BÜYÜK PROLETER KÜLTÜR DEVRİMİ PANELİ

50.YILINDA: BÜYÜK PROLETER KÜLTÜR DEVRİMİ VE 
SOSYALİST İNŞADA YERİ PANELİ YAPILDI!

Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin (BPKD) 50. Yılında, Yeni Dünya İçin Çağrı tarafından; “50.Yılında: Büyük Proleter Kültür Devrimi ve Sosyalist İnşada Yeri” konulu panel, 25 Eylül Pazar günü İstanbul Galatasaray Cezayir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Panelin moderatörlüğünü Şair Hasan Erkul yaptı. Panelin konuşmacıları Yeni Dünya İçin Çağrı gazetesi çalışanları Çetin Desde ve Hüseyin Koç’tu.

Panel BPKD’ni konu edinen slayt gösterisi ile başladı.

Panel iki bölüm olarak yapıldı.  Birinci bölümde konuşmacılar; Çin’de demokratik devrimden sosyalist devrime geçiş süreci, bu noktada ÇKP’nin ve Mao’nun tavrı,  BPKD’nin başlaması, gelişmesi, sonuçları, BPKD öncesi ve sırasında yapılan hatalar, BPKD’nin genel değerlendirmesi, modern revizyonizme karşı mücadele vb. konularında görüşlerini anlattılar.

Aranın ardından panelin ikinci bölümüne geçildi.  Tartışma bölümünde kimi dinleyiciler konuşmacılara soru sordu. Kimi dinleyiciler konu hakkında görüşlerini anlattılar.

Konuşmacıların kendilerine sorulan sorulara cevap vermesi, konu hakkında ifade edilen görüşlere tavır takınmalarının ardından panel sona erdi.

Üç saat süren panele 60 kişi katıldı.

Panelde verimli ve canlı tartışmalar yürütüldü.

Panel hakkında ayrıntılı bilgi YDİ Çağrı’nın 184. sayısında yayınlanacaktır.

26.09.2016  

Paylaş