BİRLEŞİK METAL DE SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Bilindiği üzere metal işkolunda 2019-2021 dönemini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış, Türk Metal ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMİS) grev kararı almıştı.

29 Ocak’ta Türk Metal MESS ile yaptığı uzun görüşmelerin ardından, masa başında, işçilere danışmadan sözleşmeyi imzaladı. Çelik İş Sendikası da aynı gün sözleşmeyi imzaladı.

BMİS Genel Yönetim Kurulu Merkez TİS Kurulu’nun önerisi doğrultusunda sözleşmeyi imzalamayı reddetti. 5 Şubat’ta greve çıkacağını duyurdu.

Grev hazırlıklarının yapıldığı aşamada, siyasi iktidar devreye girdi. 

“Grev hazırlıklarının yapıldığı bu aşamada, sorunun çözümünü sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girmiş ve Sendikamızla MESS arasında arabuluculuk yapmak üzere 2 Şubat 2020 günü Sendikamızı Bakanlığa davet etmiştir. Sendikamız da bu davet üzerine Bakanlığa gelerek görüşmede bulunmuştur. Bu görüşmede grup toplu sözleşmesi imzalanmıştır.”

“Ücret zamlarında gelinen durum şöyledir. Öncelikle, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle, saat ücreti 12 TL’nin altında olanlara, 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacaktır.  Bundan sonra saat ücretlerine, sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 17 oranında zam yapılacaktır. İblağ ile birlikte ortalama ücrette zam oranı yüzde 17,3’tür.

Sosyal haklarla birlikte ilk 6 aylık artış yüzde 18,50 olmuştur. İkinci 6 aylık dönemde (1 Mart 2020 tarihinde) ücretler yüzde 6 oranında artacaktır. Bu oranın enflasyon oranının altında kalması durumunda enflasyon oranında artış yapılacaktır.

Sosyal haklara ise, yıllık yüzde 20 artış yapılacaktır. Sosyal hakların ikinci yıl artış oranı yıllık enflasyon oranında olacaktır.”

(www.birlesikmetal.org)

BMİS sözleşmenin, “Bakanlıkta yapılan bugünkü görüşmelerde de ortaya çıkan gelişmeler, şube başkanlarımız ve işyeri temsilcilerimiz aracılığı ile üyelerimize yansıtılmış, üyelerimizin bilgi, onay ve talepleri dikkate alınarak sözleşme”nin imzalandığı bilgisi vermektedir.

Türk Metal’in imzaladığı sözleşmeyi reddeden, greve çıkacağını ilan eden BMİS, 2 Şubat’ta bakanlıkta yapılan görüşmede sözleşmeyi imzaladı.   

BMİS’nın altına imza attığı sözleşme, Türk Metal’in imzaladığı sözleşmenin aynısıdır. BMİS de Türk Metal gibi sözleşmeyi “başarı” olarak lanse etmektedir. BMİS’in istediği yüzde 34 zam oranı dikkate alındığında aslında ortada bir başarı yoktur. BMİS’in işçilere sormadan/danışmadan sözleşmeyi imzaladığı eleştirileri vardır.

Merkez TİS Kurulu’nun imzalamayı reddettiği sözleşmeyi birkaç gün sonra imzalamanın nedeni nedir?

Ne oldu? Ne değişti? Bu sorulara BMİS’in açıklamasında cevap yoktur.

Türk Metal ile karşılaştırıldığında BMİS daha ileri bir konumdadır. Fakat bu ilerilik BMİS’in eksiğinin, hatasının, zaafının olmadığı anlamına gelmiyor. BMİS’de ileriliğine rağmen sendikal bürokrasisinin egemenliği altındadır.

Gelişmelerin gösterdiği gerçek şudur: Metal işçileri mücadeleyi ellerine almadıkları, tabanda kendi örgütlenmelerini yaratmadıkları, mücadeleyi sendika bürokratlarına bıraktıkları sürece,  istedikleri sözleşmelerin olmasını sağlayamazlar.

3 Şubat 2020

Paylaş