ANADOLU CAM’DA İŞÇİLER EYLEMDE

Mersin Şişecam da işçilerin eylemi sürüyor. 6 Kasım’da ziyaret ettiğimiz işçiler işten atılan işçi arkadaşlarına destek için fabrika önünde ve fabrikanın içinde vardiya sonu bir diğer vardiyaya kadar evlerine gitmeyerek eylemlerini sürdürüyorlar.

Anadolu Cam’da 4 gün süren eylem sonucu çıkışı verilmesi planlanan 125 işçiden, sendikanın da devreye girmesi ile 50 işçi gönüllü olarak, 15 işçi ise patron tarafından işten atıldı. 50 işçinin gönüllü olarak çıkışını alması ile bu işyerinde işçiler 4. gününde eylemi sonlandırdılar.

Eylem Paşabahçe’de devam ediyor. Kendisi ile görüştüğümüz Kristal İş Mersin Şube Mali Sekreteri Eyüp Tokaç, “Uzun yıllar bu iş kolunda çalışıp ta sağlığını kaybeden, patronun deyimi ile kambur olan 58 işçiyi patron  işten çıkarmak istiyor. Paşabahçe de işyerini terk etmeme eylemi bu işçiler için. Çalışan işçiler işyerlerini terk etmeyerek işten atılmak istenen arkadaşları ile dayanışma içindeler.” Tokaç,  İşçilerin aileleri ve çocukları, sendikalar, Belediyeler ve bazı sivil toplum örgütleri de dayanışmak için fabrika önüne geldiler dedi.

Daha sonra sohbet ettiğimiz bazı işçi arkadaşlar sendikanın genel merkezine ve özelliklede Genel Başkan Bilal Çetintaş’a tepkililer.

Tepkilerini şöyle ifade ettiler: “İşyerlerimizde işyeri temsilcilerini biz seçmiyoruz, Genel merkez tarafından atanıyor. Genel merkez, cam sanayinin diğer işkollarında buradaki eylemi destek için eylem kararı aldırmayarak patronların isteği doğrultusunda hareket ediyor.  Bizimle ilgili alınan kararlarda fikrimiz alınmıyor. Yani sendika tabanın sesine kulağını tıkamış durumda. Sendika bizi son 14 yıldan bu yana satıyor.”  

İşçiler bu tepkilerini 5 Kasım’da fabrika önüne gelen Kristal İş’in genel başkanı ve yöneticilerini protesto ederek gösterdiler. İşçilerin tepkisi üzerine arabalarına binerek kaçan yöneticilerin arabaları işçiler tarafından tekmelendi.

Fabrika içerisine giremediğimiz için içerde eylem yapan işçiler ile görüşme imkanımız olmadı.

Sermayenin bütün dünyada ve ülkelerimizde gerçek yüzü aynı. Daha fazla kar üzerine kurulu düzenlerini sürdürebilmek için daha az işçi ile daha fazla üretmek zorundalar. Var olan devletler de sermayenin çıkarları doğrultusunda yasalar çıkararak sermayenin yanında yerlerini alıyorlar. İşçi ve emekçiler bunun bilincine varıp sermayenin iktidarını alaşağı edip kendi iktidarını kurduğunda insan gibi yaşayabileceği bütün koşullara sahip olacaktır.

Yaşasın işçilerin birliği!

Kahrolsun sermaye düzeni!

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

07.11.2015

Yeni İşçi Dünyası/Mersin

Paylaş