ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ ÜZERİNE TAVRIMIZ

AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştıkları 21 maddeden oluşan Anayasa değişikliği yasa teklifi meclise sunuldu. 21 maddeden oluşan teklifin12’si sistem değişikliği, 9’u ise yürütme ve yürürlükle ilgili değişiklikleri içeriyor.

PAKETTE NELER VAR?

21 maddelik tekliften öne çıkan başlıklar şöyle: 

*Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında bulunacak. Başbakanlık kurumu kaldırılacak. Cumhurbaşkanı'nın bir veya daha çok yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı’nın bir siyasi parti ile bağı olabilecek. Bunu yasaklayan madde anayasadan çıkarılacak.

En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek.

*Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi olacak. Cumhurbaşkanı'na Meclis'i fesih yetkisi verilecek bu durumda kendi görevi de sona erecek. Cumhurbaşkanı tıpkı bakanlar gibi soruşturulabilecek, milletvekillerinin oylarıyla Yüce Divan'a gönderilebilecek. 

*Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. Seçilme yaşı 18'e indirilecek. Yedek milletvekilliği uygulaması getirilecek. Bu değişiklikler 2019'da uygulamaya girecek.

*Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) üye seçim yöntemi değişecek. Üyelerin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını Meclis seçecek. Meclis'teki seçimde 5'te 3 çoğunluk aranacak. İki turda bulunamazsa üye kura ile belirlenecek.

*Askeri yargı tamamen kaldırılacak. Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üye sayısı 15'e inecek.

*Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) da yapısı değişiyor. Jandarma Genel Komutanı, MGK üyeliğinden çıkarılacak.

*Anayasadan "Yerel seçimlerle genel seçimler arasında bir yıl kalırsa iki seçim aynı anda gerçekleşir" maddesi çıkarılacak. Böylece yerel seçimler Mart 2019'da yapılabilecek. Genel seçimler de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte 2019 yılının Kasım ayında yapılacak.

*Sıkıyönetim uygulaması anayasadan çıkarılacak. OHAL ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanına verilecek. OHAL ilanı kararları Meclisin onayına sunulacak.

*TBMM veya Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. Bu kararın verilmesi halinde seçimler birlikte yapılacak; yasama ve yürütme seçimleri aynı gün gerçekleştirilecek.

*Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak, Cumhurbaşkanına istisna olarak, bütçe kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve görevi verilecek. Bütçe, Meclisin onayıyla kabul edilebilecek.

*Cumhurbaşkanı hakkında, suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek, üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilecek.

YÜRÜRLÜKTE OLAN ANAYASA

Bugün yürürlükte olan Anayasa 12 Eylül 1980 darbe Anayasası’dır. Bu Anayasa’da şimdiye kadar onlarca değişiklik yapılmıştır. Yapılan bütün bu değişiklikler, Anayasa’nın birçok maddesine yansıyan faşist özü değiştirmemiştir.

AKP ve MHP’nin ortak Anayasa değişiklik paketi de, bundan önce Anayasa’da yapılan onlarca değişiklik gibi Anayasa’da faşist özü ortadan kaldıran değişiklikler değildir.

12 Eylül Anayasa’sı çoktan miadını doldurmuştur. Gerçekte yapılması gerekli olan 12 Eylül Anayasa’sının kökten reddedilmesi, çöpe atılmasıdır. Yeni sivil burjuva anlamda özgürlükçü demokrat bir Anayasa’nın yapılması temel ihtiyaçtır.

ANDAKİ SİSTEM

Anayasa’da Cumhurbaşkanı’na aşırı yetkiler tanınmıştır. Cumhurbaşkanı RT Erdoğan Anayasa’da kendisine tanınan yetkileri yer yer zorlayarak da kullanma durumundadır. Türkiye’deki siyasi rejim bu haliyle ne parlamenter bir rejim, ne de kuralları belirlenmiş yarı başkanlık veya başkanlık sistemidir. Andaki sistem bu haliyle parlamenter sistemden çok başkanlık sistemine yakındır.

Anayasa değişiklik paketi ile ne kuş, ne balık olan sistemden, ‘Türk tipi’ başkanlık sistemine geçilecektir. AKP, RT Erdoğan, MHP’nin desteği ile bir anlamda andaki fiili durumu Anayasal hale getiriyor.

NE YAPMALI? DOĞRU TAVIR NE OLMALI?

Anayasa değişiklik paketinin mecliste 330-367 aralığında oy alması durumunda, değişiklik paketi halk oyuna sunulacaktır. Paketin 367’nin üzerinde oy alması durumunda değişiklik paketi halk oyuna sunulmadan yasalaşacaktır.  AKP ve MHP’nin tavrı dikkate alındığında, değişiklik paketinin 330’un üzerinde oy alması ve referanduma gidilmesi büyük olasılıktır. 2017’nin bahar aylarında, ufukta referandum  görünüyor.

Olası referandumda doğru tavır sandık başına gitmeyip, referandumu boykot etmek olacaktır.

Anayasa değişiklik paketi içinde seçilme yaşının 18’e düşürülmesi, askeri yargının kaldırılması gibi olumlu değişiklikler olsa da, paketin esası 12 Eylül Anayasa’sının ilerisinde olan, Anayasa’nın faşist özünü değiştiren olumlu değişiklikler değildir. Bu sebeple bu değişikliklere evet denilemez.

Pakete hayır da denilemez!

Anayasa değişiklik paketine hayır demek, 12 Eylül Anayasa’sı kalsın, değişmesin anlamına geleceği için     doğru olmayacaktır.

Biz evet ve hayır arasında tercih yapmak zorunda değiliz. Biz ne evet, ne de hayır demek istemiyoruz. Evet ile hayır arasında sıkışmak istemiyoruz. Egemenlerin evet hayır oyununa ortak olmamalıyız. Referandumu boykot etmeliyiz. İşçileri, emekçileri olası referandumu boykot etmeye çağırıyoruz.

Kuzey Kürdistan Türkiye’de gerçek demokrasinin gelmesi, işçi sınıfı önderliğinde demokratik halk devrimi ile olacaktır. Gerçek demokratik bir Anayasa, ancak burjuvazinin iktidarının devrimle yıkılmasından sonra kurulacak halk iktidarı şartlarında mümkündür…

10.12.2016

Paylaş