AVUSTURYA’DA ERKEN GENEL SEÇİM YAPILDI 

16 Temmuz 2017 tarihli YDİ ÇAĞRI’nın internet sitesinde bu konuda bilgi vermiştik. Bu konudaki ön bilgiler için oraya bakılabilir.

15 Ekim 2017 Pazar günü, yani dün bu erken genel seçimler gerçekleşti. 6,4 milyon seçmenin 889.193’ü seçim kartı başvurusu (bu sayıya yurtdışındaki Avusturyalı seçmen de dâhildir) yapıp, oylarını posta yoluyla kullandıklarından, ki bu seçmenlerin %14’üne tekabül ediyor, bunların da sayımına bugün başlanıp, ancak 19. 10. 2017 Perşembe günü kesin sonuçların ilan edileceğinden aşağıdaki sonuçlar geçicidir. Ama bu oyların matematiksel oranı bu hesaba dâhil edilmiştir:

Seçime katılma oranı: % 79   (2013’deki geçen seçimlerde 74,9)

ÖVP                  SPÖ                   FPÖ             Neos           Yeşiller            Pilz  

31,6 (+7,6)      26,7 (+0,1)   26,0 (+5)      5,0               3,9 (-8,5)        4,3   (Parantez içindeki yüzdeler 2013’e göre farklardır)

 

Bu geçici sonuçlarda Yeşiller için en belirgin şey, Avusturya seçim sisteminde %4 barajı olduğundan perşembeye kadar kesinleşecek olan postayla oy kullananların oylarıyla Yeşillerin parlamentoya girip girmeyeceğinin belirleneceğidir. Yukardaki sayılardan görüldüğü üzere Yeşiller 2013’de %12,4 olan oylarının üçte ikisini kaybetmiş durumdadırlar. Bunun bir nedenin onlardan ayrılıp kendi listesiyle seçime girip, %4,3 oy alarak parlamentoya giren Pilz listesi, bir diğeri ise kendi içinde bölük pörçük olması ve de yürütülen yanlış seçim kampanyasıdır. Yukardaki sayılar eğer Yeşiller %4’ü tutturup, parlamentoya girerlerse, doğal olarak değişecektir. Aralarındaki oy farkı çok büyük olmayan SPÖ ile FPÖ’den bu durumda hangisinin 2. hangisinin ise 3. Parti olacağı da az bir ihtimalle henüz kesinlik kazanmamıştır.

Geçersiz oyların toplam tutarı da henüz kesinleşmemiştir.

Bu durumda kesin olan aylardır anketlerde %33-30 bandında gösterilen Kurz Listesi “Yeni” ÖVP seçimden galip çıktığıdır.

Bunun bir diğer anlamı da şudur: Faşist FPÖ’nün seçim programındaki güvenlik, göç/men ve iltica/mülteciler ile ilgili değerlendirme ve taleplerini bire bir kopya edip, aldığı kanıtlanmış Kurz’un ÖVP’si ile Strache’nin faşist FPÖ’sü bu programla oyların % 55’inden fazlasını almış durumdadırlar.

Seçime katılan tüm burjuva partileri, kendileri de aynı bataklığın içinde oldukları halde, birbirlerini çamur/çukur/pis kampanya yürütmekle suçladılar… Birbirinizden yoktur farkınız…

Sosyal demokrat parti SPÖ’nün, seçim kampanyası sırasında ortaya dökülen pislikleri, entrikaları nedeniyle daha fazla oranda kaybedeceği 3. Parti konumuna düşeceği anketlerde ön görülüyordu.

İçinde eyalet parti başkanlığı ve Viyana’nın yeni belediye başkanlığı için hummalı iç kapışmaların yaşandığı Viyana SPÖ’sü, 1,4 milyon seçmenin bulunduğu Viyana’da, üyelerini iyi mobilize ederek 2013 seçimlerine oranda %3’den fazla oy kazanarak birinci parti oldu.

SPÖ’nün beklenenden daha az oy kaybetmemesinin bir diğer sebebi de erken seçim kararı alınıp, ÖVP ile koalisyon sona erdikten sonra parlamentodaki diğer partilerle somut ittifaklara girerek gerek işçi-emekçiler, gerekse emekliler yararına kimi yasaları parlamentodan geçirmeleri idi. (16. 7. Tarihli yazıda belirtilenlerin yanında, düşük emekli aylığı alanlara geçen yılın enflasyon oranından daha yüksek zam, her ne kadar hemen yürürlüğe girmese de, mağduriyet yardımı alanlarda, bu yardım hesabında eşin gelirinin dikkate alınmaması, işçi ile hizmetlilerin haklarında hizmetlilerin yararına, işçilerin dezavantajına olan eşitsizliğin, örneğin işten çıkarılmayı ihbar etme süreleri gibi konularda kaldırılarak eşitlik getirilmesi- ancak yürürlüğe 2020’de girecek).

Yukardaki oy dağılımına göre hükümet kurmak için aritmetiksel olarak üç seçenek vardır. Ama bunların içinde en gerçekçisi muhtemelen ÖVP-FPÖ koalisyonudur.

Burjuva seçimlerin sahtekârlık olduğunun bilincindeki Avusturya’da proleter devrimden yana olan işçi-emekçi, devrimciler bu doğrultudaki kendi işlerini, çabalarını sürdüreceklerdir.

16. 10. 2017

Avusturya’dan YDİ Çağrı okuru

Paylaş