BOYKOT ÜZERİNE

Nisan ayında yapılacak referandum hakkında boykot tavrı takınanlara, hayır cephesinden getirilen kimi suçlamalar şunlar: “Boykot iktidara, AKP’ye yarar.” “Boykot Evet demektir.” “Boykot güç varsa yapılır, yoksa yapılmaz”. “Boykot AKP’ye hizmettir.” “Gidin AKP’ye üye olun.” “Boykot yetmez ama evet demektir.” Vs.vs.

Boykotu savunanlara getirilen bu suçlamalar, suçlamaları getirenlerin boykotun ne olduğunu, boykotun ne anlama geldiğini bilmediğini, kavramadığını gösteriyor.

BOYKOT NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre boykotun sözlük anlamı:

“Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma.

Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle, amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.”

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5895f4d23bc4c0.19988610)

Önümüzde bir referandum olduğuna göre, referandumda takınılacak tavrı tartışıyoruz. Evet ve Hayır seçeneği dışında üçüncü bir seçeneğin daha olduğunu, referanduma katılmamamın da bir duruş, seçenek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

Bu somutta boykot; referandumda sandık başına gitmemek, referandumun konusu olan iki seçenek -Evet ve Hayır- arasında tercih yapmayı reddetmek, referandumun parçası olmayı reddetmek demektir.

BOYKOTUN TÜRLERİ

Boykotun iki türü var: Aktif ve pasif boykot.

AKTİF BOYKOT:

Seçimlerin, referandumun yapılmasını engelleme, parlamentonun oluşmasını engelleme, parlamento kurumunun toplanmasını engellemeye yönelik devrimci eylemler, ayaklanmaya kadar varan çeşitli devrimci eylemler demektir. Aktif boykot, kitlelerin  parlamento kurumunu parçalamaya veya parçalanmasına izin vermeye hazır oldukları, “devrim dalgasının kabarışı” sırasında   mümkündür.

Aktif boykota bir örnek:

Rusya’da Çarlık 1905 yılında kabaran devrimci dalgayı engellemek için şiddet yanında “kanun yapma   yetkisi olmayan bir danışma meclisi kurulması için seçim” yapma kararı alır. Bulygin’e Duma’yı kurma görevi verir.

Menşevikler Bulygin Duması’na katılmayı savunurlar.

Bolşevikler kitlelerin devrim için ayaklandıkları bir ortamda aktif boykot kararı alır ve uygularlar. Aktif boykot başarıya ulaşır. Duma’nın toplanması engellenir.

Lenin’in bu konuda şu tavrı takınır:

“Aktif Duma boykotu ne demektir? Boykot, seçimlere katılmayı reddetmek demektir. Biz ne Duma’ya girecek temsilcileri, ne ikinci seçmen­leri ve ne de vekilleri seçmek istiyoruz. Aktif boykot sadece seçimlerden uzak durmak anlamına gelmez, aynı zamanda seçim toplantılarından sosyal-demokrat ajitasyon ve örgütlenme için en geniş biçimde yararlan­mak demektir. Toplantılardan yararlanmak ise, gerek legal (seçmen listelerine kaydolarak), gerekse illegal biçimde bu toplantılara girerek sosyalistlerin tüm programını ve bütün görüşlerini açıklamak, bu Duma’nın tüm yalancılığını ve sahtekârlığını göstermek ve kurucu meclis için mücadeleye çağırmak demektir.” (Lenin Seçme Eserler Cilt III, Sayfa 342)

“Bolşevikler, İkinci Duma’ya katılma ya da onu boykot etme sorununu çözmek zorundaydılar. Boykot derken Bolşevikler, genellikle aktif boykotu kastediyorlardı., seçimlerde oy vermekten kaçınmak gibi pasif bir tutumu değil.” (SBKP(B) Tarihi Kısa Ders, Stalin Cilt 15, Sayfa 106-107, İnter Yayınları)

Nisan ayında yapılacak referandum da aktif boykot uygulamanın koşulları var mı? Aktif boykotun koşulları nelerdir? İşçi sınıfının öncüsünü kazanmış, işçi sınıfının mücadelesine önderlik eden, kitlesel bir komünist partisinin varlığı. Kitlelerin burjuva parlamentosundan umudunu kesmesi, değişiklik istemesi, bunu eylemine yansıtması.  Devrimci durumun olması. Kitlelerin ayağa kalkması, harekete geçmesi. Devrim dalgasının yükselmesi vb.

Bu koşulların hiçbirisi bugün yok. Bugün gelişmeyi işçi, emekçi hareketi belirlemiyor. Tam tersine egemenler arasındaki iktidar dalaşı belirliyor.

Bu nedenlerden dolayı bugün aktif boykotu uygulama koşulları yok.

Tüm devrimci sol bugün bir araya gelse, boykot tavrı takınsa bile; bu boykot tavrı bir grubun takındığı tavra göre iyi olmasına rağmen, yine de referandumu engelleme anlamında aktif boykot olmayacaktır. Çünkü devrimin öznesi olan kitleler bugün düzenden umudunu kesmiş, düzen dışına çıkmış, değişiklik talep etme durumunda değil.

PASİF BOYKOT:

Pasif boykot seçime, referanduma katılmamaktır. Seçime ya da referanduma katılmama, bu yönde propaganda faaliyeti, çalışması pasif boykottur. Bu çağrıyı yapan kurumun kendi gücü, etkilediği çevreyi seçime, referanduma katmamasıdır.

Komünist Partisinin gücüne bağlı olarak seçimlerde, referandumda yapacağı propaganda ve ajitasyon türleri de çeşitlilik gösterecektir. Yaygın bildiri dağıtımından kitlesel gösterilere varan çeşitli eylem biçimlerini kullanmak güce bağlıdır.

Referandumda aktif boykotun koşullarının olmadığını tespit ettik. Aktif boykotun koşullarının olmaması eşittir seçime, referanduma katılınacaktır anlamına gelmez.  Bu somutta pasif boykot da bir seçenektir. Bir tercihtir.

Nisan ayında oynanacak olan tiyatro oyununa katılmayı reddetme, buyurun seçin denilen Evet ve Hayır arasında tercih yapmayı reddetme, oyunun figüranları olmayı reddetmenin adı boykottur. Referandum somutunda boykot tavrı üzerinden devrimin öznesi olan işçi ve emekçi yığınlara doğru bilinç verilebilir.

Seçimlerin, referandumun önemi işçi sınıfı ve emekçilerin bilinç düzeyini gösteren bir ölçü olmasıdır.

Seçimlere, referanduma katılma ilke sorunu değildir. Her seçim, referandum içinde bulunulan somut şartlara göre değerlendirilir, katılıp katılmama, katılınacaksa nasıl katınılacağı somut olarak tespit edilir.

Boykotun kime yaradığı tartışması boş bir tartışmadır.

Önemli olan referandumda doğru tutum belirlemektir. Bu tutum; egemenler arasındaki iktidar dalaşında taraf tutmamak, birisinin kuyruğunda yer almadan bağımsız siyaset izlemektir. Hastalık haline gelmiş iki kutubun dışında bağımsız siyaset yapmaktır. Referandum sahtekarlığının parçası olmayı reddetmektir.

Tüm karalamalara, saldırılara, suçlamalara karşı:

Akıma karşı yüzme cesaretini gösterelim!

Komünist olmak bunu gerektirir.

4 Şubat 2017

Paylaş