DEVRİMCİ 1 MAYIS AVUSTURYA’DA DA KUTLANDI  

Viyana’da 1 Mayıs’ta komünistler, devrimciler ve demokratik kitle örgütleri, ihanetçi sosyal demokratlar ve revizyonist KPÖ’nün (Avusturya ‘Komünist’ Partisi) Korona virüsünü bahane edip, haftalar önce 1 Mayıs’ın bu sene sokaklar yerine internet ortamında kutlama çağrılarına rağmen, yürüyüşlerle, mitinglerle sokaklarda kutladılar. Viyana’da ilk miting saat 10.00 da Rathaus (belediye binası)’nın önündeki meydandaydı. Anayasal hak olan toplanma ve yürüyüş hakkının kısıtlanmasına hayır sloganıyla toplandılar. Bu meydan Avusturya’da ilk anayasanın hazırlığında çok önemli bir yere sahiptir. 1886’dan beri yasaklamalara rağmen engellenememişti. 1 Mayıs 1919’da resmi olarak tanınmıştır ve işçilerin ve emekçilerin toplandığı yerdir. Bu yürüyüş Avusturya Anayasası’nın 1919’da hazırlanmasında dönüm noktası oldu. 1920’da ilk anayasa kabul edildi. Bu meydan aynı zamanda 1919’dan beri sosyal demokratların 1 Mayıs’ta toplandığı yerdir. Bu sene ilk defa sosyal demokrat bayraklar yerine orada bu eylemde yer alan Proleter Devrim dergisi taraftarlarının kızıl bayrakları vardı.

Devrimci 1 Mayıs yürüyüşü her sene olduğu gibi, Oberla’nın önünde, saat 11.00 de “Kızıl bayraklarımızla 1 Mayıs’ta yürüyoruz” sloganı ile toplandılar. Bu sloganın seçilmesi 1933’de Avusturya faşistlerinin 1 Mayıs’ı yasakladığında, Viyana’da binlerce işçi ve emekçiler kızıl flamalarını takarak gezinti yürüyüşleri düzenlediler. Bu gezinti yürüyüşçüleri Opera binasının olduğu meydanda bir araya geldiler. Bu yürüyüş devrimci işçilerin en ağır şartlarda bile çeşitli metotlar bularak hak mücadelelerini verebileceklerinin göstergesidir.

Bu sene katılım ne yazık ki az olmasına rağmen çok çeşitli pankart ve sloganların fazlaca olduğu bir yürüyüştü, yürüyüşte Avusturyalı komünistler, devrimciler, KKT’li devrimci örgütler, Kürdistan ulusal hareketi, İran’lı komünistler ve devrimciler, Filipinli devrimciler, Latin Amerikalı örgütler, feminist kadın hareketi ve bu sene tek sendika olarak 1 Mayıs’a katılan Komintern sendikası vardı. Saat 12.00 de başlayan yürüyüş 1 Mayıs’ın işçi sınıfının uluslararası mücadele ve dayanışma gününe layık bir şekilde yapıldı ve bu sene yürüyüşün en önünde Grup Yorum’la dayanışma pankartı taşındı.

Yürüyüş sırasında belediye binasının önünde katılımcılar çeşitli konuşmalar yaptılar. Burada Yeşiller ve Halk Partisi koalisyon hükümetinin bu krizin tüm yükünü işçiler ve emekçilere ödettiğini, demokratik hakların kısıtlandığını ve göçmenlere karşı ırkçı politikalarını süreklileştirdiğini, özelikle sağlık alanında gündelik çalışan göçmen işçilerin işsizlik haklarının olmadığının ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Burada Komintern sendikası tüm katılanlara çağrı yaptı ve bu çağrı ile yürüyüş bitirildi.

Çağrıda Avusturya’da sarı sendikalara karşı devrimci mücadeleci bir sendikanın yaratılması gerektiğini belirtilerek, işçi aristokratlarının temsilci politikalarına karşı işçi odalarında devrimci işçilerin örgütlenmeye çağrıldı. Esasında doğru ama yetmez. Alternatifi ne olmalıdır?

Bu sorunun cevabı Avusturya işçi sınıfının tarihinde yatıyor. Şubat 1934’da sosyal demokratların ihanetine rağmen silah elde kahramanca mücadele veren işçi-emekçi Sovyet örgütlenmelerinde yatıyor. Bu, eksikliğe rağmen birlik için önemli bir çağrıdır.

Yaşasın Devrimci Birlik!

Viyana’da İkinci 1 Mayıs yürüyüşü otonom ve anarşistlerin düzenlediği, komünistlerin ve antifaşistlerin de katıldığı ve en kalabalık yürüyüştü. Bu yürüyüş saat 13.00 de Prater Stern’de başladı. Bu yürüyüşün toplandığı meydanın da Avusturya işçi sınıfının tarihinde önemli bir yeri var.

Burası, 1886 1 Mayıs’ın dünya işçi sınıfının mücadele ve dayanışma günü ilan edildikten sonra Avusturyalı işçiler tüm tutuklamalara rağmen yüzbinlerce işçinin katıldığı ilk 1 Mayıs mitingin yapıldığı yerdir. F. Engels 1886 yılında işçi gazetesinde yazdığı makalede burjuvazinin tüm engellemelerine rağmen bu devrimci eylemden övgü ile bahseder. Bu yürüyüşe katılanların %80’i gençlerdi; yürüyüşte anti kapitalist ve antifaşist sloganlar atılarak saat 18.00’de belediye binasının önünde sona erdi.

Bu seneki 1 Mayıs bize demokratik mücadele veren kitle örgütleri veya antifaşist gençler veya çeşitli ülkelerden devrimci örgütlerin veya devrimci mücadele vermek isteyen sendikaların pratikte birliğinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermiştir.

Yaşasın Devrimci 1 Mayıs!

Yaşasın Dünya İşçi Sınıfının Birliği!

Bütün dünyanın işçileri ve ezilen hakları birleşin!

Viyana, Mayıs 2020

Proleter Devrim ve YDİ-Çağrı okuru

                                                                               ********

Vorarlberg’den YDİ-Çağrı okurları kendi bölgelerinde 1 Mayıs kutlamaları yapılmadığından İnnsbruck şehrindeki 1 Mayıs kutlamalarına katıldılar. Verdikleri bilgiye göre bu kutlamalara genel katılım geçen senelerdeki katılıma oranla düşüktü. Katılımın ezici çoğunluğunu Avusturyalılar oluşturuyordu. Tahmine göre 500 kişiye yakın katılımcı vardı. Bu eylemde  IA*RKP’nin çıkartmış olduğu bildiriden 150 adet Almanca ve 50 adet Türkçesi dağıtıldı. Bunun yanında YDİ-Çağrı satıldı.

04. 05. 2020

Avusturya YDİ-Çağrı Okurları

 

 

 

 

Paylaş