CORONA SENDİKAL HAKLARI DA VURDU!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 23.03.2020 tarih ve 805086 sayılı  bir genelge yayınladı.

Genelgede:

“6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince yürütülmesi gereken toplu görüşme, grev oylaması gibi faaliyetlerin yapılmasını da imkansız hale getirmektedir. Kanunda yer alan hak düşürücü süreler dolayısıyla sürecin işletilememesi taraflar açısından hak kaybına neden olabileceğinden toplu iş sözleşmesi sürecinin geçici olarak durdurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 42 ve 61’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik” ve anılan Kanunun 57’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği” hükümleri gereğince Çalışma Genel Müdürlüğü ve Görevli Makam tarafından yürütülen iş ve işlemlerin geçici süreyle durdurulmasının,” ifadeleri yer alıyor.

Bu ifadeler şu anlama geliyor:

Sendikal örgütlenmede çoğunluk sağlanıp yetki için başvurulduğunda, başvuruya cevap verilmeyecek.

Yetki alınamadığı için işyerinde toplu iş sözleşmesi süreci başlayamayacak.

İşyerinde yetkili sendika olsa dahi işveren ile görüşmenin yapılacağı zamanda, yerde anlaşılamazsa İŞKUR’un belirlemesi gereken görüşme yapılamayacak ve işveren ile toplu iş sözleşmeleri için görüşmeye başlanamayacak.

Bu görüşmeler yapıldıysa resmi arabulucu işin İŞKUR’a/Bakanlığa başvuruda bulunulamayacak.

Başvuruda bulunulmuşsa resmi arabulucu gün vermeyecek.

Arabuluculuk yapılıp uyuşmazlıkla masadan kalkıldıysa grev oylaması yapılamayacak, greve gidilemeyecek.
Grev sonrası veya grev olmadan uyuşmazlık hakeme taşındığında başvuru yapılabilecek ama Yüksek Hakem Kurulu çalışmaya başlamayacak.

Kısaca Coronavirüsü ile mücadele kapsamında sendikal haklar geçici olarak rafa kaldırılmıştır.

Hergün milyonlarca işçi çalışmak için yollara düşüyor. Binlerce kişi ile temas ederek işyerine varıyor. Fabrikalarda, işyerlerinde, inşaatlarda toplu olarak çalışıyor. Bu durumu riskli görmeyen hükümet, işçilerin sendikal haklarının olmasını riskli buluyor!  

İşçiler çalışıyor. Üretim devam ediyor. Sendikalı olan, sendikalaşmak isteyen işçilerin sendikal hakları ise rafa kaldırılıyor.  Buna çifte standart denir!! Bu çifte standarda sendika konfederasyonları da ortak olmuştur. Sendikaların görevi işçilerin haklarını savunmaktır. İşçilerin sendikal haklarını rafa kaldırmak değil!

Devlet, hükümet işçilerin sendikal haklarını rafa kaldıracağına, işçilere Corona salgını geçene kadar ücretli izin vermelidir. Yaşam için çalışması gereken sektörlerde çalışan işçilerin ücretleri yükseltilmeli, salgına karşı ciddi önlemler alınmalıdır.

27 Mart 2020

Paylaş