile Avusturya YDİ Çağrı Dergisi Okurlarını bilgilendirdiler. Bu üçlü grup kolektif bir çalışma içinde hazırlıkları yürüttü.  Onun ölümünden sonra yoldaşları iki adet değişik içerikte Almanca ölüm ilanı çıkartmış; cenaze töreni ve defin işleminin ne zaman yapılacağı Franz Strobl’ın bu zamana kadar yaşamış olduğu köyde dağıtılmış ve mezarlığın ve muhtarlığın panosuna asılmıştır.

 Bir diğer ölüm ve cenaze ilanı ise devrimci, demokrat kamuoyuyla paylaşılmıştır. Devrimci demokrat kamuoyundan  bazı dergi ve gazete çevreleri cenaze sahiplerini arayarak ve aynı zamanda sms-mesajı yoluyla taziye dileklerinde bulunmuşlardır. Taziye dileklerinde bulunan dergi ve gazete çevreleri şunlardır: Özgür Gelecek, Alınteri, Halkın Günlüğü, Komintern adlı sendikal grup. Yine Franz Strobl’u yakından tanıyanlardan İran kökenli bir devrimci sms-mesajı yoluyla cenaze sahiplerine şu mesajı iletmiştir; ‘’ Franz Strobl’un ölümünü üzülerek öğrendim. O büyük bir Marksist-Leninist idi ve Avusturya işçi sınıfı hareketine ideolojik olarak büyük katkılar sundu. Temennim yolunun devam ettirilmesi!’’.

 Bunun yanında, Bolşevik Parti Kuzey Kürdistan/ Türkiye ve Bolşevik İnisiyatif Almanya’nın ortak taziye yazısı Türkçe ve Almanca olarak cenaze sahiplerine ulaştırmışlardır.  Yine Almanya’dan cenaze sahiplerine AMLP’nin merkezi yayın organı Kızıl Bayrak’ın bir okuyucusu sms-mesajı yoluyla şu Almanca mesajı iletmiştir. ‘Franz Strobl ile tanışmak istediğini, bunun bir türlü gerçekleşmediğini, hep birlikte Kızıl Bayrak’ın özel bir sayının çıkartılmasını önermektedir. Bu zamana kadar da Franz Strobl’a yardımcı olanlara ve destekleyenlere teşekkür etmektedir’.  Cenaze törenine köyden bazı sakinleri/komşuları ve Franz Strobl’un uzun zamandır ev doktorluğunu yapan kişi de cenaze törenine katılmıştır.

Franz Strobl’in cenazesi dini törenle değil üç gruptan oluşan yoldaşlarının hazırlamış olduğu devrimci bir programla yapılmıştır. Franz Strobl’in resmi küçültülerek cenazeye katılan insanların yakalarına takmışlardır. Cenaze töreni mezarlığın salonunda gerçekleşmiştir. Salon önceden çiçekler, iki kızıl bayrak, tabutunun önünde Franz Strobl yoldaşın resmi, iki adet Kızıl Bayrak’ın 300. Sayısı ve ölüm ilanı ile donatılmıştır.

Katılanlar sunucu tarafından selamlandıktan sonra Bolşevik Parti Kuzey Kürdistan/ Türkiye ve Bolşevik İnisiyatif Almanya’nın ortak taziye yazısı Almanca ve Türkçe olarak okunmuş; ardından önceden Almancası katılanlara dağıtılmış bulunan cenaze ve defin törenine ilişkin siyasi içerikli ilan Almanca ve Türkçe olarak okunmuştur: Bunun Türkçe metni şöyledir:

                                                        “ Franz Strobl artık yaşamıyor…

      Struppi (saçları taranmamış -ÇN) her zaman inatçı / fikrinde ısrar eden birisiydi, diyorlardı onun eski kadın-erkek yoldaşları. “Struppi”, O KPÖ (Avusturya Komünist Partisi – ÇN)’de hâlâ fonksiyoner olduğu sırada onun daha önceki adıydı. O, bu partinin teorik organı “Weg und Ziel” (Yol ve Hedef -ÇN)’in yönetici redaktörü idi; günün birinde Onun, “yukardan gelen emir” üzerine Arnavutluk hakkındaki bir haberi dolambaçlı bir şekilde değiştirmesi gerekiyordu. Aslında Sovyetler Birliği ve onun izindeki KPÖ Arnavutluk Halk Cumhuriyeti’ndeki gelişme üzerine olumlu haberler istemiyorlardı. Franz Strobl bunu reddetti ve bir saat içinde tüm fonksiyonlarından azledildi. O ise Sovyetler Birliği ve KPÖ içindeki revizyonizm hakkındaki eleştirisini bir o kadar daha sert bir şekilde dile getirdi.

      Kendisinin ölümüne dek çıkaranı olduğu “Rote Fahne” (“Kızıl Bayrak” -ÇN)’ı, anti-revizyonist, Marksist-Leninist Gazete olarak 1963 yılında kurdu. Sonra KPÖ’den kovuldu ve 1966’da Avusturya’nın Marksist- Leninistleri’nin kurucularından biriydi. 1967’de Avusturya Marksist-Leninist Partisi (AMLP)’nin kurulmasına önayak oldu. O, 1952’deki SBKP’nin 19. Parti Kongresi’ndeki parti bürokratlarının bir kliğinin oluşması ile ilgili öz eleştiriyi ciddiye alan,  1963’den itibaren Arnavutluk Emek Partisi ve Çin KP’nin Sovyetler Birliği’nde kapitalizmin restorasyonu hakkındaki eleştirisini tutarlı bir şekilde üstlenen ve KPÖ içindeki ve uluslararası alandaki Kruşçef ve Brejnev’in papağanlarına güçlü ifadelerle saldıran ve onları teşhir eden KPÖ’nün biricik merkezi fonksiyoneri idi.

      Franz Strobl ve “Rote Fahne”, 1970’li yıllarda Çin KP içindeki revizyonist gelişmeyi (Örneğin Deng Hsiao-Ping ve Üç -Dünya Teorisini) kamuoyu önünde mahkûm eden ve Arnavutluk Emek Partisi’nin siyasi çöküşü ile ilgili eleştirisinde sözünü esirgemeyen dünyanın ilk Marksist-Leninist güçleri arasında idiler.

     Franz Strobl kendisinin devrimci katkılarıyla on yıllar boyunca giderek yeniden insanları heyecanlandırdı ve Avusturya ve dünyadaki egemen kapitalist koşullardan hoşnut olmayan insanları mücadeleci davranmaya cesaretlendirdi. Franz Strobl, Avusturya’da güçlü bir komünist mücadele partisi inşa etmek hedefine ulaşmadı. Ama diğer ezilenler ve sömürülenler bu konuda çalışmayı sürdüreceklerdir…

Senin kadın-erkek yoldaşların

[Franz Strobl’un kendisinin kaleme aldığı anılarının büyük bir bölümü, Türkçeye çevrilerek iki sayı boyunca YDİ-Çağrı’da yayınlanmıştır. (Bakınız: YDİ ÇAĞRI sayı 166, 167, 168) Bu konuda ayrıntılı bilgi için buraya bakılabilir]

Sonra sunucu arkadaş Almanca, Türkçe ve Zazaca katılanlara teşekkür ederek törenin bittiğini, karşıdaki mezarlıktaki defin törenine geçileceğini bildirmiştir. Tüm tören boyunca arka planda uygun müzik çalınmıştır. F. Strobl yoldaşımızın naaşı mezarlığa götürülürken Viyana İşçi Marşı Almanca-Türkçe mırıldanılmıştır. 

Mezarına atılması için güller ve karanfiller alınmış ve bütün katılımcılar Franz Strobl’in mezarına bir kürek toprakla birlikte çiçekleri mezarına atmışlardır.  Enternasyonal Marşını katılan kitlenin okuması için Türkçe ve Almanca olarak  iki dilde hazırlamış, merasim sonunda iki dilde okunmuştur. Cenaze töreni bir komünistin nasıl uğurlanması gerekiyorsa o şekilde gerçekleşmiştir, diye düşünüyoruz.

Cenaze ve defin törenine toplam 20 kadar insan katılmıştır. Bunca zamandır Franz Strobl’i tanıyan devrimci örgüt ve dergi ve gazete çevrelerinden elektronik mesajla katılacaklarını bildirenler cenaze törenine ne yazık ki katılmamışlardır.

Cenaze ve defin merasiminden sonra katılımcılar yakındaki bir lokale davet edilmişler ve orada sohbet ve kısa bir değerlendirme yapılmıştır.  Buraya katılanların tümü cenaze + defin masraflarına katkıda bulunacaklarını, katılımcılar Franz Strobl’un ‘’ Bir Kızıl Bayrak daha çıkartabilir miyiz?’’  düşüncesini bir vasiyet olarak algılamış ve gelen öneriyi de değerlendirerek, cenaze törenine gelen mesajlardan / yazılardan oluşan bir özel sayı Kızıl Bayrak çıkartmak için ortak karar aldılar. En geç 10. 07. 2016 tarihine kadar son redaksiyonunun yapılması hakkında görüş birliğine varıldı. RKP (Aİ) ile Komak-ml’ye ulaşan taziye mesajlarının bir araya getirilmesi, var olan belge, yazı, mesajlar ve fotoğrafların bir elde toplanması gerektiği saplandı.

Hepimizin başı sağolsun…  

25. 06. 2016’da Cenaze ve defin törenine katılan Avusturya YDİ Çağrı -Okurları

Paylaş