Bundan 100 yıl önce, 7 Kasım 1917’de Rusya’da Petersburg’ta, Aurora zırhlısının Kışlık Sarayı döven top atışları, yeni bir çağın başlangıcını haber veriyordu. Bolşevik Parti önderliğinde mükemmel örgütlenmiş bir silahlı ayaklanma ile burjuvazinin savaşta ısrar eden hükümeti devriliyor, ikili iktidara son veriliyor, İşçi-Asker Sovyetleri merkezi iktidara el koyuyordu.

1871’de Paris’te ömrü 72 gün süren ilk işçi iktidarı deneyiminden sonra, dünyanın altıda birini oluşturan bir ülkede işçiler ve yoksul köylülerin iktidarı, proletarya diktatörlüğü kuruluyordu. Emperyalizm çağında, sömürüden arındırılmış yeni bir dünyaya, sosyalist bir dünyaya giden yolda ilk adım böylece atılmış oluyordu.

Ekim Devrimi’nden öğrenilecek çok şey var.

 

1917-2017 EKİM DEVRİMİNİN 100.YILI

EKİM DEVRİMİ DERSLERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR!

ETKİNLİĞİNDE BULUŞALIM…

Divriği Kültür Derneği Beyoğlu/İstanbul

19 Kasım Pazar Saat: 14.00

 

Bin dokuz yüz on yedi
                  ikinciteşrin yedi...
Yumuşak ve derin
                 sesiyle Lenin:
"Dün erkendi, yarın geç
                    zaman tamam bugün," dedi…
Yağlı çarklılarla yağlı işçiler:
                                   "Bugün!" dedi.
Ölümü açlıktan öldüren siper:
                              "Bugün!" dedi…
Ağır
       çelik
                   kara
toplarıyla AVRORA:
                     "BUGÜN!" dedi,
                     "BUGÜN!" dedi.

 

Nazım Hikmet

Paylaş