DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Bir süredir gündemde olan infaz indirimini içeren 3. Yargı Paketiyle ilgili çalışmalar, Koronavirüsü kapsamında cezaevlerinin boşaltılması amacıyla hızlandırıldı.

AKP, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik içeren infaz indirimi düzenlemesini Meclis’e sundu. Düzenlemeye MHP’nin talebiyle uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar kapsama alınırken, devrimci tutsaklar kapsam dışı bırakıldı.

“Terör suçları, örgütlü suçlar ve kasten öldürme suçlarının infaz sürelerinde herhangi bir değişiklik öngörülmezken, mükerrer suçlar (aynı suçu tekrarlama) ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçlarında koşullu salıverilme oranının yüzde 75’den yüzde 67’ye indirilmesi planlanıyor. Başka bir deyişle tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4'te 3'lük salıverilme oranı da 3'te 2'ye indiriliyor.

Ayrıca geçici bir düzenlemeyle 1 Mart'tan önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar haricindeki tüm suçlar açısından denetimli serbestlik süresi en az 1 yıldan en az 3 yıla çıkarılacak.

Çocuklu kadın hükümlüler ile yaşlılar için de denetimli serbestlik süresi artacak. Yine terör, kasten öldürme suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar haricinde, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla yükseltilecek. Kadın, çocuk ve yaşlılar için uygulanan, "konutta ceza infazı" uygulamasının kapsamı genişletilecek.” (www.evrensel.net)

Ocak 2020 itibariyle Adalet Bakanlığı verilerine göre 355 hapishanede 294 bin mahpus var. 294 bin mahpus içinde 11 bin civarında kadın mahpus var. Tutuklu ve hükümlü sayıları ise belli değil. Hapishanelerde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunurken, 780 çocuk ise anneleri ile birlikte kalıyor. Hapishanelerde artırılmış kapasitenin üstünde yaklaşık 66 bin tutuklu ve hükümlünün bulunuyor.  

İHD verilerine göre 2019 yılında tespit edilebilen 457’si ağır hastalığı bulunan toplamda 1333 hasta mahpus bulunmaktadır. Mevcut hasta mahpus sayısı bu rakamın çok üzerindedir. Yaşamını tek başına idame ettiremeyen, sağlıklı koşullarda tedavisi yapılmayan ağır hasta mahpuslar, ağır yaşam hakkı ihlaline maruz kalmaktadırlar. Hasta mahpuslar buna rağmen hapis tutulmaktadır.

Türkiye’de hapishanelerin mevcut kapasitelerinin çok üstünde mahpus var. İnfaz indirimi düzenlemesiyle 100 civarında insanın tahliye edileceği belirtiliyor.

Uyuşturucu ticareti yapanlar, cinsel suçlardan içeride olanlar salıverilecek.

İşçiler, emekçiler, ezilenler için daha iyi bir dünya uğrunda mücadele eden devrimciler salıverilmeyecek.

Devrimci tutsaklar için af istemiyoruz. Çünkü onlar afedilecek bir suç işlemediler. Af değil özgürlük istiyoruz.

Devrimci tutsaklar serbest bırakılsın!

Zindanlar yıkılsın, devrimci tutsaklara özgürlük!

25 Mart 2020

 

Paylaş