CHP’NİN “ADALET YÜRÜYÜŞÜ” ÜZERİNE

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı “MİT tırları” davasında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanması üzerine, CHP Ankara Güven Park'tan Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne kadar sürecek 'Adalet Yürüyüşü' başlattı.


CHP GERÇEKTEN ADALET Mİ İSTİYOR?
Kapitalist sistemde herkes için adalet olması, adaletin eşit olması mümkün değildir. Bu sistemde egemen olan adalet sermayenin adaletidir.

CHP’nin iktidarda olduğu dönemlerde de burjuva anlamda bile bu ülkede adalet olmadı. Kuruluşundan bu yana faşist olan T.C devleti yönetimine gelen her parti, CHP’de faşizmi uyguladı. Türkiye’de siyasi iktidar kimin elinde ise adalet onun yararına çalışır. CHP’nin iktidarda olduğu dönemlerde, adalet CHP yararına çalışıyordu. Şimdi devlet iktidarı AKP’nin elinde. Adalet AKP yararına çalışıyor. “Damat” iseniz, hasta olmanız, sabit ikametgahınızın olması tahliye için yeterli neden olur. Ama muhalifseniz, devrimci iseniz, hele hele Kürt’seniz ölümcül hasta olsanız bile tahliye edilmezsiniz. Adaletin bu durumda olması kapitalist sömürü düzeninin doğal sonucudur. Herkes için adalet bu düzende olmaz! Egemen kim ise adalet de onun adaletidir.
AKP ile bir olup vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırtan CHP, kazdığı kuyuya kendisi düştü. HDP Eşbaşkanlarının, vekillerinin tutuklanmasına neden olan CHP şimdi adalet arıyor!!
CHP iktidar dalaşı yürüttüğü AKP hükümetini devirip kendisi iktidar olmak istiyor. Adaletin anlamı onlar için gerçekte budur!

“ADALET YÜRÜYÜŞÜNE” DESTEK VERİLEMEZ!
CHP ile demokrasi mücadelesi yürütmek, adalet aramakboş bir iştir. Demokrat olmayanların demokrasi mücadelesi vermesi sahtekarlıktan başka bir şey değildir. CHP kurumsal olarak Kemalist faşist -CHP’ye oy verenleri kastetmiyoruz- bir partidir. CHP’nin AKP ile iktidar mücadelesi vermesi, onun demokrat olduğu anlamına gelmez. “Anti Tayyip”çilik demokrat olmanın kriteri değildir.
CHP’nin “adalet yürüyüşüne” destek vermek, gerçekte iktidar dalaşında CHP’nin payandası olmak, CHP’nin yedeğine düşmektir.

DEMOKRASİ NASIL GELECEK?
“Sol”un önemli bir bölümü demokrasi umudunu, egemen sınıflar içindeki iktidar dalaşında, egemen sınıf temsilcilerinden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılaçdaroğlu’nun   mücadelesine bağlamış durumdadır.

CHP’nin mücadelesinden, “adalet yürüyüşü”nden burjuva anlamda bile demokrasi çıkması, CHP’nin niteliği dikkate alındığında mümkün değildir. CHP’nin iktidar mücadelesinin başarılı olması halinde, bu mücadeleden çıksa çıksa  faşizm çıkar.  

Halk için, ezilen ve sömürülenler için gerçek demokrasi ancak halkın ve proletaryanın kendi iktidarı şartlarında mümkündür. Demokrasi mücadelesinde işçileri, emekçileri, halkları öncelikle kendi sınıf iktidarları için mücadeleye çağırmalıyız. Bu mücadele için aydınlatma ve örgütleme çalışması yürütmeliyiz. Demokrasi mücadelesi devrim mücadelesi olarak yürütülmek zorundadır. Burjuvazinin sınıf iktidarını devirme, halkın ve proletaryanın sınıfsal iktidarını kurma mücadelesi ne kadar güçlü olursa, burjuvazinin iktidarını korumak için belli tavizler vermek zorunda kalması, burjuva demokrasisinin sınırlarının genişletilmesi de o ölçüde mümkün olacaktır.

Demokrasi mücadelesini öncelikle devrim mücadelesi, işçi sınıfının, emekçi halkın iktidar mücadelesi olarak yürütmemiz,  hiçbir şekilde burjuva diktatörlüğü şartlarında burjuva demokratik hakların savunulması, bunların uygulanması ve genişletilmesi için reform talepleri için de mücadele etmenin engeli değildir. Biz burjuva demokrasisinde işçiler ve emekçiler için kağıt üzerinde var olan hakların kullanılması için de en ön saflarda mücadele ederiz. Bunu, iktidarın sınıf niteliği hakkında, burjuva demokrasisinin sınırları hakkında hayaller yaymadan, işçi ve emekçilere her zaman gerçekleri anlatarak yaparız.  Demokratik reform mücadelesini, devrim mücadelesinin ayrılmaz bir parçası haline getirerek yürütmeliyiz.

Demokrasi cephesi, demokrasi konusunda asgari müşterekleri temel alan güçlerin oluşturduğu bir cephe olmalıdır. Asgari müşterek “anti-Tayyipçilik” değil, burjuva demokrasisidir. T.C. de faşizmi geriletme, onu burjuva demokratik bir cumhuriyete dönüştürme hedefi asgari müşterektir. Tayyip iktidarı mevcut durumda öne çıkan güç olsa da, Kuzey Kürdistan/Türkiye’de demokrasi mücadelesinin hedeflerinden yalnızca biridir.

Egemenler arasındaki iktidar dalaşının parçası olmayalım. CHP’nin “adalet yürüyüşü” iktidar dalaşının bir parçasıdır. Kendimizi sahte demokrasi mücadelesi verenlerden ayıralım. CHP’nin iktidar dalaşının aleti, payandası olmayalım. 
 Egemenler arasındaki iktidar dalaşından bağımsız sınıf mücadelesini yürütelim, geliştirelim!
Umut egemenler arasındaki iktidar dalaşında değil!
Umut isyanda, kurtuluş devrimde!

15 Haziran 2017

Paylaş