DİSK ÖNÜNDE NE OLUYOR?

Bugün Şişli’de bulunan DİSK Genel Merkezi önünde, DİSK genel merkez yöneticileri, Genel İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri ile Genel İş tarafından işten çıkarılan Oya Baydak ve Oya Baydak’ı destekleyen DİH (Devrimci İşçi Hareketi) üyesi grup arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında Oya Baydak baygınlık geçirdi. Yaralananlar oldu.

TARAFLAR NE DİYOR?

Genel İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu açıklamasından:

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, Sendikamızın İstanbul Avrupa Yakası Şubelerinde çalışan Oya Baydak isimli personelin iş akdini feshetmiştir. Bu fesihin muhatabı Sendikamız Genel-İş olmasına, Konfederasyonumuz DİSK’in bir tasarrufu olmamasına rağmen bu personel ve arkadaşları Konfederasyonumuz binasının kapısına zincir vurarak içeri giriş çıkışları engellemiş ve binayı işgal etmişlerdir. Kendilerini DİH diye ifade eden bu grup daha önce de benzeri durumlar yapmış, engelleme ve tacizlerine her defasında kendilerince gerekçeler uydurmuş ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır.

Oya Baydak’ın Genel Yönetim Kurulu’nu eleştirdiği ve bu sebeple işten çıkarıldığı doğru değildir.

Birincisi, hiç kimse DİSK binasını işgal edemez; 12 Eylül faşist darbecilerinin bile kapısına kilit vuramadığı Konfederasyonumuzun işgal edilmesine DİSK izin vermeyecektir.

İkincisi bu eylem haksız bir eylemdir ama bu personelin iş akdi feshi haksız bir fesih değildir. Çünkü kendisi 4,5 yıl önce Fatih Belediyesi’nden işten çıkarıldığında emeklilik için primlerinin yeterli olmadığını belirtmiş ve emeklilik hakkını kazanana kadar Sendikamızdan geçici süreli iş istemiştir. O zaman ki Genel Yönetim Kurulu da işten çıkarılan bu üyemizin emeklilik hakkını kazanana kadar geçici olarak DİSK/Genel-İş’in Avrupa Yakası Şubeleri emrinde görevlendirilmesine karar vermiştir.” (http://www.genel-is.org.tr/?p=7174)

Devrimci İşçi Hareketi açıklamasından:

“Oya BAYDAK işimi ve onurumu istiyorum diye DİSK önünde 8 Temmuz 2015 tarihin de oturma eylemi başlatmıştır. DİSK bu işçinin işten çıkarılmasında birinci muhataptır. Çünkü DİSK’in başkanı Kani BEKO , DİSK başkanı ayrıca GENEL-İŞ Sendikasının da başkanıdır. Oya BAYDAK DİSK genel merkezinin önünü bu nedenle eylem yeri seçmiştir. İki gündür DİSK yönetiminden ve Genel-İş Sendikasından hiçbir muhatap sorunu çözmek için çaba harcamazken, DİSK binası 9 Temmuz 2015 tarihinde yani bu gün saat 16.30 da kapatılarak gidilmiştir. Kapıyı Kilitleyen görevliye neden kapının kapatıldığı sorulduğunda genel sekreterin yani ARZU ÇERKEZOĞLU nun talimatı ile binanın erkenden kapatılması ve gece binaya Oya BAYDAK’ın  ve ona destek veren devrimcilerin “bunlar bu gece buraya girmeyecek” diye bir talimatla yapıldığı anlaşılmıştır.” 

(http://www.devrimciiscihareketi.net/index.php/haberler/devrimci-i%C5%9F%C3%A7i-hareketinden/373-tum-isci-sinifina-sesleniyoruz)

SENDİKA BÜROKRASİSİNE KARŞI MÜCADELE DOĞRU TUTUM OLMALI

Oya Baydak 8 Temmuz günü DİSK Genel Merkezi önünde çadır kurarak işe iade edilmesi talebiyle direnişe geçti. Oya Baydak gece kalma ve tuvalet ihtiyacı için DİSK binasını kullanmıştır. DİSK yönetimi bunu engellemek için binanın kapısının kilitlenmesini istemiş ve kapı kilitlenmiştir. Bu durumu protesto eden Oya Baydak ve DİH üyeleri DİSK girişini kalas ve zincirle kapatmıştır. Bu durumu öğrenen, giriş kapısını açmak için gelen DİSK, Genel İş yöneticileri, Genel İş üyeleri ile Oya Baydak ve ona destek için orada bulunan DİH üyeleri arasında arbede yaşanmıştır. Basında yer alan haberlerden anladığımız kadarıyla arbedenin nedeni budur.

İşten çıkarılan bir kadın işçi ve destekçileri ile sendika yöneticilerinin, üyelerinin karşı karşıya gelmesi, arbede yaşanması, yaralananların olması iyi bir durum değildir.

Sendikalar işçilerin hak alma ve mücadele örgütleri olmalıdır.

Bu sorunun çözümü ideolojik mücadele olmalıdır. Şiddet ideolojik mücadelenin yerine geçirilemez!

DİSK Genel Merkezi binasının kapısının kalaslarla kapatılması, zincirlenmesi de yanlıştır. Hak arama sırasında, başkalarının haklarına zarar verilmemesi gerekir. Bunun karşısında direnen işçiye ve destekçilerine saldırılması da doğru değildir. Karşılıklı hatalar DİSK önünde tasvip edilemeyecek görüntülerin yaşanmasına neden olmuştur.

Sendika ağalarından, sendika bürokratlarından hesap sendika kapısının kapatılması ile sorulmaz.

Sınıf sendikacılığı ilkeleri doğrultusunda sendikaların inşa edilmesi, işçilerin bu sendikalarda örgütlenmesi, söz ve karar sahibinin işçilerin olması  … vb  sendika ağalarına, bürokratlarına verilecek en iyi cevap olacaktır.

13.07.2015

YENİ İŞÇİ DÜNYASI

Paylaş